Wszystkie artykuły w kategorii: "Ochrona i rekultywacja jezior"


 1. Niedokończony proces Czytaj

   Ryszard Gołdyn

   Anna Kozak

   Katarzyna Kowalewska-Madura

   Renata Donajewska

   Barbara Sławińska


 2. Ratowanie Jeziora Długiego. Co się zmieniło przez 13 lat? Czytaj

   Michał Łopata

   Jolanta Grochowska

   Renata Augustyniak

   Katarzyna Parszuto

   Renata Tandyrak


 3. Monitoring i rekultywacja szamocińskiego jeziora Czytaj

   Ryszard Wiśniewski

   Tadeusz Sobczyński

   Łukasz Bryl


 4. Kompleksowa odnowa jeziora i jego zlewni Czytaj

   Andrzej Woźnica

   Rafał Ulańczyk

   Wanda Jarosz

   Damian Absalon


 5. Jezioro po dawnym wyrobisku w Turawie Czytaj

   Renata Donajewska

   Ryszard Gołdyn

   Katarzyna Kowalewska-Madura

   Anna Kozak

   Danuta Piwowarczyk


 6. Lokalna oczyszczalnia problemem dla Obry Czytaj

   Renata Donajewska

   Monika Fabiś

   Martyna Pietrzak


Polecane artykuły:

Wieści z zagranicy(...)

Europa oszczędza Kraje UE próbują osiągnąć zrównoważony rozwój energetyczny m.in. poprzez wymianę żarówek na energooszczędne czy starych kotłów na nowe, pozbywanie się starych lodówek, izolacje dachów itp. Działania te są częścią kampanii promocyjnej, którą właśnie zapoczątkowano w Unii na rzecz oszczędzania energii. Dzięki temu w ciągu najbliższych czterech lat UE chce osiągnąć wyznaczone dyrektywami cele: 12% udziału odnawialnych źródeł energii (do 2010 r.) oraz ograniczenie o 20% z(...)
»

Branża narodowym "prosume(...)

Produkcja zasobów wody, energii i ciepła – to nowe wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wod-kan. Te zmiany, wymuszone poniekąd przez światowe trendy w zakresie zrównoważonego rozwoju, mogą przynieść korzyści zarówno środowisku, jak i samym zakładom, skupionym dotąd na dostarczaniu odbiorcom zdrowej wody oraz odbiorze i oczyszczaniu ścieków. Komisja Europejska wydała w ubiegłym roku dokument odnoszący się do gospodarki bezodpadowej, w którym czytamy, że celem Europy jest: przejś(...)
»