Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Reklama

Polecane artykuły:

Krytyczne uwagi PIB(...)

Projekt „Polityki Energetycznej Polski do 2030 r.” trafił do Polskiej Izby Biomasy z Ministerstwa Gospodarki w ramach konsultacji społeczno-gospodarczych w połowie września. W ciągu miesiąca mają odbyć się nad tym dokumentem dyskusje w różnych gremiach, ale o ile kampania wyborcza do Sejmu RP osłabiła nieco wnikliwość podejścia do tematu, to nie pomniejszyła wagi problemu, jakim jest zaopatrzenie w energię w ciągu następnych dwudziestu paru lat. Mamy przyjemność zaprezentować pie(...)
»

Jedna jaskółka wiosny nie(...)

Nie można było przejść obojętnie obok tego tematu, wszakże na łamach „Recyklingu” od lat pojawiają się artykuły o tym, że system gospodarki odpadami wymaga poprawy i uszczelnienia, w tym zlikwidowania szarej strefy. Niestety, i tak się zdarza, iż na aktualności nie tracą kilka lat wcześniej publikowane artykuły poświęcone zagadnieniom uzdrowienia systemu. Niektórzy są już zmęczeni tą walką, chcą pracować wg uczciwych i przejrzystych zasadach oraz otrzymywać godne wynagrodzenie za swoją często(...)
»