Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Liderzy na mecie(...)

Inwestycje przyjazne środowisku, tzw. proekologiczne, realizowane w ramach programów unijnych i współfinansowane z funduszy pomocowych, w świetle podpisanych przez nasz kraj zobowiązań akcesyjnych mają szczególne znaczenie. Ich realizacja umożliwia bowiem osiąganie standardów unijnych w sektorze gospodarki wodno-ściekowej czy odpadowej, podnosząc tym samym jakość życia naszego społeczeństwa. Jednak nie należy zapominać o tym, iż procesy inwestycyjn(...)
»