Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Konsultacje społeczne a g(...)

W ramach I tury konsultacji społecznych, które przeprowadzono w Regionach Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry, przygotowano ankietę odnośnie harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych. (...)
»

Zakład z widokiem na Śnie(...)

„Mówiły jaskółki, że niedobre są spółki”. Jednak w przypadku gmin stowarzyszonych w Związku Gmin Karkonoskich (ZGK) to stare porzekadło się nie sprawdziło. Dzięki wspólnej inicjatywie niebezpieczna hałda śmieci w Ścięgnach-Kostrzycy została zrekultywowana, a eksploatowane obok nowe składowisko jest chyba najpiękniej położonym tego typu obiektem w Polsce. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gmin związkowyc(...)
»