Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czy czekać na nowelizację(...)

Idea partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), pomimo wielu zwolenników, napotyka na liczne przeszkody w procesie przeistaczania się w realny instrument gospodarczy. Pierwsze prace legislacyjne rozpoczęte w 2003 r. i zakończone opublikowaniem ustawy z 28 lipca 2005 r. dały w rezultacie dokument bez rozporządzeń wykonawczych. Ich publikacja blisko rok później przyniosła rozczarowanie osobom, które usiłowały użyć ustawę do realizacji małych i średnich projektów. Okazało się, że wymag(...)
»

Zmiany w zakresie ochrony(...)

W obecnym stanie prawnym proces korzystania ze środowiska ma charakter bardzo złożony i w większości przypadków musi być poprzedzony uzyskaniem decyzji określającej warunki jego realizacji. Jedną z nich może być zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, wydawane na podstawie art. 83 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody1, a konsekwencją braku jego uzyskania jest wymierzenie kary pieniężnej na podstawie art. 88 ust. 1 tego aktu prawnego.(...)
»