Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Nie działamy na bezludnej(...)

Z Tomaszem Ucińskim, dyrektorem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie, rozmawia Anna Tórz Co skłoniło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej do podjęcia współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi, przy selektywnej zbiórce odpadów? Wychodziliśmy z założenia, że firma nie działa na bezludnej wyspie. Podstawą jest dobry kontakt z samorządem lokalnym, gminą Sianów, na terenie której znajduje się regionalne Składowisko Odpadów Komunalnych, i z klient(...)
»

Giełda Nowych Technologii(...)

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 26 października br. zorganizowały w Kielcach V Świętokrzyską Giełdę Kooperacyjną Nowych Technologii – „Odnawialne Źródła Energii”. Patronat nad nią objęli Krajowy Punkt Programów Badawczych i Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem Giełdy była przede wszystkim promocja innowacy(...)
»