Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Partycypacja w wymiarze s(...)

Myli się ten, kto uważa, że smart city ma jedynie wymiar technologiczny. Sensem istnienia technologii są ludzie, którzy będą z niej efektywnie korzystać. Dlatego dwustronna komunikacja pomiędzy mieszkańcami i urzędem stanowi nieodzowny komponent spajający sferę społeczną i technologiczną. Partycypacja w wymiarze smart city to nowoczesne komunikowanie się z mieszkańcami. To również położenie nacisku na oddolną informację zwrotną i uświadomienie mieszkańcom ich realne(...)
»

Korzystna determinacja?(...)

Od lat pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie odbioru i transportu odpadów a władzami samorządowymi toczy się spór o to, kto powinien być właścicielem strumienia odpadów wytwarzanych na terenie gminy. Jak podkreślają samorządowcy, ustawowy zapis o referendum jest tylko pozornym kompromisem między interesami obu grup. Powód? W ciągu ostatniej dekady przeprowadzono kilkadziesiąt takich głosowań, z czego tylko część udanych. Dow(...)
»