Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

O KPGO na gorąco(...)

W Monitorze Polskim z 2006 r. nr 90, poz. 946 została opublikowana Uchwała Rady Ministrów nr 233 z 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010”. Choć nie ma jeszcze dostępu do załącznika z aktualną wersją KPGO, poprosiliśmy przedstawicieli branży komunalnej o krótki komentarz dotyczący „ciepłego” jeszcze dokumentu. (...)
»

Stacje zlewne(...)

W świetle Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (DzU 2002 Nr 188 poz. 1576) widoczne jest, że nie obejdzie się bez wykonania rzeczywistych programów ochrony środowiska, uwzględniających gospodarką ściekową. Wielokrotnie wskazywałem na konieczność poświęcenia większej uwagi wyposażeniu terenów gminnych w odpowiednią liczbę oczyszczalni. Do średniego standardu europejskiego Polsce (...)
»