Wszystkie artykuły w kategorii: "Sektory podatne na zmiany klimatu"

Polecane artykuły:

Ekopolityka miast – najno(...)

Przeprowadzka do miast jest nieuchronna. Liczba ludności rośnie lawinowo, a na całym świecie ziemia uprawna staje się coraz cenniejsza. Sytuacja ta stwarza nowe wyzwania. Rosnące aspiracje migrującej ludności powodują wzrost wagi jakości życia. Dlatego powstaje nowa polityka miast. Postępująca urbanizacja jest widoczna na całym świecie. Przykładowo rząd Chin planuje, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat 350 mln mieszkańców przeniesie się ze wsi do miast. Amb(...)
»

Ostatni mogą być w czołów(...)

Projekt Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Toruniu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu” zarejestrowano 13 sierpnia 2004 r. w Brukseli pod numerem 2004/PL/16/C/PE/023. Jego główne elementy to budowa sortowni, kompostowni i składowiska odpadów, przerób odpadów budowlanych i wielkogabarytowych oraz przygotowanie edukacyjne i wdrożeniowe dwupojemnikowego systemu selektywnego gromadzenia odpadów. Po różnych p(...)
»