Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Podłączenie do sieci wodo(...)

Komentarz do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 26 września 2012 r., IV SA/Po 587/121. W artykule omówiono podejmowanie uchwały określającej odpłatność za zamiar podłączenia do sieci wodociągowej. Orzeczenie: W polskim systemie prawnym żaden przepis nie daje gminie uprawnień do ogólnego wprowadzania opłat w drodze regulacji p(...)
»

Element systemu miasta(...)

Seminarium pt. „Ogrody na ścianach i dachach jako element systemu przyrodniczego miasta”, zorganizowane przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa we współpracy z koordynatorem projektu „Zamień szare na zielone. Dachy i ściany zielone w Niemczech jako przykład najlepszych praktyk” (realizowany przy wsparciu finansowym UE) odbyło się 12 marca br. w Warszawie. Wzięło w nim udział 85 słuchaczy oraz kilkunastu gości (...)
»