Raport „Smart City”

wydany w Dodatek specjalny – 2016-9
  DRUKUJ

INTELIGENTNE SYSTEMY INFORMATYCZNE DO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ ODPADAMI

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

darsoft.pl
ul. Wały Dwernickiego 117/121
42-200 Częstochowa
tel. 34/344-49-03
info@darsoft.pl
www.darsoft.pl

Firma darsoft.pl specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania do zarządzania gospodarką odpadami oraz zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. W naszej ofercie znajduje się oprogramowanie przeznaczone dla firm z różnych gałęzi branży odpadowej: dla skupów złomu, stacji demontażu pojazdów, zakładów przetwarzania zużytego sprzętu, wytwórców, przetwórców, recyklerów, zakładów komunalnych, PSZOK-ów, zakładów utylizacji odpadów medycznych, a także firm rozliczających się z korzystania ze środowiska. Oferujemy systemy zarządzania firmami wielooddziałowymi, dzięki którym dane z oddziałów firmy spływają na bieżąco do centrali, gdzie podlegają analizie i raportowaniu. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom nasze produkty są proste w obsłudze, a jednocześnie umożliwiają automatyzację wszystkich procesów, zapewniając prawidłowe prowadzenie ewidencji odpadów i tworzenie wszystkich niezbędnych sprawozdań o odpadach. W praktyce oznacza to, że obsługa systemu może być ograniczona jedynie do wprowadzania dokumentów odpadowych (KPO, FPOM itp.) a resztę pracy program wykona za użytkownika sam. Pod kątem księgowym nasze oprogramowanie współpracuje z najpopularniejszymi systemami (Subiekt, Symfonia, Optima). Wśród ciekawszych funkcji naszych systemów wymienić należy współpracę z portalem allegro.pl, obsługę wag elektronicznych, obsługę GPS, znakowanie i wyszukiwanie dokumentów z użyciem kodów kreskowych, wizualizację danych na mapie oraz moduł CRM do zarządzania relacjami z kontrahentami.

LogicSynergy Sp. z o.o.
ul. Pod Sikornikiem 27A
30-216 Kraków
tel. 12/422-62-49
handel@logicsynergy.pl
www.logicsynergy.pl

Firma LogicSynergy Sp. z o.o. jest obecna na polskim rynku informatycznym od 30 lat. Spółka wytwarza, wdraża i serwisuje Zintegrowane Systemy Informatyczne TP-Media do kompleksowego zarządzania w obszarze ekonomicznym i technicznym przedsiębiorstwami z branży utility: wod-kan, komunalnymi, ciepłowniczymi oraz dla administracji samorządowej. Posiada blisko 200 zrealizowanych wdrożeń wśród klientów na terenie całego kraju.

Oferowany przez LogicSynergy system informatyczny ecoSANIT jest dedykowanym narzędziem do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w gminie. Działa w oparciu o technologię przeglądarkową z dostępem do www i umożliwia pracę na każdym urządzeniu mobilnym oraz stacjonarnym.

W zakresie funkcjonalności system ecoSANIT zapewnia realizację wszystkich zadań określonych ustawą – począwszy od prowadzenia ewidencji nieruchomości i deklaracji, poprzez obsługę księgową i rozliczenia, na rozbudowanej sprawozdawczości kończąc.

Poprzez dostęp do Internetowego Biura Obsługi (iBOP) każdy płatnik ma wgląd do swoich rozliczeń i aktualnych informacji dotyczących świadczonych usług oraz może złożyć tą drogą deklarację, która jest automatycznie zapisywana w systemie stacjonarnym. Uzupełnieniem funkcjonalności ecoSANIT jest system SmartReporting, dostarczający analiz i raportów w oparciu o zawsze aktualne dane, z gwarancją dostępu z urządzeń mobilnych.

