Niedokończony proces

wydany w Dodatek specjalny – 2017-12
  DRUKUJ

Trzyletni okres zrównoważonej rekultywacji Jeziora Swarzędzkiego, prowadzonej kilkoma metodami, okazał się zbyt krótki, by trwale poprawić jego stan ekologiczny. Obserwowana w pierwszych latach prowadzenia zabiegów poprawa jakości wody uległa ponownemu pogorszeniu po ich ograniczeniu do jednej metody – natleniania.

Aby przywrócić dobry stan wód, wymagany przez Ramową Dyrektywę Wodną1, konieczne jest ciągłe poszukiwanie skutecznych metod ochrony i poprawy jakości wód jezior. Rekultywacja to zwykle czasochłonny i długotrwały proces, a ta zrównoważona opiera się na wykorzystaniu kilku metod równocześnie (np. inaktywacja fosforu, natlenianie wód naddennych, biomanipulacja). Jej cechą charakterystyczną jest stosowanie niskich dawek substancji chemicznych. Nie wpływa destrukcyjnie na żyjące w jeziorze organizmy, ale wymaga dłuższeg [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus