Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Finansowanie ochrony środ(...)

W związku z szeroko prowadzoną dyskusją na temat potrzeby zmian w polskim systemie finansowania ochrony środowiska redakcja zorganizowała debatę poświęconą tym zagadnieniom. Udział w debacie, która odbyła się 19 lutego br., wzięli: Krzysztof Szamałek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Jerzy Pietrewicz, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Piotr Wiesiołek, wiceprezes Banku Ochrony Środowiska, profesor Bogusław Fiedor z Instytutu Ekonomii Akademii Ekon(...)
»

Ratujemy żydowski cmentar(...)

W Polsce znajduje się wiele zniszczonych zabytkowych cmentarzy, które mogą stanowić atrakcyjną enklawę zieleni. Niestety, niewiele z nich doczekuje się próby ratowania. Tę szansę dzięki inicjatywie animatorów życia lokalnego i lokalnej społeczności otrzymał żydowski cmentarz w Lublinie.Dominantę w historycznym krajobrazie Lublina stanowi stary cmentarz żydowski przy ulicy Siennej, który jest jednym z najstarszych cmentarzy tego wyznania w Polsce, z zachowanymi na oryginalnym miejscu najst(...)
»