Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Finansowanie budowy i mod(...)

Finanse publiczne mają precyzyjne regulacje prawne i podlegają szczególnej kontroli. Fundusze pomocowe stwarzają szansę zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu. Zatem powinny być wydane z rozwagą przy osiągnięciu najwyższych społecznie korzyści. Rządy Unii – Komisja – Europejska i krajów beneficjanckich wzięły na siebie obowiązek stworzenia warunków formalnych do wydatkowania tych pieniędzy, a wnioskujący mają spożytkować je jak najlepi(...)
»

Nie działać bez-Prawnie i(...)

• 3 października br. odbyło się posiedzenie Zarządu ZPGO poświęcone aktualnym wydarzeniom w branży, w szczególności projektowi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 15 września br. Omówiono też uczestnictwo w Targach POLEKO 2006 – ZPGO zaprasza na stoisko (nr 212 w paw. 5) oraz na konferencję będącą kontynuacją zeszłorocznej pt. „Po roku: Model gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce” (21 listopada br. o godz. 11 w paw. 3). Członków ZPGO zapraszamy na VI Z(...)
»