Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informacje branżowe(...)

Piją głębinówkę Mieszkańcy Łodzi już w 85% piją wodę ze studni głębinowych. Jest to efekt wspólnej inwestycji miasta i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w rozbudowę sieci ujęć podziemnych. W 2002 r. zdecydowano o budowie kompleksu studni głębinowych w Bronisławowie nad Zalewem Sulejowskim. Na początku grudnia ub.r. uruchomiono siedem kolejnych studni głębinowych. Mają one po 140 m głębokości i sięgają górnokredowych źródeł. W ramach inwestycji, której koszt wyniósł 5,7 mln zł, zmoderni(...)
»

Tak mało i aż tak dużo do(...)

Żaden z celów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie został zrealizowany w pełni, a co za tym idzie, system gospodarowania odpadami nie funkcjonuje właściwie – wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Pod koniec czerwca Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała raport podsumowujący ogólnopolską kontrolę z wdrożenia w gminach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Kontrolę przeprowadzono między 1 stycznia 2013 r.(...)
»