Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Fundusze muszą się zmieni(...)

Z Jerzym Swatoniem, prezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rozmawia Wojciech Dutka Panie Prezesie, odetchnął Pan dzisiaj*, gdy rząd uzyskał wotum zaufania? Chciałbym, żeby praca takich instytucji jak Fundusz była odpolityczniona i by taka Instytucja nie żyła tylko w rytmie zdarzeń politycznych. Oczywiście, odetchnąłem, bo oznacza to pewną stabilizację, która jest szczególnie ważna teraz, gdy Fundusz przekształca się z jedn(...)
»

Trudno o uniwersalne rozw(...)

Ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 152, poz. 897) wprowadziła do ustawy o odpadach definicję regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), wyszczególniając wśród tego typu obiektów m.in. instalacje do termicznego przekształcania odpadów oraz instalacje zapewniające mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych (MBP).(...)
»