NetProces Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 645B
81-879 Sopot
tel. 58/550-79-75, 58/550-79-76
info@netproces.pl, serwis@netproces.pl
www.netproces.pl

NetProces jest dostawcą rozwiązań informatycznych dla instytucji oraz przedsiębiorstw rozliczających m.in. usługi komunalne. Od początku funkcjonowania zajmujemy się projektowaniem i realizacją wysokiej jakości oprogramowania webowego, desktopowego oraz mobilnego. Mamy doświadczenie przy realizacji złożonych systemów dedykowanych oraz integracji systemów informatycznych.

Mamy przyjemność zaproponować Państwu Hurtownię Danych Komunalnych – QNET WYWOZY, która jest oprogramowaniem stanowiącym kompleksową odpowiedź na wymagania stawiane wobec gmin, a wynikające z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 • Urząd
  • import bazy nieruchomości wraz z parametryzacją metody rozliczania,
  • obsługa deklaracji, decyzji, procesu informacyjnego i regulaminów,
  • automatyczne generowanie przypisów podatkowych,
  • kontrola rozrachunków wraz z automatyczną kontrolą windykacji,
  • kontrola realizacji zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów,
  • kontrola realizacji wywozów z wizualizacją tras przejazdu pojazdów.
 • Przedsiębiorstwa wywozowe
  • automatyzacja miesięcznego raportowania do urzędu kanałem internetowym w oparciu o aplikację QWEB,
  • kontrola deklarowanej selektywnej zbiórki z możliwością mobilnego raportowania do urzędu o braku segregacji,
  • realizacja wywozów poprzez czytniki kodów paskowych/RFID, automatyzacja raportowania do urzędu poprzez urządzenia mobilne,
 • QWEB – internetowa obsługa mieszkańców,
  • internetowy wgląd w stan naliczeń,
  • dostęp do deklaracji, wezwań i monitów generowanych przez urząd,
  • powiadomienia SMS/e-mail w standardzie – naliczenia, rozliczenia, windykacja.

P.P.U. OMEGA Sp. z o.o. - XTrack
ul. Piastowska 63 A
80-363 Gdańsk
tel./fax 58/717-36-61
info@xtrack.com
http://xtrack.com

XTrack to platforma, którą tworzą innowacyjne rozwiązania informatyczne oraz wystandaryzowane urządzenia, możliwe do zainstalowania w każdym pojeździe i maszynie. Przeszło 15-letnie doświadczenie w branży oraz współpraca z dostawcami najpopularniejszych pojazdów komunalnych pozwoliły nam stworzyć system, który idealnie spełnia potrzeby przedsiębiorstw oraz gmin.

Jednym z modułów oprogramowania XTrack jest SKOG – SYSTEM KONTROLI ODPADÓW DLA GMIN. To zarówno zaawansowany agregator danych, jak i narzędzie umożliwiające skuteczną kontrolę każdego etapu realizacji usług komunalnych. Pozwala przetwarzać dane pozyskane z różnych systemów monitoringu GPS, co jest szczególnie przydatne w przypadku gmin, gdzie odbiory świadczy kilka firm. Wszystkie pozyskane informacje mogą zostać poddane analizie oraz wyświetlone na cyfrowej mapie. Dostępne w systemie podkłady mapowe można dowolnie rozszerzać o warstwy i lokalizacje własne.

Elementami SKOG są także takie rozwiązania jak monitoring pojazdów oraz wizualizacja ich pozycji i trasy przejazdu na mapie, inwentaryzacja obiektów (może być przeprowadzona także w terenie!), identyfikacja pojemników/kontenerów przy pomocy tagów RFID oraz worków na odpady z wykorzystaniem kodów kreskowych, terminal pokładowy XTrack Navi, automatyczna weryfikacja wykonania usług czy dedykowane systemy wagowe. Monitoring pracy zabudowy oraz podwozia pojazdu pozwala zapobiegać wyładunkom odpadów poza Zakładem Utylizacji. XTrack to kontrola wszystkich procesów zarządzania gospodarką odpadami w jednym systemie.

