Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Inwestycje proekologiczne(...)

Sławomir Niecko, Jerzy Romanowski AWRiSP oddział terenowy w Gdańsku prowadzi inwestycje w zakresie remontów i modernizacji infrastruktury mieszkaniowej poprzez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Handlu i Usług. W ciągu całego okresu przeprowadzono ok. 100 inwestycji w zakresie modernizacji i remontów oczyszczalni ścieków, kotłowni, kanalizacji, wodociągów i budynków mieszkalnych. Ponadto 60 inwestycji zostało dokonanych wspólnie z gminami, a majątek infrastrukturalny przekazany został(...)
»

Dekada INVESTCITY(...)

Przed dziesięciu laty reaktywowano Związek Miast Polskich, największą organizację samorządową działającą w Polsce. Wśród wielu celów, jakie przyświecają działaniom Związku, bardzo ważną rolę odgrywa budowa właściwego wizerunku samorządów w sferach gospodarczych. W tym celu Związek Miast Polskich podejmuje wiele działań, wśród których pozycję sztandarową zajmują coroczne, jesienne targi INVESTCITY, organizowane wspólnie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Jubileuszowe Dziesiąte Targi Inw(...)
»