Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Jak polegać na zasobach i(...)

  Na mocy tzw. małej nowelizacji Prawa zamówień publicznych (P.z.p.) 22 grudnia 2009 r. zaczął obowiązywać nowy art. 26 ust. 2b tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem, wykonawca, aby spełnić warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi s(...)
»

Od redakcji(...)

  Rok 2010 już za nami. Jednak najważniejsze jest to, że w 2011 r. również czeka nas wiele branżowych wydarzeń, targów i konferencji, które zbliżają się wielkimi krokami. Pierwsze imprezy to Targi Ogrodnicze Gardenia i seminarium Miejska Sztuka Ogrodowa. Dlatego mamy nadzieję, że przygotowania do piątej edycji seminarium, dotyczącego tym razem zieleni na terenach rekreacyjnych i sportowych, okażą się owocne, dzięki czemu będziemy gościć liczne grono specjal(...)
»