Przedsiębiorstwo Informatyki „ETOB-RES” Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 5
35-114 Rzeszów
tel. 17/860-37-00
fax 17/860-37-12
etobres@etobres.pl
www.etobres.pl

Podsystem „Gospodarowanie Odpadami”, wchodzący w skład ZSI Komadres, wspiera pracę wydziałów komunalnych i ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami i wspomaga realizację ustawowych obowiązków gminy. Umożliwia prowadzenie kartoteki mieszkańców, kontrahentów i nieruchomości, rejestrację deklaracji odbiorców i definiowanie składników deklaracji. Zintegrowanie z edytorami tekstu pozwala na łatwe tworzenie szablonów deklaracji i edytowanie treści deklaracji Istnieje możliwość rejestracji korekt deklaracji z jednoczesnym przechowywaniem historycznych informacji. Podsystem „Gospodarowanie Odpadami” pozwala na automatyczne wpisywanie numeru deklaracji na dokumencie naliczającym opłaty i wystawianie wezwań do złożenia deklaracji lub wyjaśnień. Umożliwia naliczanie opłat na podstawie zdefiniowanych stawek i zapisów w deklaracji oraz naliczanie opłat wg liczby osób, zużycia wody czy powierzchni nieruchomości. Dostępne są tworzenie sprawozdań z realizacji zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zestawienia analityczne. Funkcje podsystemu pozwalają na prowadzenie rozrachunków, ich automatyczne rozliczanie, obsługę not odsetkowych, wezwań do zapłaty i potwierdzeń sald. Dostępne są m.in. funkcje analizy struktury zadłużenia i rozrachunków. Zakładom gospodarującym odpadami, PSZOK-om i sortowniom oferujemy podsystem „Przetwarzanie Odpadów”, umożliwiający obsługę przyjęcia i przetwarzania odpadów. Podsystem ten pozwala m.in. na prowadzenie ewidencji odpadów, generowanie dokumentów, wystawianie i rozliczanie faktur oraz tworzenie zestawień.

Solwit.eko
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk
tel. 602-218-348
solwit.eko@solwit-eko.com
www.envira.com.pl

Poznaj innowacyjny system informatyczny dla zakładów zagospodarowania odpadów do zarządzania strumieniami odpadów.

 • Buduj stabilność i konkurencyjność zakładu, wzbogacając jego zasoby technologiczne o nowoczesne narzędzie informatyczne.
 • Zarządzaj procesami w swoim zakładzie zgodnie ze współczesnymi standardami technologicznymi.
 • Udostępniaj sprawozdania i raporty wygenerowane tzw. jednym kliknięciem i w oparciu o najbardziej aktualne dane.
 • Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki automatyzacji swoich działań operacyjnych, sprawozdawczych i handlowych.
 • Wykorzystuj nowoczesne rozwiązania komunikacyjne do współpracy ze swoimi kontrahentami.
 • Kontroluj w czasie rzeczywistym strumienie odpadów wpływające do zakładu, przepływające w procesach technologicznych wewnątrz zakładu oraz wychodzące z niego.
 • Pracuj zgodnie z najnowszymi standardami technologicznymi, wykorzystując rozwiązania B2B, elektroniczną wymianę dokumentów i technologie mobilne.

ENVIRA to system dedykowany dla ZZO, który powstał dzięki współpracy doświadczonych specjalistów i ekspertów branży odpadowej z programistami i inżynierami IT. Właścicielem systemu jest firma Solwit.eko z Gdańska, będąca członkiem grupy Solwit.

SophScope Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 28/30
53-333 Wrocław
tel. 71/335-05-92
pomoc@kiedywywoz.pl
kiedywywoz.pl

Aplikacja mobilna Kiedy Wywóz wspomaga osiąganie wymaganych poziomów recyklingu i odzysku, udostępnia mieszkańcom kompletną informację o lokalizacjach i terminach odbiorów odpadów, zachęca do selektywnej zbiórki, pozwala na komunikację z mieszkańcami oraz podnosi ich świadomość ekologiczną.

