Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

15 lat dla środowiska War(...)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-darki Wodnej w Olsztynie, gospodarując środkami publicznymi, współuczestniczy w finansowaniu przedsięwzięć służących poprawie stanu środowiska Warmii i Mazur oraz kształtuje właściwe postawy proekologiczne, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.   WFOŚiGW w Olsztynie udziela pomocy finansowej w formie finansowania zwrotnego, kt(...)
»

Inteligentne technologie (...)

Lublin poprzez smart zarządzanie jest przyjazny obywatelowi, otwarty i rozwija się zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Miasto od kilku lat wdraża nowoczesne rozwiązania m.in. w zakresie transportu, monitoringu czy zarządzania danymi miejskimi. Już w 2010 r. miasto przystąpiło do realizacji projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”. Projekt ten został doceniony podczas „Smart City Forum” – kongresu poświęconemu funkcjonowaniu i (...)
»