Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Działania dają efekty(...)

Ekologiczne imprezy i działania, zmierzające do poprawy i ochrony środowiska, na stałe zapisały się w kalendarzu Urzędu Miasta w Sieradzu. Już od siedmiu lat wraz z Biurem Wystaw Artystycznych miasto organizuje Międzyszkolny Konkurs Malarski „Muralia”, któremu co roku przyświeca inne hasło z zakresu ochrony środowiska. (...)
»

Lokalnie o ekologii(...)

W czerwcu rozstrzygnięto I Konkurs dla redakcji gazet lokalnych mających największy wpływ na kształtowanie świadomości proekologicznej społeczeństwa w 2001 r. Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do konkursu mogły przystąpić pisma, które ukazują się na terenie gminy, kilku gmin, powiatu lub – najwyżej – kilku powiatów, ale mają zasięg mniejszy niż dawne województwo (sprzed reformy z (...)
»