Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Syreni śpiew kompromisu(...)

Skłonność do kompromisu cechuje ludzi inteligentnych. Rzecz w tym, że proponowane nam kompromisy są iluzją, choć wielu naszych kolegów dało się uwieść tej syreniej melorecytacji. Doceniając rolę projektodawcy w modyfikacji zapisów art. 12 dyrektywy klasycznej, w szczególności zastąpienie „wyłączenia” z Prawa zamówień publicznych (P.z.p.) „wolną ręką” (jednak) w trybie P.z.p. Zwracamy uwagę na to, że są to jednak zapisy niepełne, pozbawione realnej siły „odstraszania(...)
»

Magia edukacji ekologiczn(...)

Nie jest żadnym odkryciem twierdzenie, że zintegrowane podejście do ochrony środowiska może być ekonomicznie, społecznie i środowiskowo bardziej skuteczne niż rozwiązywanie problemów u "końca rury". Postęp w tej dziedzinie można osiągnąć tym większy, im większy wysiłek zostanie włożony w to, by w myśl zasady zrównoważonego rozwoju ograniczyć korzystanie z zasobów przyrody. Jest rzeczą oczywistą, że szczególny wpływ na środowisko wywierają zwykli ludzie - użytkownicy jego zasobów. Tak więc po(...)
»