Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redakcji(...)

Kiedy już wszystko będzie zatrute i zanieczyszczone Jakiś genialny uczony zabierze na weekend żonę. Pojadą sobie w pejzaż Pomiędzy drzew kikuty […] Ludwik Jerzy Kern   Jeszcze nie wszystko jest zanieczyszczone, ale drzew „kikutów” w naszym krajobrazie coraz więcej, szczególnie na osiedlach i wzdłuż dróg. Zdaje się, że problem ogławiania wys(...)
»

Stacje demontażu - wymogi(...)

Po burzliwych dyskusjach dotyczących proponowanego wyposażenia stacji demontażu doczekaliśmy się aktu wykonawczego w tej sprawie. W ostatnich dniach lipca wydane zostało rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DzU nr 143, poz. 1204, 1205 i 1206). (...)
»