Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

W październikowym wydaniu miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” każdy powinien znaleźć coś godnego uwagi. Prezentujemy bowiem materiały poświęcone m.in. tematyce dotyczącej zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, gospodarki wodnej czy oczyszczania ścieków. Oprócz tego nie zapominamy o działach, które cieszą się dużym zainteresowaniem naszych czytelników i ukazujących się regularnie – mam na myśli „Prawo” oraz „Inwestycyjny kalejdoskop(...)
»

Przyrodnicze użytkowanie (...)

Jan Siuta Glebotwórcze (rekultywacyjne) właściwości osadów z biologicznego oczyszczania ścieków są dobrze rozpoznane, a przyrodnicze (rekultywacyjne i nawozowe) użytkowanie osadów ściekowych jest zasadne z gospodarczego i ekologicznego punktu widzenia. Osady ściekowe zawierają często nadmierne ilości metali ciężkich i szkodliwych związków organicznych pochodzenia przemysłowego. Tego rodzaju osady nie mogą być stosowane do nawożenia gleb uprawnych i rekultywacj(...)
»