Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gra o przyszłość(...)

W Polsce zarejestrowanych jest ponad 1700 podmiotów uprawnionych do poboru i uzdatniania wody oraz ponad 2500 podmiotów upoważnionych do oczyszczania ścieków (dane IGWP). W ciągu ostatnich 20 lat procent ludności korzystającej z sieci wodociągowej wzrósł z 90,9 do 95,4, natomiast w przypadku sieci kanalizacyjnej z 82,7 do 86,7. Sieć wodociągowa do końca 2010 r. powiększyła się z 112,6 tys. km do 278,3 tys. km, a kanalizacyjna z 28,8 tys. km do 117,7 tys. km (dane GUS). Przyznane w o(...)
»

Kosztorysy ofertowe(...)

 W skład dokumentacji przetargowej – poza projektem budowlanym (a często również wykonawczym), instrukcją dla wykonawców, specyfikacjami technicznymi oraz istotnych warunków zamówienia – wchodzi przedmiar robót lub tabela elementów scalonych. W zależności od sposobu rozliczania inwestycji zamawiający stawiają wymóg dołączenia do oferty przetargowej wypełnionych kosztorysów bądź też tabeli cenowej (opartej na tabeli el(...)
»