Od Redaktora

wydany w Dodatek specjalny – 2017-11
  DRUKUJ

Co mają ze sobą wspólnego budynek mieszkalny, biurowiec, czystość powietrzai auto elektryczne? Wszystkie wymienione elementy infrastruktury i komunikacji mogą być efektywne energooszczędnie. Oznacza to, że zapewnią oszczędność energii, ustaloną w drodze pomiaru lub oszacowania zużycia przed wdrożeniem środka mającego na celu poprawę efektywności energetycznej i po jego wdrożeniu, z jednoczesnym zapewnieniem normalizacji warunków zewnętrznych wpływających na to zużycie. Na łamach tego dodatku do zagadnienia efektywności energetycznej podchodzimy
holistycznie, biorąc pod uwagę zarówno budownictwo, jak i transport. Rozwój efektywności energetycznej przez elektromobilność i jej wpływ na klimat
oraz ograniczanie zjawiska smogu to przedmioty rozważań autorów w ramach projektów Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, patron merytoryczny dodatku, wskazuje cechy zrównoważonego budownictwa oraz sposób ich certyfikacji. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Systemów Ociepleń pokazujemy, co jest ważne przy wyborze systemów ociepleń obiektów mieszkalnych, gdyż termomodernizacja stanowi jeden ze sposobów zwiększania efektywności energetycznej budynków. Kompleksowe rozwiązania proefektywnościowe wraz ze źródłami finansowania przedstawiono w artykule Atmotermu, będącym merytoryczną klamrą, spinającą całość omówionych zagadnień. Efektywne wykorzystanie energii ma na celu zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług. Istnieje wiele motywacji, które mogą skłaniać do poprawy efektywności energetycznej. Ograniczanie zużycia energii obniża koszty eksploatacji i może przyczynić się do zmniejszenia wydatków konsumentów, ale pod warunkiem, że oszczędności energetyczne są wyższe niż dodatkowe koszty związane z wdrażaniem energooszczędnych technologii. Ponadto racjonalne zużywanie energii służy ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, co skutkuje m.in. poprawą zdrowia publicznego i ograniczeniem wydatków zdrowotnych. Piszemy o energii, więc i ja z pozytywną energią żegnam się z Państwem tym dodatkiem. Redagowanie publikacji dla Państwa było dla mnie inspirującą podróżą po świecie wielu frapujących zagadnień.

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus