Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Na mocy odrębnej umowy(...)

Czy zakład komunalny, zlecający podmiotowi zewnętrznemu prowadzenie obsługi księgowej, ma obowiązek zawarcia z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Tak, gdyż obowiązek ten wynika z ustawy o ochronie danych osobowych, a prowadzenie dokumentacji księgowej wiąże się nierozerwalnie z przetwarzaniem danych osobowych pracowników. Na podstawie art. 31 ust. 1 tej ustawy administrator danych (np. zakład komunalny) może (...)
»

Zielona edukacja Szczecin(...)

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw proekologicznych jest możliwe przede wszystkim przez edukację ekologiczną. Umiejętność właściwego współdziałania ludzi z przyrodą należy „zaszczepiać” już od najmłodszych lat. Edukacja ekologiczna to wzbogacanie wiedzy, a także rozwijanie wrażliwości oraz chęci działania na rzecz kształtowania i ochrony środowiska. Jest to niezbędne dla lepszego wykorzystania dostępnych zasobów na(...)
»