Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Kreatywne miasta(...)

Planowanie przestrzeni współczesnych miast może być kreatywne. Tego chcieli dowieść młodzi naukowcy i studenci z różnych ośrodków akademickich, a także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji „Miasto kreatywnie”, zorganizowanej w połowie maja w Toruniu. Zaproponowana przez organizatorów tematyka dotyczyła zarówno teoretycznych, jak i metodycznych zagadnień związanych z planowaniem kreatywnych przestrzeni w miastach. Uwzględniono przegląd prakty(...)
»

Inteligentna Energia - Eu(...)

Agencje Poszanowania Energii, zrzeszone w SAPE, zostały zaangażowane w realizację programu „Inteligentna Energia – Europa”. Jego celem jest zagwarantowanie niezależnych narzędzi i mechanizmów do pokonania barier nietechnicznych we wprowadzaniu nowych, skutecznych technologii energetycznych. Najwięcej realizowanych programów dotyczy poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, głównie o niższym standardzie, tzw. socjalnych. Nowością jest zwrócenie uwagi na sektor tr(...)
»