Ekologiczny transport miejski

wydany w Dodatek specjalny – 2017-11
  DRUKUJ

W Polsce na coraz większą skalę rozwijana jest elektromobilność. Pozytywny wpływ elektrycznych środków transportu będzie widoczny i odczuwalny w miastach, a głównie w dużych aglomeracjach. Dzięki niemu bowiem nastąpi obniżenie poziomów zanieczyszczenia powietrza i emisji hałasu, co bezpośrednio wpłynie na poprawę zdrowia mieszkańców.

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

W miejskiej dżungli powietrze, pełne pyłów i zanieczyszczeń staje się coraz bardziej szkodliwe. Przyczyn tego jest wiele, w tym spalanie w domowych kotłach węgla kiepskiej jakości albo odpadów. Inny powód zanieczyszczenia powietrza to wzrastająca liczba samochodów spalinowych, które przemieszczają się w centrach miast i przy dużym natężeniu ruchu wytwarzają coraz więcej spalin. Niska emisja przyczynia się też do tego, że szkodliwe pyły i gazy przedostają się również do wody i gleby, a potem przez warzywa, owoce i zboża trafiają do organizmu człowieka.

Najważniejsze i groźne lokalnie zanieczyszczenia generowane przez samochody w miastach to tlenek węgla, lotne związki organiczne, w tym szczególnie niemetanowe lotne związki organiczne oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i ich pochodne, których emisja z pojazdów jest jednak stosunkowo niewielka – tłumaczy prof. Zdzisław Chłopek z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. – Ponadto wydzielane są tlenki azotu, cząstki stałe, czyli pyły, w tym ich frakcje wymiarowe: PM10 i PM2,5, oraz zanieczyszczenia wtórne, np. ozon troposferyczny i inne reaktywne produkty reakcji fotochemicznych – wyjaśnia.

Główne kierunki dostosowawcze infrastruktury transportu lądowego do zmian klimatu to przede wszystkim wspieranie transportu miejskiego, rozwój zielono-błękitnej infrastruktury oraz skuteczne zarządzanie ruchem miejskim. Dostosowywanie środków transportu w warunkach zmian klimatycznych musi zapewnić właściwy poziom usług, a także bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Ze względu na wysoką temperaturę w miesiącach letnich konieczne jest użytkowanie nowoczesnych pojazdów komunikacji zbiorowej, m.in. z klimatyzacją i systemami uruchamiania drzwi umożliwiającymi minimalizację czasu ich otwarcia. Środki transportu miejskiego powinny spełniać odpowiednie wymogi bezpieczeństwa, zarówno czynnego, jak i biernego. Chodzi zatem o pojazdy nowoczesne i zaawansowane technicznie. W celu ograniczenia uciążliwego wpływu transportu miejskiego na zdrowie ludzi i środowisko zalecana jest wymiana taboru na tzw. pojazdy niskoemisyjne, m.in. z napędami hybrydowymi i elektrycznymi.

Wspieranie transportu miejskiego następuje m.in. dzięki tworzeniu parkingów „parkuj i jedź” na obrzeżach miast. W wielu aglomeracjach funkcjonuje ponadto carsharing, czyli system wspólnych przejazdów. Coraz więcej jest też wypożyczalni umożliwiających wynajem samochodów elektrycznych na minuty. Dodatkowo osoby poruszające się tego typu autami po mieście, mogą liczyć na darmowe parkowanie w płatnych strefach. Gdy jednak ktoś nie chce wymieniać swoich ulubionych czterech kółek na samochód elektryczny, może nauczyć się ekologicznej i ekonomicznej jazdy. Większość firm zapewnia dziś takie szkolenia swoim pracownikom.

Wprowadzenie na szeroką skalę floty pojazdów elektrycznych bezpośrednio wpłynie na życie Polaków oraz na funkcjonowanie różnych gałęzi gospodarki. Z pewnością najbardziej widoczne to będzie w sektorze elektroenergetycznym i w jego wszystkich podsektorach: wytwórczym, przesyłowym oraz dystrybucyjnym.

Gabriela Jelonek


Artur Michalski
wiceprezes Zarządu NFOŚiGW:

Projekt „Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce” ma na celu wsparcie rozwoju elektromobilności w Polsce oraz kompleksową analizę wprowadzania na szeroką skalę floty samochodów elektrycznych w ujęciu środowiskowym oraz technicznym. Partnerami w projekcie są następujące instytucje: Instytut Ochrony Środowiska – PIB (koordynator projektu), Instytut Elektroenergetyki i Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej, Green Business Norway. Plan Rozwoju Elektromobilności zakłada, że do 2025 r. po polskich drogach będzie jeździć milion samochodów elektrycznych.


Mateusz Figaszewski
zastępca dyrektora ds. PR Solaris Bus & Coach

Autobusy elektryczne są przede wszystkim całkowicie bezemisyjne w miejscu ich użytkowania. Nawet jeśli, tak jak w Polsce, większość energii elektrycznej do ich ładowania pochodzi z elektrowni węglowych, to i tak autokary te są bardziej przyjazne dla środowiska niż najnowocześniejsze pojazdy spalinowe. Nie emitują do atmosfery w miastach żadnych szkodliwych substancji. Ponadto są niezwykle ciche, co także ma niebagatelne znaczenie w dużych aglomeracjach. Wiele europejskich miast, takich jak Amsterdam czy Paryż, ale także Warszawa, planuje w przyszłości zakup wyłącznie autobusów bezemisyjnych, by obniżyć ryzyko zanieczyszczania środowiska przez transport publiczny.

Nasz autobus elektryczny Solaris Urbino podczas targów IAA w Hanowerze otrzymał tytuł najlepszego autobusu miejskiego roku. To pierwszy taki tytuł dla polskiego producenta i jednocześnie pierwsza w historii tego konkursu nagroda dla pojazdu bateryjnego.


Karol Zarajczyk
prezes Zarządu URSUS

Rząd wwskazał kierunek polskiej gospodarce, zakładając, że do 2025 r. po polskich drogach będzie poruszać się milion pojazdów elektrycznych. Plan Rozwoju Elektromobilności wyznacza działania na kilkanaście lat naprzód. Korzystają na tym wszyscy – samorządy, mieszkańcy, którzy coraz częściej domagają się skutecznej walki ze smogiem, a także szkoły i uczelnie, zwłaszcza te zawodowe, ponieważ doskonale wiedzą, jakie umiejętności będą potrzebne na rynku pracy za pięć czy dziesięć lat.

 


LOTOS:

Mimo iż pojazdów elektrycznych w Polsce z roku na rok przybywa, to problem wciąż stanowi słabo rozwinięta sieć punktów ładowania i przyłączy. Według danych Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL, mamy w Polsce obecnie ok. 150 stacji ładowania energią elektryczną. Jednak tylko kilkadziesiąt z nich to stacje szybkiego ładowania. Pojawiają się jednak zapowiedzi uruchomienia kolejnych instalacji tego typu. Lotos planuje utworzyć punkty ładowania na swoich stacjach benzynowych. Rozwój w kierunku elektromobilności jest wpisany w strategię firmy na lata 2017-2020.

 

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus