Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

O drogach nazywanych ulic(...)

Od opublikowania w „Zeszytach Komunalnych” nr 13/2007 artykułów na temat problemów dotyczących dróg w miastach upłynęły trzy lata. Trudno nie zauważyć znaczących przemian, jakie nastąpiły w tym okresie zarówno w polskim drogownictwie, jak i w obszarach miejskich. Przede wszystkim zmienił się stan prawny w zakresie dróg i planowania przestrzennego. Od 2007 r. miały miejsce trzy kolejne nowelizacje ustawy o drogach publicznych, z których najpoważniejsze skutki dla dró(...)
»

Projekt PV GRID(...)

W ramach projektu PV GRID, finansowanego ze środków Programu Ramowego CIP Inteligentna Energia dla Europy, 6 czerwca br. w Warszawie odbyło się forum zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki oraz partnerów: EPIA, RWE, Zielona Strona Mocy, Maybatt, SEL-Q oraz Stacje Transformatorowe. Forum poprowadził dr inż. Stanisław M. Pietruszko, prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki. W wydarzeniu wzięli udział znamienici goście, a mianowicie: Janusz Pilitowski, dyrektor Depart(...)
»