Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Referendalne fiasko(...)

Tylko 78 głosów zabrakło, by przeprowadzone w gminie Halinów (woj. mazowieckie) referendum „śmieciowe” (20 września br.) było uznane za ważne. Mieszkańcy odpowiadali na pytanie, czy zgadzają się na przejęcie przez Gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych z posesji za odpłatnością. Wyniki referendum wskazują, że za takim rozwiązaniem opowiedziało się 92% mieszkańców.(...)
»

Ustawa „krajobrazowa” – k(...)

Prezydenckiemu projektowi „ustawy krajobrazowej” w ostatnich kilku latach poświęcono wiele uwagi. Na temat proponowanych rozwiązań prawnych prowadzona była ożywiona dyskusja, ukazały się liczne opinie, przygotowano różne stanowiska i ekspertyzy uzasadniające konieczność wprowadzenia nowelizacji różnych ustaw (m.in.: Gwiazdowicz M., Sobolewski M.: Opinia w sprawie przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajo(...)
»