Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Bałagan w oznaczeniach(...)

Zgodnie z prawem każdy obiekt hydrotechniczny, w tym również każdy obiekt elektrowni wodnej niezależnie od wielkości, własności czy zastosowanych rozwiązań hydrotechnicznych powinien być oznakowany tablicami informacyjno-ostrzegawczymi. Obowiązek ten wynika z różnych aktów normatywnych w randze ustawy oraz rozporządzenia, a także z wydawanych pozwoleń wodnoprawnych. Co do zasady wiadomo, że obowiązek jest, natomiast nie ma w skali kraju jednomyślności co do tego(...)
»