Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ścieżka dojścia do PPP(...)

Ścieżka dojścia do PPP, obejmująca przygotowanie projektu partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesji w sektorze gospodarki wod-kan, pozwala na uniknięcie najczęściej powtarzających się błędów w tym zakresie. Regulacje prawne w zakresie PPP to przede wszystkim ustawa o PPP (z grudnia 2008 r.) oraz ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi  (z 21 października 2016 r., zastępująca ustawę z lutego 2009 r.). W całym tym okresie uruchomiono(...)
»

O nas bez nas?(...)

Nie ulegajmy złudzeniom – Unia Europejska nie jest projektem kwakierskim. Każde z państw członkowskich oraz silnych grup interesów chce na tym projekcie „ugrać” coś dla siebie kosztem innych. Oczywiście, nie całe pole gry oznacza boje zerojedynkowe, są interesy wspólne, związane z synergią np. wspólnego rynku, tj. swobodnego przepływu towarów i osób. W tej perspektywie pomoc finansowa (Fundusz Spójności itp.) jest dla Polski wielką szansą przyspieszenia cywiliza(...)
»