Wszystkie artykuły w kategorii: "Efektywność energetyczna"


 1. Polska w dobie elektromobilności Czytaj


 2. Elektromobilność to właściwy kierunek Czytaj

   Paweł Sałek

   Kalina Olejniczak


 3. Ekologiczny transport miejski Czytaj

   Gabriela Jelonek

   Artur Michalski

   Mateusz Figaszewski

   Karol Zarajczyk


 4. Magazyny energii w służbie elektromobilności Czytaj

   Magdalena Lipiecka

   Tomasz Popławski

   Barbara Adamska


Polecane artykuły:

Projekty wspólnych wdroże(...)

Podstawą realizacji projektów wspólnych wdrożeń jest protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu. Umożliwia on nabycie i transfer jednostek redukcji emisji pomiędzy krajami aneksu I do UNFCCC. Aneks I do protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (Konwencja Klimatyczna – UNFCCC) obejmuje państwa zindustrializowane, członków OECD (Organisation of Ec(...)
»

Zielone dachy w walce z l(...)

  Dużą rolę w minimalizowaniu lokalnych podtopień mogą odgrywać zielone dachy. Jednak w Polsce ich właściwości retencyjne są ciągle niedoceniane. Dziwi to, tym bardziej że powodzie i podtopienia występują w każdej części kraju.   Trzeba pamiętać, że usuwanie skutków powodzi oraz zapewnienie porządku i utrzymanie czystości na terenach popowodziowych należy do zadań gminy. Według wstępnego bilansu, tegoroczna powódź w Polsce spowo(...)
»