Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Związki przyczynowo-skutk(...)

Przystępując do pisania niniejszego artykułu, zastanawiałem się, który ze wskaźników potraktować jako motyw przewodni. Postanowiłem, że zmienną objaśnianą będzie wskaźnik sprawności sieci, wyliczany w raporcie benchmarkingu przedsiębiorstw wod-kan w Polsce. Wybrałem ten, a nie straty wody, ponieważ jest on bardziej klarowny i nie budzi żadnych kontrowersji. Przypomnę tylko, że w raporcie benchmarkingu jest to wskaźnik D6, wyliczany w prosty sposób jako iloraz ilośc(...)
»

O drogach nazywanych ulic(...)

Od opublikowania w „Zeszytach Komunalnych” nr 13/2007 artykułów na temat problemów dotyczących dróg w miastach upłynęły trzy lata. Trudno nie zauważyć znaczących przemian, jakie nastąpiły w tym okresie zarówno w polskim drogownictwie, jak i w obszarach miejskich. Przede wszystkim zmienił się stan prawny w zakresie dróg i planowania przestrzennego. Od 2007 r. miały miejsce trzy kolejne nowelizacje ustawy o drogach publicznych, z których najpoważniejsze skutki dla dró(...)
»