Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Projekt demonstracyjny ci(...)

Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa działa od 1995 roku. Dotychczas wybudował około 200 km sieci kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja budowana na terenach górzystych to głównie systemy kolektorów grawitacyjnych ze zbiorczymi, sieciowymi pompowniami ścieków. Są to sprawdzone rozwiązania. Dążąc do zmniejszenia kosztów inwestycyjnych i późniejszych kosztów eksploatacyjnych, w 2002 roku w ramach otrzymanego dofinansowania z Amerykańskiej Agencji Handlu, wybudowano demonstracyjną sieć kanal(...)
»

Ciągle inwestujemy(...)

Rozmowa z Bogdanem Matulą – członkiem zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o. o. Jak ocenia Pan kondycję finansową MPO? Analiza wyników finansowych przedsiębiorstwa z ostatnich kilku lat wykazuje dość stabilną pozycję ekonomiczną firmy. Wskaźnik rentowności MPO utrzymuje się na bezpiecznym poziomie, przekraczającym 6%, co pozwala na korzystanie z inwestycyjnych ulg podatkowych. Istotne jest, że spółka nie korzysta z ż(...)
»