Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Sprawne zarządzanie systemem gospodarki odpadami i siecią wodociągowo-kanalizacyjną to ogromne wyzwanie, zarówno w mikro-, jak i makroskali. Od zakładów zagospodarowania odpadów oraz przedsiębiorstw wodociągowych wymaga się szybkiego i skutecznego działania. W końcu od spółek komunalnych zależą sprawne funkcjonowanie systemu, a tym samym – komfort i jakość życia mieszkańców. Na łamach tej publikacji dzielimy się z Państwem wiedzą naszych ekspertów na temat systemów informatycznych d(...)
»

Wartościowanie środowiska(...)

Praktyczna realizacja zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego z pewnością będzie łatwiejsza i bardziej oczywista, jeśli uświadomimy sobie, że brak ceny rynkowej na wiele komponentów środowiska i świadczone przez nie usługi wynika nie z tego, że są one bezwartościowe, ale że w wielu przypadkach są bezcenne ze względu na swą unikatowość i pełnione funkcje.   Od kilkudziesięciu lat ekonomiści środowiska zwr(...)
»