Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jak to zrobiono na Opolsz(...)

Proces aktualizacji Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami (WPGO) dobiega końca. Analiza stosowanych w poszczególnych województwach praktyk mogłaby wskazać na niejednolite podejście do tego tematu. Tymczasem ranga WPGO wydaje się stale rosnąć, zwłaszcza w świetle doniesień na temat możliwości rezygnacji z obowiązku sporządzania planów niższego szczebla oraz ustanowienia WPGO jako aktów prawa miejscowego. (...)
»

"Ustawa śmieciowa" a bran(...)

Jednym z najbardziej gorących tematów gospodarczych i politycznych ostatnich tygodni stały się masowe odwołania firm, które przegrały gminne przetargi na zagospodarowanie odpadów komunalnych. Kwestia ta wydaje się niezwykle istotna, ponieważ dotyczy każdego z nas. Jak pogodzić chęć usatysfakcjonowania mieszkańców wysokością opłat za usługi z zachowaniem choć minimalnych standardów zagospodarowania odpadów? A przecież wybory samorządowe za pasem. Narodowa dyskusja na(...)
»