Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Izraelskie przyspieszenie(...)

Piotr Matuszewski Izrael od 10 lat jest miejscem rewolucji w podejściu do ochrony środowiska. Zanieczyszczenie wielu rzek, brak oczyszczalni ścieków i niedobór naturalnych zbiorników słodkiej wody, kilkadziesiąt źle zabezpieczonych bądź dzikich wysypisk odpadów i brak terenów na dalsze składowanie, wzrost liczby samochodów i zwyczaj wyrzucania odpadów na ulicę to tylko część problemów sprzed dekady. Izrael – niewielki kraj o powie(...)
»

Paragrafy pod lupą(...)

Pojęcie własności można rozpatrywać w trzech głównych znaczeniach: ekonomicznym, socjologicznym i prawnym. W znaczeniu ekonomicznym o własności możemy powiedzieć, że należy ona do tego, kto uzyskuje korzyści z pewnego mienia. Na gruncie socjologii własność oznacza traktowanie pewnych przedmiotów (rzeczy) jako czegoś swojego i należącego wyłącznie do wskazanego podmiotu. W ramach rozważań stanowiących przedmiot tego artykułu będzie nas interesowało znaczenie wła(...)
»