Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Gorąca ta wiosna! Oj, tak… Taką tezę można śmiało postawić nawet pomimo tego, iż podczas długiego weekendu pogoda w wielu częściach kraju zaskoczyła nagłym atakiem zimy. Przysporzyło to sporych problemów służbom drogowym, które – niestety – częstokroć nie zdały tego trudnego, bo niespodziewanego egzaminu. Tym razem jednak niewiele było głosów ostro krytykujących drogowców, a to chyba za sprawą zaskoczenia ogólnonarodowego. Tymcza(...)
»

Kształtowanie treści zezw(...)

Z praktycznego punktu widzenia prawidłowe zinterpretowanie pojęcia „przetwarzanie odpadów” często rodzi szereg wątpliwości. Jakiego rodzaju są to problemy? Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) wymaga, co do zasady, aby podmioty prowadzące przetwarzanie odpadów posiadały na taką działalność zgodę właściwego organu administracji, czyli zezwolenie na przetwarzanie (art. 41). W decyzji należy określić miej(...)
»