Aplikacja Kiedy Wywóz umożliwia także:

 • informowanie gminy o nieprawidłowościach procesu selektywnej zbiórki odpadów,
 • wyświetlanie informacji o PSZOK-ach,
 • prezentowanie informacji o charakterze edukacyjnym, przygotowanych przez gminę,
 • informowanie o dzikich wysypiskach i śmieciach niczyich,
 • wysyłanie do mieszkańców darmowych komunikatów o dowolnej treści,
 • automatyczne przypominanie o wybranych zbiórkach,
 • przypominanie o nadchodzących płatnościach.

Aplikacja Kiedy Wywóz jest darmowa dla użytkowników końcowych i dostępna dla wszystkich smartfonów. Więcej informacji na KIEDYWYWOZ.PL.

ULISSES Sp. z o.o.
62-800 Kalisz
tel. 62/501-54-54
tel. kom. 502-752-192
programy@ulisses.pl
www.ulisses.pl

Główną działalnością spółki ULISSES jest projektowanie, tworzenie i wdrażanie własnych programów do zarządzania firmą. W swojej ofercie firma ma cztery systemy dotyczące rynku odpadów.

Pierwszy z nich, Program Ulisses PSZOK, został zaprojektowany dla podmiotów prowadzących Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Program ułatwia rejestrację przyjęć, wydań i sprzedaży wszystkich frakcji odpadów. Prostota, przejrzystość i rozbudowana sprawozdawczość to jego atuty. Może być zainstalowany jako niezależny program dla dowolnego podmiotu prowadzącego PSZOK, jako wbudowany moduł programu odpadowego dla gminy oraz jako element systemu dla zakładu zagospodarowania odpadów. Program jest oferowany w wersji podstawowej oraz w wersji z funkcjami dodatkowymi, dzięki którym możliwe są m.in. integracja z wagami, informacja o stanach magazynowych, rozbudowana sprawozdawczość i analityka oraz kontrola należności i zobowiązań wynikających ze sprzedaży i zakupów.

Drugą propozycją firmy jest program przeznaczony dla zakładów zagospodarowania odpadów – Ulisses ZZO. Ułatwia on zarządzanie przyjęciami i wydaniami odpadów i surowców, prowadzi rejestrację odpadów i związane z tym ewidencje, fakturuje przyjęcia odpadów i sprzedaż surowców wtórnych. Ważnym elementem programu jest rozbudowany system raportowania i dodatkowych syntetycznych analiz. W swojej ofercie firma ma też program przeznaczony dla gmin, pn. Ulisses ODPADY, składający się z kilku modułów (m.in. ODPADY, PSZOK, OPŁATY), oraz Program Ulisses POD, przeznaczony dla podmiotów zajmujących się odbiorem i wywozem odpadów.

UNISOFT Sp. z o.o.
81-368 Gdynia, ul. Pułaskiego 8
tel.: 58/78-26-111
Fax. 58/78-26-118
info@unisoft.com.pl
www.unisoft.com.pl

Marka UNISOFT jest obecna na rynku przedsiębiorstw komunalnych od 30 lat. Firma dostarcza zintegrowany system wspomagający zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem gospodarki odpadami ZSI UNISOFT, który wspiera kompleksowo realizację procesów biznesowych, zarówno w obszarze odbioru jak i zagospodarowania odpadów, kontaktów z klientem, zarządzania personelem, finansów, analiz, zarządzania majątkiem i infrastrukturą techniczną, transportem, sprzętem. Spółka nieustannie rozwija swój produkt i poszerza ofertę modułów - także o rozwiązania mobilne, jak np. mWywóz.

