Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekoinnowacje w transporcie i logistyce"


 1. Ekoinnowacje w logistyce i transporcie Czytaj

   Zofia Jóźwiak


 2. Śladami...autobusów elektrycznych Czytaj

   Marcin Cholewa


 3. Ulgi za ekologię Czytaj

   Małgorzata Masłowska-Bandosz


 4. Wartość (z) wraków Czytaj

   Małgorzata Masłowska-Bandosz


 5. Inteligentne rozwiązania transportowe Czytaj

   Krzysztof Witkowski


 6. Zielone światło dla (eko)transportu Czytaj

   Łukasz Bandosz


 7. Miasta - innowacyjne i zielone Czytaj

   Jacek Szołtysek

   Radosław Jeż


 8. LCA dla wózków widłowych Czytaj

   Paweł Fuć

   Piotr Lijewski

   Przemysław Kurczewski

   Andrzej Ziółkowski

   Ewa Nowak


Polecane artykuły:

Paragrafy pod lupą(...)

Obowiązki podmiotu zarządzającego urządzeniem wodnym Komentarz do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 15 lutego 2012 r., sygn. akt VII SA/Wa 1401/11. Orzeczenie 1. Adresatem nakazu wydanego na podstawie art. 66 ust. 1 P.b.1 jest właściciel lub zarządca obiektu budowlanego. 2. Rozstrzygając kwestię podmiotu zarządzającego urządzeniem wodnym, należy mieć na uwadze zarówn(...)
»

Od redaktora(...)

W czerwcu redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” sprawowała patronat medialny nad kilkoma konferencjami. To już tradycja, że przed wakacjami branżowych wydarzeń tego typu, w których chciałoby się uczestniczyć, jest tak wiele, że właściwie można by spakować walizki i na miesiąc wyprowadzić się z domu. Wysyp konferencji świadczy nie tylko o tym, że przedstawiciele branży wodno-kanalizacyjnej lubią się spotykać, ale przede wszystkim o tym, że wciąż jest sporo kluczowych dla tego środowisk(...)
»