Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Wymagania techniczne staw(...)

Wiele problemów zarówno przedsiębiorcom, jak i urzędnikom gminnym odpowiedzialnym za wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i transportu odpadów przysparza kwestia określenia warunków jakie powinni spełniać ci pierwsi, aby móc bezpiecznie zarówno dla mieszkańców, pracowników i środowiska przyrodniczego realizować swe zadania. W marcu 2005 r. zakończone zostały prace nad opracowanym przez łódzki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast poradnikiem dla g(...)
»

Uszkodzony pojazd a odpad(...)

W wyrokach NSA krystalizuje się linia orzecznicza, zgodnie z którą uszkodzony pojazd może być uznany za odpad wówczas, gdy nie nadaje się do użytkowania w dotychczasowy sposób. Dodatkowo stopień jego zużycia oraz zakres i charakter uszkodzeń powodują niemożność przywrócenia jego stanu technicznego do stanu umożliwiającego dopuszczenie do ruchu drogowego. Najnowszym przykładem tego rodzaju orzeczeń jest wyrok NSA z 9 października 2012 r. (I(...)
»