Rekultywacja szansą dla jezior

wydany w Dodatek specjalny – 2017-12
  DRUKUJ

Podstawową przyczyną pogarszania się stanu wód jezior jest nadmiar związków biogennych, pochodzących głównie ze spływów powierzchniowych z terenów rolniczych. Zagrożeniem pozostaje także zabudowa bezpośrednio przylegających do nich terenów.

Związki biogenne przyspieszają rozwój biomasy roślinnej, której rozkład jest przyczyną wtórnego zanieczyszczenia wód i wzrostu trofii. W jeziorach oligotroficznych prawie cała wyprodukowana materia organiczna ulega mineralizacji i powraca do obiegu.

W jeziorach eutroficznych pojawiają się organizmy beztlenowe i odkładają się duże ilości mułu sapropelowego.

To prowadzi do powolnego wypłycania jezior, a później ich całkowitego zaniku. Jednym z najważniejszych pierwiastków biogennych, którego brak ogranicza produkcję pierwotną jeziora, jest fosfor. Szczegó [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus