Wszystkie artykuły w kategorii: "Efektywność energetyczna"


 1. Polska w dobie elektromobilności Czytaj


 2. Elektromobilność to właściwy kierunek Czytaj

   Paweł Sałek

   Kalina Olejniczak


 3. Ekologiczny transport miejski Czytaj

   Gabriela Jelonek

   Artur Michalski

   Mateusz Figaszewski

   Karol Zarajczyk


 4. Magazyny energii w służbie elektromobilności Czytaj

   Magdalena Lipiecka

   Tomasz Popławski

   Barbara Adamska


Polecane artykuły:

Odpady alternatywą dla wę(...)

Wytyczne Unii Europejskiej w kwestii polityki energetycznej zakładają stopniowe zmniejszanie dominacji węgla w Polsce. Ciepłownictwo systemowe, w blisko 75% oparte na węglu, bierze pod uwagę również alternatywne źródła ciepła. Czy w przyszłości odpady mogą choć w części zastąpić węgiel? Jak się okazuje śmieci mogą być łakomym kąskiem dla ciepłownictwa. Możliwość skojarzonego wytworzenia 18 MW mocy cieplnej i 5 MW mocy elektrycznej daje 100 tys. ton spalanych odpadó(...)
»

LCA jako narzędzie oceny (...)

Pojęcie analizy cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment) można zdefiniować jako technikę umożliwiającą oszacowanie i ocenę potencjalnych wpływów na środowisko związanych z wyrobem w całym cyklu jego istnienia. Należy do grupy narzędzi stosowanych przy ocenach środowiskowych, takich jak analiza ryzyka (RA), środowiskowa ocena wpływu (EIA) czy analiza przepływów materiałowych (MFA). Technika ta ma wiele innych nazw, w zależności od obszaru geograficznego, (...)
»