Wszystkie artykuły w kategorii: "Ochrona i rekultywacja jezior"


 1. Niedokończony proces Czytaj

   Ryszard Gołdyn

   Anna Kozak

   Katarzyna Kowalewska-Madura

   Renata Donajewska

   Barbara Sławińska


 2. Ratowanie Jeziora Długiego. Co się zmieniło przez 13 lat? Czytaj

   Michał Łopata

   Jolanta Grochowska

   Renata Augustyniak

   Katarzyna Parszuto

   Renata Tandyrak


 3. Monitoring i rekultywacja szamocińskiego jeziora Czytaj

   Ryszard Wiśniewski

   Tadeusz Sobczyński

   Łukasz Bryl


 4. Kompleksowa odnowa jeziora i jego zlewni Czytaj

   Andrzej Woźnica

   Rafał Ulańczyk

   Wanda Jarosz

   Damian Absalon


 5. Jezioro po dawnym wyrobisku w Turawie Czytaj

   Renata Donajewska

   Ryszard Gołdyn

   Katarzyna Kowalewska-Madura

   Anna Kozak

   Danuta Piwowarczyk


 6. Lokalna oczyszczalnia problemem dla Obry Czytaj

   Renata Donajewska

   Monika Fabiś

   Martyna Pietrzak


Polecane artykuły:

Polaków portret ekologicz(...)

Skuteczność działań podejmowanych przez administrację lokalną w dziedzinie ochrony środowiska zależy w dużym stopniu od poziomu świadomości ekologicznej obywateli. Bez rzeczywistego udziału społeczeństwa w określaniu celów rozwojowych gmin i regionów oraz sprawowania kontroli społecznej nad stanem środowiska, trudno realizować zasady ekorozwoju. Jak jest - każdy widzi W świetle badań socjologicznych nad świadomością ekologiczną Polaków („Ekologiczna świ(...)
»

A jednak szkodzi(...)

Ponad 64% Polaków uważa, że rolnictwo nie powoduje istotnych zagrożeń dla środowiska. W tej sprawie opinie mieszkańców miast oraz mieszkańców wsi nie różnią się od siebie. Badania przeprowadzone przez CBOS wskazują, że społeczeństwo polskie jest przekonane, iż rolnictwo jest przyjazne środowisku. Tymczasem związki azotu pochodzenia rolniczego to poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Prawo polskie i regulacje Unii Europejskiej nakazują dbałość o ochronę środowiska. Artykuł 18 Us(...)
»