Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ekonomiczne aspekty produ(...)

Wzrastające zainteresowanie wykorzystaniem biomasy stałej do celów energetycznych powoduje, że coraz więcej uwagi poświęca się polowym uprawom roślin energetycznych, które w przyszłości mają potencjalnie uzupełniać braki biomasy odpadowej, a docelowo stanowić jej główne źródło. Biomasa jako paliwo odnawialne, w porównaniu węgla kamiennego czy oleju opałowego, pod względem właściwości fizykochemicznych jest paliwem trudnym. Związane jest to m.in. ze zbyt małą gęstością biomasy, co utru(...)
»

Źródła radosnej twórczośc(...)

Branża recyklingu w naszym kraju od szeregu lat pomstuje na różnego rodzaju nieprawidłowości, które przeważnie są rezultatem rywalizacji rynkowej bądź umiejętnym wykorzystywaniem niedoskonałości prawa. Nawet poważane instytuty zdecydowały się na odkrywcze stwierdzenia typu: 40% obowiązku w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wypełnia się za pomocą „drukowanych” zaświadczeń. A skoro zaświadczenia są fałszywe, to w ślad za tym muszą iść nieprawd(...)
»