Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zestawienie firm oferując(...)

Pełna wersja tabeli Raportu Wod-Kan do pobrania w formacie PDF. (...)
»

Pozwolenie wodnoprawne a (...)

Artykuł dotyczy obowiązku uzyskania zgody na szczególne korzystanie z wód. Komentarz do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 4 kwietnia 2013 r., II SA/Gd 767/121. Orzeczenie Podmiot ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne przed wydaniem decyzji w tym przedmiocie nie ma obowiązku legitymowania się tytułem do tej nieruchomości (lub urządzenia wodnego). Komentarz (...)
»