Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Potrzebujemy ustawy Prawo(...)

Projekt nowej ustawy Prawo wodne, nad którym od kilku lat pracuje Ministerstwo Środowiska, jest obecnie przedmiotem prac Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jaka będzie jego przyszłość? Według założeń dokumentu, gminom przekazane zostanie zadanie utrzymania melioracji wodnych szczegółowych oraz budowy i utrzymania urządzeń odwadniających tereny zurbanizowane. Nie ma na to zgody Związku Gmin Wiejskich RP. Powodem są zbyt wysokie koszty – właściciele gruntów i nieruchomo(...)
»

Odpady szklane to nie pro(...)

Zbiórkę zużytych opakowań szklanych gmina Włoszakowice rozpoczęła w maju 1998 roku. Objęto nią największe miejscowości gminy. Kolejnym etapem było opracowanie w listopadzie 1999 roku „Programu Gospodarki Odpadami dla Gminy Włoszakowice”. Wskazał on podstawowe problemy gospodarki odpadami oraz główne kierunki działań. Spośród wszystkich selektywnie zbieranych odpadów na pierwszym miejscu znalazła się stłuczka szklana. (...)
»