Wszystkie artykuły w kategorii: "Sektory podatne na zmiany klimatu"

Polecane artykuły:

Jakość usług wodociągowo-(...)

Henryk Bylka Nowa ustawa wodociągowa zawiera siedem rozdziałów i trzydzieści cztery artykuły. O poziomie bądź jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych wspomina się w niej aż w czterech artykułach. Ustawa każe przedsiębiorstwom określać w umowie z odbiorcą wody i odprowadzającym ścieki obok ilości także jakość świadczonych usług. Informacje charakteryzujące poziom i jakość świadczonych usług przedsiębiorstwa winny podawać w kierowanym do zarządu gminy wniosku o udzielenie ze(...)
»

Wody deszczowe – doświadc(...)

Nowoczesne systemy odwodnieniowe mają na celu nie tylko ochronę sanitarną siedlisk ludzkich, ich zabezpieczenie przed skutkami powodzi, ale także minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Kompleksowe koncepcje odwodnieniowe (opisane np. w normie EN 7521,2) trwale odwracają egoistyczną ekologicznie tendencję do jak najszybszego pozbycia się ścieków ze zlewni w myśl strategii „po nas choćby potop”. Nowoczesne środki techniczn(...)
»