Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Informator z kraju (...)

Elektrownia w Gubinie W Gubinie została zbudowana elektrownia słoneczna o mocy 1504 MW, warta ponad 10 mln zł. Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Energetyczne Gubin (PEG). Połowę wydatków kwalifikowalnych pokryto z funduszy unijnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W realizacji przedsięwzięcia udział brała spółka REMOR SOLAR. Inwestycja jest pierwszym etapem budowy zespołu trzech takich obiektów. Powierzchnia pierwszej farmy obejmuje obszar 2,6(...)
»

Regulacje prawne dotycząc(...)

Jednym z podstawowych elementów wszelkich systemów zagospodarowania odpadów, obok właściwych regulacji prawnych, jest system ich klasyfikacji, dokonywanej na podstawie odpowiednio dobranych kryteriów. Najogólniejszy podział, uwzględniający podstawowe źródła powstawania, zastosowany także przy opracowywaniu Krajowego planu gospodarki odpadami1, 2, dzieli odpady na dwie zasadnicze grupy: komunalne i przemysłowe. Odpady powstające w sektorze komunalnym(...)
»