Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Co sprzyja, a co przeszka(...)

W ostatnich pięciu latach ustabilizowały się uregulowania prawne, mające decydujący wpływ na instalowanie mocy produkcyjnych wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej odnawialne zasoby energii. Wielokrotnej nowelizacji uległy dwa najważniejsze w tym zakresie akty prawne: ustawa Prawo energetyczne i rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków zakupu energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z ustawą, 1 paździer(...)
»

Recykling tylnych lamp sa(...)

Tworzywa sztuczne mają coraz większy udział w budowie pojazdów, zwłaszcza ze względu na swoje właściwości (odporność na rdzę, wytrzymałość mechaniczną, estetykę, komfort użytkowania i bezpieczeństwo). Ponadto mają mniejszy ciężar w stosunku do części wykonanych z metalu. Mając na względzie wymagania dyrektywy 2000/53/CE, dotyczącej pojazdów wycofanych z eksploatacji (obecnie konieczność ponownego wykorzystania i recyklingu mechanicznego 85% masy pojazdu, a od 20(...)
»