Wszystkie artykuły w kategorii: "Ochrona i rekultywacja jezior"


 1. Niedokończony proces Czytaj

   Ryszard Gołdyn

   Anna Kozak

   Katarzyna Kowalewska-Madura

   Renata Donajewska

   Barbara Sławińska


 2. Ratowanie Jeziora Długiego. Co się zmieniło przez 13 lat? Czytaj

   Michał Łopata

   Jolanta Grochowska

   Renata Augustyniak

   Katarzyna Parszuto

   Renata Tandyrak


 3. Monitoring i rekultywacja szamocińskiego jeziora Czytaj

   Ryszard Wiśniewski

   Tadeusz Sobczyński

   Łukasz Bryl


 4. Kompleksowa odnowa jeziora i jego zlewni Czytaj

   Andrzej Woźnica

   Rafał Ulańczyk

   Wanda Jarosz

   Damian Absalon


 5. Jezioro po dawnym wyrobisku w Turawie Czytaj

   Renata Donajewska

   Ryszard Gołdyn

   Katarzyna Kowalewska-Madura

   Anna Kozak

   Danuta Piwowarczyk


 6. Lokalna oczyszczalnia problemem dla Obry Czytaj

   Renata Donajewska

   Monika Fabiś

   Martyna Pietrzak


Polecane artykuły:

Gospodarka mieszkaniowa w(...)

W świetle raportu GUS „Gospodarka mieszkaniowa w 2014 r”1 zasoby mieszkaniowe kraju liczyły na koniec grudnia 2014 r. 14 mln mieszkań, z czego w miastach położonych było 9,4 mln mieszkań, a na terenach wiejskich – 4,6 mln. W 2014 r. w porównaniu z poprzednim rokiem przybyło 130,1 tys. mieszkań, z czego w miastach liczba mieszkań wzrosła o 88,6 tys., a na terenach wiejskich przybyło ich 41,5 tys. W porównaniu z analogicznym raportem za 2013 rok2 przyrost mieszkań utrzymał się na ide(...)
»

Wodorozcieńczalne farby z(...)

Gwałtowny wzrost liczby ludności oraz rozwój przemysłu są wymieniane jako główne przyczyny degradacji i zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Rządy wielu krajów zwróciły uwagę na ten problem. Przykładowo UE starając się zmniejszyć szkody wywołane dużymi ilościami odpadów polimerowych już w 1985 r. wprowadziła wytyczne nakazujące powtórne wykorzystanie opakowań po napojach. Tylko w 2004 r. na świecie wyprodukowano 40 mln ton pol(...)
»