Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

„Solarek” nom(...)

Odnawialne źródła energii szeroko promuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej co przejawia się nie tylko zarówno poprzez finansowanie konkretnych inwestycji ale i podejmowanie spektakularnych inicjatyw. Rejs załogi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uznany został za jedną z najciekawszych inicjatyw 2006 roku. W skład kapi(...)
»

Zgodność nasadzeń zastępc(...)

Jednym z podstawowych środków prawnych mających gwarantować, że rozwój będzie następował w sposób zrównoważony w przypadku usuwania drzew jest obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych. Ma on swoje umocowanie w postanowieniach art. 83 ust. 3 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody1, zgodnie z którym: Wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwol(...)
»