Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Spór o przymusową umowę &(...)

Problematyka przekazywania urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, poruszona przez W. Dąbrowskiego w artykule „Spór o przymusową umowę” zamieszczonym w tym numerze, ma istotne znaczenie praktyczne. Liczne przypadki roszczeń o zawarcie umów przekazania, których adresatem są często przedsiębiorstwa wod-kan, pokazuje, że w tego typu sprawach nie zostały wypracowane jednolite zasady postępowania. Przed wejściem w życie ustawy W uzupełnieniu wywodów poczynio(...)
»

Planowanie i zapobieganie(...)

Zmiana przestrzennych form zagospodarowania miast, która ma wpływ na rozwiązania ich systemów dystrybucji wody, wpływa także na zużycie energii potrzebnej na ich budowę i eksploatację. Zmieniając formy przestrzenne, można wpływać na oddziaływanie przestrzeni zurbanizowanej na środowisko. Takie były wnioski przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych badań nad wpływem zmian przestrzennych form jednostek osadniczych na rozwiązania struktury konfiguracyjnej system&oac(...)
»