Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe zasady wycinki w oce(...)

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach wprowadziła wiele zmian w zapisach z zakresu ochrony terenów zieleni i zadrzewień oraz opłat i kar z tym związanych. Nowe przepisy budzą sporo kontrowersji. Jakie będą konsekwencje ich wprowadzenia? Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (DzU z 2016 r. poz. 2249), przyjętą przez Sejm 16 grudnia 2016 r., w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach s(...)
»

Rynek energetyki wiatrowe(...)

Wielka Brytania, obok Hiszpanii, dysponuje najlepszymi w Europie warunkami rozwoju energetyki wiatrowej, przynajmniej jeśli chodzi o zasoby wiatru. Potencjał energetyczny terenów położonych w pobliżu linii brzegowej znacznie przewyższa wszystkie inne lokalizacje europejskie. W niektórych regionach tego wyspiarskiego kraju notuje się średnią roczną prędkość wiatru na poziomie 9-10,5 m/s. Dla porównania w Polsce za wybitnie korzystne uznaje się tereny, nad którymi wiatr pędzi z prędkością 7 m/s(...)
»