Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Czy faktycznie chronimy w(...)

Józef Wiśniewski Powszechnie wiadomo, że Polska jest krajem ubogim w zasoby wodne. Skutkiem tego obowiązujące ustawodawstwo, a w szczególności Ustawa z 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne winna zawierać uregulowania mające na celu ochronę zasobów wodnych, a przede wszystkim wód podziemnych. Temu zapewne służyć w zamyśle ustawodawcy miał art. 32 ustawy, który określa, że wody podziemne wykorzystuje się przede wszystkim do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz (...)
»

Alibaba i Czterdziestu Ro(...)

Po długotrwałym porodzie na oddziale patologii ciąży (zwanym Sejmem RP), po wielu komplikacjach natury finansowej i lobbingowej, 11 maja 2001 r. dało pierwsze oznaki życia małe, rumiane „babe” (ang. niemowlę). Jego rodzice – wyjątkowo niedobrani i liczni, czyli biznes, firmy komunalne, producenci opakowań, politycy, ekolodzy i w końcu niestrudzona garstka zaciętych parlamentarzystów – wybrali dla niego długie (choć dla niektórych uszu miłe) imię Ustawa o obowiązkach (...)
»