Obszarem, który doskonale umiejscawia się w definicji pojęcia Smart City, są elektroniczne kanały komunikacyjne, optymalizujące przepływ informacji pomiędzy odbiorcą a dostawcą usług. Korespondencja elektroniczna e-mail, e-Faktury, e-Dokumenty rozrachunkowe to już codzienność. Opierający swą popularność na powszechności telefonii komórkowej serwis SMS sprawia, że to system informatyczny, za pośrednictwem telefonu odbiorcy, inicjuje proces biznesowy - informuje o wystawieniu e-faktury, przypomina o terminie płatności, itp., wywołując reakcję użytkownika. Robi to znacznie efektywniej i wygodniej dla odbiorcy, niż ma to miejsce w przypadku metod tradycyjnych, zaspokajając jednocześnie  społeczną potrzebę szybkiego dostępu do informacji o zdarzeniu
(np. zmianach w harmonogramie odbioru). Dzięki temu, przedsiębiorstwo zagospodarowania odpadów odnosi korzyść także w postaci wzrostu oceny jakości świadczonych przez nie usług.

INTELIGENTNE SYSTEMY INFORMATYCZNE DO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ WOD-KAN

7GIS s.c.
ul. Mała Góra 4A/20
30-864 Kraków
tel. 503-358-787
biuro@7gis.pl
www.7gis.pl

7GIS to nowoczesny i przyjazny użytkownikowi system ewidencji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ewidencji budynków, działek, warunków technicznych, projektów, odbiorów, awarii i dokumentów cyfrowych. Jego dużą zaletą jest możliwość integracji z systemami bilingowymi i SCADA. W połączeniu z bardzo rozwiniętym i zaawansowanym systemem raportowym, opartym na pakiecie MS Office, daje on użytkownikom i kadrze menedżerskiej dostęp do zestawień w Systemie 7GIS, które wspomagają proces decyzyjny. Zestawienia takie można tworzyć zarówno z poziomu danych opisowych, jak i z poziomu mapy cyfrowej. Raporty i zestawienia realizowane są za pomocą tabel i wykresów przestawnych. Dzięki temu tworzenie raportów jest proste i przyjemne.

System został zaprojektowany w oparciu o współczesne, niezawodne, bezpieczne i wydajne technologie dostępne na polskim rynku. Wciąż jest rozwijany i ulepszany w ścisłej współpracy z klientami. Dostęp do map cyfrowych realizowany jest przy użyciu Silnika GIS firmy Bentley. 7GIS działa w dwóch konfiguracjach – edycyjnej i podglądowej. W konfiguracji edycyjnej operator systemu GIS może edytować mapę cyfrową i bazy danych branżowych. W konfiguracji podglądowej użytkownik ma dostęp do wszystkich narzędzi systemu, z wyłączeniem możliwości nanoszenia zmian do zasobu mapy cyfrowej.

7GIS zintegrowany jest z aplikacją Google Earth, umożliwiającą prezentację map nałożonych na model terenu 3D.

LogicSynergy Sp. z o.o.
ul. Pod Sikornikiem 27A
30-216 Kraków
tel. 12/422-62-49
handel@logicsynergy.pl
www.logicsynergy.pl

SmartGis – inteligentny system zarządzania gospodarką wod-kan

Firma LogicSynergy jest obecna na polskim rynku informatycznym od 30 lat. Spółka wytwarza, wdraża i serwisuje Zintegrowane Systemy Informatyczne TP-Media do kompleksowego zarządzania w obszarze ekonomicznym i technicznym przedsiębiorstwami z branży wod-kan i komunalnej. Posiada blisko 200 zrealizowanych wdrożeń wśród klientów na terenie całego kraju.

Oferowany przez LogicSynergy system SmartGis jest inteligentnym narzędziem informatycznym do kompleksowego zarządzania siecią wod-kan, działającym w oparciu o technologię przeglądarkową klient – serwer z dostępem na dowolnych urządzeniach mobilnych i stacjonarnych. System może być instalowany zarówno na serwerze wewnętrznym, jak i w „chmurze” zgodnie z potrzebami klienta.

SmartGIS poza funkcjonalnością ewidencjonowania obiektów i urządzeń sieciowych umożliwia kompleksowe zarządzanie zdarzeniami występującymi na obiektach (awarie i obsługa prac eksploatacyjnych). System jest narzędziem optymalizującym prace ekip technicznych poprzez funkcjonalność harmonogramowania zadań oraz czynności do wykonania, a następnie prowadzenia analiz porównawczych (m.in. planowanie i budżetowanie). Dzięki zastosowanej technologii operator ma możliwość dostępu do aktualnych informacji z Geoportalu, a zaawansowana integracja w ramach systemu TP-Media pozwala na wykorzystanie danych z innych modułów systemu zarządczego.

