Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Umowa o świadczenie usług(...)

Od 1 marca br. obowiązuje Ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (DzU z 2011 r. nr 5, poz. 13). Określa ona zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu w publicznym transporcie zbiorowym – drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim oraz w żegludze śródlądowej. Już ta lista pokazuje, iż zakres oddziaływania ustawy jest stosunkowo szeroki. Niewątpliwie też będzie ona wywierała praktyczny wpływ na spo(...)
»

Recyklingowy galimatias(...)

Prawie 150 mln zł z opłat recyklingowych za wprowadzanie do Polski samochodów osobowych wpłynęło w ciągu siedmiu miesięcy na odrębne konto NFOŚiGW. Do ich wnoszenia ustawa o recyklingu pojazdów zobowiązała importerów i prywatnych użytkowników niezrzeszonych w sieci zbierania i przetwarzania wraków. Drugie tyle mogą zapłacić przedsiębiorcy, jeśli nie wywiążą się z obowiązku zorganizowania takiej sieci. Termin jej utworzenia był wyznaczony na początek 2006 r. Za każdy sprowadzony d(...)
»