Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rola EMAS w gospodarce o (...)

W świecie, gdzie popyt i konkurencja o ograniczone zasoby naturalne nadal rosną, a rozwój cywilizacyjny jest źródłem presji na środowisko, Komisja Europejska przedstawia koncepcję zmiany gospodarki do modelu o obiegu zamkniętym (ang. Circular Economy). Nowy pakiet, ogłoszony 12 grudnia 2015 r., ma zapewnić Europie stały i zrównoważony rozwój w perspektywie wieloletniej. EMAS, jako narzędzie efektywnego zarządzania ochroną środowiska, może odgrywać kluczową rolę ułatwiającą przedsiębi(...)
»

Temat przewodni – EMAS II(...)

Roczny okres przejściowy związany z wejściem w życie Rozporządzenia EMAS III przekroczył półmetek, wciąż jednak pozostaje sporo wątpliwości co do kształtu, w jakim system będzie funkcjonował od 2011 r.   Zagadnienia związane z wejściem w życie Rozporządzenia EMAS III były wspólnym mianownikiem serii spotkań, które zorganizowało Polskie Forum ISO 14000 (14-16 czerwca br.). W ramach Klubu EMAS, działającego pod auspicjami Forum i zrzes(...)
»