Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kiedy pomoc publiczna nie(...)

Coraz częściej jednostki samorządu terytorialnego przekazują realizację zadań własnych podmiotom trzecim czy też rezygnują z uzyskiwanych przez siebie dochodów na rzecz umorzonych należności budżetowych. Często jednak zapominają, iż udzielenie ulg czy umorzenie należności budżetowych należy rozumieć jako jedną z form udzielanej pomocy publicznej. W samym 2012 r. w ramach pomocy de minimis udzielono ponad 239 mln zł subsydiów podatkowych oraz zapewniono „mi(...)
»

Słownik angielsko-polski(...)

silo - a storage bunker above ground level, generally designed so that the stored material can be removed by gravity Silos sink-float separation - wet separation of materials with different densities by means of a liquid whose density is between the density of the different materials Rozdzielanie hydrauliczne sink point - the lowest point to which surface waters flow underground Upust sintering (...)
»