Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ziołorośla górskie i nadr(...)

„Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne”, siedlisko „naturowe” o kodzie 6430, jest w naszym kraju bardzo powszechnie spotykane i nie jest żadnym przyrodniczym ewenementem. Można stwierdzić, iż jest to jedno z najpospolitszych siedlisk, ważnych z punktu widzenia Programu Natura 2000 w Polsce. Jest tak dlatego, iż wciąż istnieje wiele miejsc, gdzie siedlisko to może bez przeszkód funkcjonować. Co więcej, jest ono budowane przez pospolite w naszym kra(...)
»

Projektowane zmiany w dwó(...)

W Sejmie trwają prace nad zmianą przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy – Prawo budowlane. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy – Prawo budowlane (druk nr 2964) wpłynął do Sejmu 23 października 2014 r. Jak podano w uzasadnieniu do projektu, celem ustawy ma być uregulowanie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa obywateli i środowiska oraz akceptacji społecznej dla nowych (...)
»