Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wokół odpadów(...)

Składowanie trucizny Mowa tutaj o zużytych bateriach i świetlówkach, resztkach farb i rozpuszczalników, przeterminowanych lekarstwach, które trafiają na wysypiska wraz z innymi śmieciami. Osobna zbiórka takich odpadów obejmuje niewielki wycinek tzw. odpadów niebezpiecznych. W niektórych miastach działają punkty zbiórki zużytych akumulatorów. Próbuje się również rozwiązać problem z przeterminowanymi lekami. W wytypowanych aptekach pojawi(...)
»

Jest o co walczyć(...)

Z profesorem Tadeuszem Skoczkowskim, prezesem Krajowej Agencji Poszanowania Energii, rozmawia Urszula Wojciechowska Jest Pan znanym propagatorem zrównoważonej polityki energetycznej. W wydanej w ubiegłym roku książce opisał Pan m.in. formy promowania i przekazu informacji na ten temat. Jakie formy są, Pana zdaniem, najskuteczniejsze? Wydawać by się mogło, że wprowadzenie elementów zrównoważonego rozwoju do energetyki jest niemożliwe. A jednak powstała filozofia, bo chy(...)
»