NetProces Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 645B
81-879 Sopot
tel. 58/550-79-75, 58/550-79-76
info@netproces.pl, serwis@netproces.pl
www.netproces.pl

Netproces jest dostawcą rozwiązań informatycznych dla sektora publicznego oraz przedsiębiorstw. W ofercie firmy znajdziemy kompleksowe rozwiązanie informatyczne Hurtownia Danych Qnet Wodociągi skierowany do instytucji lub przedsiębiorstw świadczących usługi wodno-ściekowe oraz komunalne. Jest to kompleksowe rozwiązanie informatyczne klasy ERP, obejmujące zakresem funkcjonalności rozliczanie m.in. wody, ścieków, abonamentu, ryczałtów wg norm, wywozu odpadów, czynszu i usług cmentarnych. Obsługuje usługi cykliczne, stałe i zmienne. Ponadto program w pełni wspiera m.in. obszar księgowy w zakresie kontroli przepływów finansowych. Hurtownia Qnet Wodociągi wspiera również kontrolę obiegu dokumentów i procesów. Obieg dokumentów jest w pełni predefiniowany przez użytkownika i tworzy kompletną ewidencję korespondencji z kontrahentami – ewidencję umów, aneksów, wezwań, monitów i dowolnych dokumentów będących w ewidencji przedsiębiorstwa. Oprogramowanie może być zintegrowane z dowolnym systemem finansowo-księgowym oraz na życzenie użytkownika wsparte wdrożeniem internetowego systemu crm. Ideą przewodnią stworzenia systemu jest integracja na poziomie jednej bazy danych wszystkich obszarów dotyczących realizacji usług – bez konieczności posiłkowania się dodatkowymi aplikacjami zewnętrznymi. Z kolei aplikacja QMobile służy do zarządzania pracą w terenie. Pracownicy terenowi mają dostęp do dokumentów kontrahenta w terenie oraz możliwość sprzedaży dowolnych usług licznikowych (woda, ścieki, abonament, ryczałt), usług stałych (czynsze, wywóz odpadów) i usług incydentalnych. Rozwiązania mobilne w pełni wspierają radiowy odczyt wodomierzy.

Przedsiębiorstwo Informatyki „ETOB-RES” Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 5
35-114 Rzeszów
tel. 17/860-37-00
fax 17/860-37-12
etobres@etobres.pl
www.etobres.pl

Podsystem „Media”, wchodzący w skład ZSI Komadres, zawiera wszystkie funkcjonalności niezbędne do efektywnego prowadzenia działalności w przedsiębiorstwach komunalnych i wodociągowych. Zapewnia dostęp do informacji o odbiorcach, strukturze sieci oraz parametrach rozliczania, automatycznie obsługując cały proces sprzedaży – od zawarcia umowy do wystawienia faktury zgodnie z zatwierdzoną taryfą oraz przyjętym sposobem rozliczania. Skutecznie wspiera prowadzenie gospodarki licznikowej. Funkcjonalność podsystemu pozwala na tworzenie elastycznego opisu struktury sieci odbioru, uwzględniającego dokonywane w niej zmiany techniczne, oraz umożliwia tworzenie tras, harmonogramów i list odczytowych. Istnieje możliwość definiowania składników taryf stałych i zmiennych, naliczania opłat oraz indywidualizacji cen usług. Podsystem „Media” obsługuje różne formy płatności, w tym rozliczenia przy pomocy kont wirtualnych i systemu KTR. Umożliwia prowadzenie sprzedaży przy pomocy urządzeń przenośnych przez inkasenta oraz radio-odczytów. Zapewnia efektywne prowadzenie rozrachunków, ich automatyczne rozliczanie, obsługę not odsetkowych, wezwań do zapłaty i potwierdzeń sald. Użytkownicy mają możliwość korzystania z modułu raportów i zestawień. Jednocześnie mogą oni definiować własne zestawienia i analizy. Podsystem „Media” jest zintegrowany z innymi modułami biznesowymi systemu Komadres oraz programami specjalistycznymi (np. iBOK, GIS). Funkcjonalność podsystemów „Media” i „Finanse i Księgowość” wspomaga proces przygotowania i wydruku wniosków taryfowych.

