Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Nagrody dla efektywnych(...)

Gminy wiejskie, miejskie i miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach powiatu mogą wziąć udział w trzeciej edycji „Konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce”. Rozpoczęła się ona 1 października ub.r., a zakończy w połowie kwietnia uroczystą galą w Warszawie, podczas której ogłoszone zostaną wyniki Konkursu oraz wręczone nagrody zwycięzcom. W obecnej edycji Krajowa Agencja Poszanowania Energii postawiła na bezpoś(...)
»

Nowe europejskie normy ja(...)

Obecnie obowiązują normy jakości pelet pochodzące głównie z trzech krajów europejskich: Austrii (ŐNORM M7315), Szwecji (SS 187120) i Niemiec (DIN 51731 i DIN plus). W przygotowaniu znajdują się dwie normy europejskie EN 14961 i EN 15234, których zakresy przedstawiono na rysunku 1.   Rys. 1. Zakr(...)
»