Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Słownik angielsko-polski(...)

gas-tight - where, at any point outside the influence of a gas control system, the concentration of flammable gas from landfill gas is less than 1% and that of carbon dioxide is less than 0,5%. Gazoszczelność generator (of waste) - any person whose activity productions wastes or, if person is not known, the person who is in possession and/or control of those wastes. Wytwarzający odpady geological formation - an assemblage of ro(...)
»

Planowanie gospodarki odp(...)

Plany gospodarki odpadami opracowywane są dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa, realizacji zasad gospodarki odpadami oraz stworzenia zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska. Mówi o tym art. 14 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.). (...)
»