Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nie ma cwaniaka nad…(...)

2011 r. był dla branży areną wielkich wydarzeń. Czy jednak „przełomowych”, tj. otwierających drogę do skutecznej i zrównoważonej gospodarki odpadami – to rzecz wątpliwa, którą bezlitośnie zweryfikuje czas. Sam pomysł, aby administracyjnie wymusić budowę instalacji poprzez stworzenie swoistych monopolistycznych regionów, jest trafny, ale już sposób ich tworzenia (brak kryteriów podziału na regiony) prowadzi do wniosku, że idea może zostać(...)
»

Na właściwym torze(...)

Obserwowana w ostatnim czasie duża ilość spotkań dotyczących problematyki wykorzystania odnawialnych źródeł energii to widoczny znak, że prace nad nowymi regulacjami prawnymi w tym zakresie wkroczyły w fazę konkretów, w etap koniecznych rozstrzygnięć i jednoznacznych przesądzeń. Spotkania te odbywają się w różnych konfiguracjach, ale cechuje je – co warto podkreślić – bardzo rzeczowa, profesjonalna dyskusja, a co najważniejsze – wynikają z nich istotne spos(...)
»