Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Finansowanie przedsięwzię(...)

Inwestycje ekologiczne, czyli realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska lub wykorzystaniem jego zasobów, stanowią istotną część całkowitych wydatków w tym zakresie. Pamiętać jednak należy także o kosztach bieżących, ponoszonych przez osoby, instytucje i podmioty gospodarcze, a związanych z opłatami za usługi środowiskowe i obejmujących koszty operatorów instalacji oraz opłaty ekologiczne za korzystanie ze środowiska. Źródła finansowa(...)
»

EMAS sprzyja innowacjom(...)

Innowacyjność i równowaga w środowisku pozostają ze sobą w bliskich relacjach. Innowacja może być zarówno przyczyną, jak i skutkiem działań na rzecz równowagi w środowisku naturalnym. EMAS wymaga od organizacji, które funkcjonują w tym systemie, ciągłego doskonalenia efektów działalności środowiskowej. To również może prowadzić do modyfikowania produktów i usług oraz procesów ich wytwarzania. Poszukiwane są przy tym inno(...)
»