Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Analiza zmienności dopływ(...)

Wysokie tempo rozwoju wiejskich systemów zaopatrzenia w wodę, związane z sukcesywnym zwiększaniem liczby mieszkańców wsi oraz z coraz wyższym standardem wyposażenia gospodarstw w urządzenia sanitarne, powoduje stały wzrost ilości ścieków odprowadzanych z tych obszarów. Stwarza to konieczność modernizacji lub budowy nowych systemów kanalizacyjnych i oczyszczania ścieków na terenach wiejskich1. Ze względu na duże rozproszenie(...)
»

Rozporządzenia do poprawk(...)

Obecne sposoby wyliczania poziomów recyklingu oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na podstawie rozporządzeń Ministra Środowiska budzą wiele wątpliwości przedstawicieli gmin. Wymienione przepisy wymagają istotnych poprawek. Bazując na wiedzy wynikającej z praktyki gmin w gospodarce odpadami, warto pochylić się nad przepisami, które wymagają korekt, bowiem nie przystają do realiów. Pierwszą z takich regulacji jest Rozporządzenie Minist(...)
»