Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe regulacje w ochronie(...)

Kwietniowa nowelizacja Prawa ochrony środowiska (P.o.ś.) znacząco zmieniła przepisy dotyczące ochrony powietrza. Stało się to za sprawą implementacji do polskiego prawa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy (tzw. dyrektywy CAFE). Gros obowiązków, wypływających z tych przepisów, opisano w poprzednich wydaniach „Przeglądu Komunalnego” (PK 9-12/2012). W preambul(...)
»

Od Redaktora(...)

Raport NIK wykazał, że źle się dzieje w praktycznie każdym elemencie polskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ta wiedza była powszechna, ale teraz nabrała rangi oficjalnego dokumentu. Król jest nagi! Chciałoby się krzyknąć po lekturze opublikowanego w ostatnim czasie raportu Najwyższej Izby Kontroli. Dotyczy on obszaru zagospodarowania odpadów komunalnych, a w szczególności tego, jak administracja publiczna radzi sobie z prawidłowym działaniem całego syste(...)
»