Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Konieczność recyklingu me(...)

  Metale ziem rzadkich stały się tak nieodzowne dla współczesnych społeczeństw rozwiniętych, że eksperci zaczęli zauważać niebezpieczeństwo dla przyszłości populacji w przypadku niedostatecznej podaży tego surowca lub braku pewności dostaw.   Obecnie mamy do czynienia ze zmniejszoną i niewystarczającą podażą, co sprawia, że podnoszą się głosy wzywające do natychmiastowych działań na rzecz recyklingu.   &(...)
»

Za ograniczenia rozwoju O(...)

Wszystko wskazuje na to, że Polska nie zrealizuje swojego celu, jakim jest 15% udziału OZE w całkowitym zużyciu energii brutto w 2020 r. Z dostępnych wyliczeń wynika, że braki te będą dość istotne, co wiązać się będzie z koniecznością zakupienia brakującej energii w drodze transferu statystycznego. Koszt takiego rozwiązania jest znaczący i będziemy musieli ponieść go wszyscy, ponieważ wzrost cen energii będzie w tej sytuacji nie do uniknięcia. Zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE w sprawi(...)
»