Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Drzewka za PET-y(...)

Już po raz czwarty w Nowej Sarzynie odbyła się ekologiczna akcja edukacyjna "Drzewko za butelkę", której inicjatorem i organizatorem jest Sekretariat Programu "Odpowiedzialność i Troska" oraz Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna". W Polsce Program skupia 35 przedsiębiorstw, których działania w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa technicznego oraz profilaktyki zdrowotnej przynoszą istotne efekty. Akcja odbywa się zawsze w miejscowościach, gminach(...)
»

Informator (...)

Czas na wnioski Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 14 lutego 2018 r. nowy projekt rozporządzenia w sprawie ustalania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zawiera ono szczegółowe sposoby określania taryf, wzór wniosku o ich zatwierdzenie oraz niezbędny zakres informacji zawartych w ich uzasadnieniu, jak i warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i(...)
»