Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Tytuł aktu prawnego Dziennik Ustaw Podstawa wydania aktu prawnego, dzień oraz Dziennik Ustaw lub Monitor Polski (...)
»

Energetyka odnawialna po (...)

Komisja Europejska 6 czerwca 2012 r. opublikowała Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Energia odnawialna: Ważny uczestnik europejskiego rynku energii”. W dokumencie przedstawiono informacje dotyczące obecnej strategii w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r. oraz nakreślono warianty polityki na okr(...)
»