UNISOFT Sp. z o.o.
81-368 Gdynia, ul. Pułaskiego 8
tel.: 58/78-26-111
Fax. 58/78-26-118
info@unisoft.com.pl
www.unisoft.com.pl

Marka UNISOFT jest obecna na rynku przedsiębiorstw wodociągowych od 30 lat. Firma dostarcza zintegrowany system wspomagający zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem wodociągowym, zarówno w zakresie bilingu, kontaktów z klientem, zarządzania personelem, finansów, analiz, jak i obszaru kompleksowego zarządzania infrastrukturą techniczną (sieci, liczniki, transport, sprzęt). Nieustannie rozwija swój produkt i poszerza ofertę dostępnych modułów.

Przykładem funkcjonalności systemu ZSI UNISOFT, który doskonale umiejscawia się w definicji pojęcia Smart City, jest dostępny dla odbiorców usług serwis SMS. System informatyczny, za pośrednictwem telefonu odbiorcy, inicjuje proces biznesowy (informuje go o wystawieniu e-faktury lub przypomina np. o terminie jej płatności), wywołując reakcję użytkownika i robi to znacznie efektywniej, niż w przypadku tradycyjnej skrzynki pocztowej, w której to odbiorca inicjuje proces odbioru faktury, sprawdzając pocztę.

Wiadomość SMS, o awarii lub remoncie i wynikającej z nich przerwy w dostawie wody, redukuje ich uciążliwość dla odbiorcy (oczekującego szybkiego „bycia poinformowanym” o zaistniałym lub planowanym zdarzeniu). Dzięki temu, w istotnym stopniu maleje liczba telefonów do Biura Obsługi Klienta, a ocena jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wzrasta. Wdrożenie takiego rozwiązania w obszarze zarządzania remontami i awariami pozwala zatem na osiągnięcie wymiernych korzyści - zarówno po stronie użytkownika, jak i samego przedsiębiorstwa.

Złote Runo Sp. z o. o.
ul. Koszykowa 59/2
00-660 Warszawa
tel. 22/622-69-43, 22/621-01-28
tel. kom. 509 562 089
info@zloteruno.pl
www.zloteruno.pl

Firma ZŁOTE RUNO Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem firm: PALMER (HWM), Technolog, C.Scope, HYDREKA oraz producenta zaworów Raphael.

W naszej ofercie znajduje się bardzo szeroka gama urządzeń pomiarowych, do których należą między innymi:

·   Wodomierze i systemy ich zdalnego odczytu (GSM i radiowe)

·    MicroCorr Touch Pro – wysokiej jakości korelator analogowy z wyświetlaczem dotykowym

·    Rejestratory firmy Technolog – urządzenia nowej generacji do monitorowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

·    Hydrauliczne zawory regulacyjne

·    Sterowniki zaworów regulacyjnych

·    Przepływomierze elektromagnetyczne montowane kołnierzowo oraz przez nawiertkę

·    Lokalizatory instalacji podziemnej i detektory metali

Świadczymy również usługi:

·         Wykonania kompleksowych koncepcji opomiarowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

·         Wykonania i wdrażania systemów GIS wraz z modelami hydraulicznymi sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz z pełną paszportyzacją
          obiektów

·         Lokalizacji wycieków wody

Zestawienie inteligentnych systemów informatycznych do zarządzania gospodarką odpadami oraz gospodarką wod-kan opracowano na podstawie nadesłanych przez firmy materiałów. Stan na 29 sierpnia 2016 r.

Przygotowała Barbara Krawczyk

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus