Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biogazownie rolnicze – ak(...)

W ostatnim czasie obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania budową biogazowni. Trzy lata temu Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Polska Izba Biomasy oraz Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej zainicjowały przygotowanie strategicznego dokumentu na rzecz rozwoju biogazowni w oparciu o surowce pochodzenia rolniczego „Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne”. Opracowanie zostało przekazane d(...)
»

Czas istotnych wyborów(...)

W kwietniu i maju Parlament Europejski sfinalizował dwa zagadnienia, o których już pisałem. Zakończono negocjacje trójstronne w sprawie Pośredniej Zmiany Użytkowania Gruntów (ILUC) oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR). Pierwszy dokument przyjęto podczas kwietniowej sesji plenarnej w Strasburgu. Drugi Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywieniowego (ENVI) zaaprobowała 26 maja. Prawdopodobnie zostanie on poddany pod głosowanie już podcza(...)
»