Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wierzbowe plantacje energ(...)

Polityka zrównoważonego rozwoju kraju oraz możliwość uzyskania unijnych dopłat do uprawy roślin energetycznych tworzą obecnie sprzyjający klimat dla produkcji biomasy na cele energetyczne. Warto jednak zastanowić się jakie zagrożenia niesie za sobą intensywna produkcja biomasy, by podejmowane działania nie przyniosły więcej szkody niż pożytku. Przemiany społeczno-gospodarcze w kraju zaowocowały zaniechaniem produkcji rolnej i wzrostem powierzchni odłogów oraz ugorów na grunta(...)
»

Jaśniej, taniej i ekologi(...)

  Łączy się to, oczywiście, z generowaniem znacznych kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem, modernizacją i rozbudową infrastruktury oświetleniowej. Do tego dochodzą nieuregulowane do dziś sprawy związane z własnością poszczególnych elementów tejże infrastruktury. W praktyce prowadzi to do sytuacji, w której gminy zmuszone są często ponosić koszty konserwacji czy modernizacji urządzeń, które nie są ich własności(...)
»