Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Ograniczmy zanieczyszczen(...)

Transport samochodowy może być istotnym źródłem zanieczyszczeń powietrza zwłaszcza w miastach. Elektromobilność, car sharing, inteligentny transport to tylko niektóre ze sposobów na jego ograniczenie. Światowe organizacje badające jakość powietrza w aglomeracjach miejskich biją na alarm. Powietrze w miastach jest złej jakości, a jego wpływ na zdrowie człowieka – w skali zarówno krótko-, jak i długoterminowej – jest negatywny. Pozytywny jest natomiast fakt, że świado(...)
»

Dokumenty planistyczne z (...)

Reforma administracyjna państwa stworzyła władzom samorządowym szczebla wojewódzkiego możliwość kreowania polityki regionalnej, która w zakresie ochrony środowiska sprowadza się do wdrażania na tym poziomie polityki ekologicznej państwa. Specyfika województwa śląskiego, charakteryzującego się największym stopniem uprzemysłowienia (w tym najbardziej obciążającym środowisko przemysłem ciężkim), urbanizacją i gęstością zaludnienia (382 osoby/km2), powodująca największą w (...)
»