Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zyski i straty(...)

Starożytne chińskie porzekadło głosi: „obyś żył w ciekawych czasach”. W XXI wieku nie możemy narzekać na nudę i stagnację, o czym świadczą błyskawicznie opracowywane nowe technologie, mające na celu polepszenie jakości życia. Żyjemy w czasach, które wymagają od nas ciągłej gotowości do poszerzania horyzontów i zgłębiania wiedzy. Rozpoczynamy kolejne studia podyplomowe, bierzemy udział w konferencjach, szkoleniach i wyjazdach technicznych. Wszystko po to, aby nie poz(...)
»

Wykorzystanie energii ze (...)

O stanie czystości powietrza decyduje wielkość i przestrzenny rozkład emisji ze wszystkich źródeł zanieczyszczeń, z uwzględnieniem przepływów transgranicznych i przemian fizykochemicznych zachodzących w atmosferze. Za podstawowe zanieczyszczenia atmosfery uznaje się dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i pyły. Głównymi zaś źródłami emisji tych zanieczyszczeń są: energetyka zawodowa i sektor komunalno-bytowy, transport, komunikacja i energetyka zawodowa oraz energetyka i technologie (...)
»