Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

W 2003 r. ukazały się trzy numery dwumiesięcznika „Wodociągi i Kanalizacja" stanowiące dodatek do "Przeglądu Komunalnego". Pierwszy numer w tym roku to już samodzielne, specjalistyczne czasopismo. To periodyk, w którym znajdą miejsce przede wszystkim informacje techniczne o urządzeniach i technologiach oraz doniesienia o ekonomicznych i prawnych uwarunkowaniach branży, przydatne zwłaszcza nadzorującym procesy technologiczne i zarządzającym zespołami. Redakcja będzie się starać publikować z(...)
»

Pompy w systemach kanaliz(...)

Pompownie systemów kanalizacyjnych wyposażane są najczęściej w dwie pompy. W jedną pompę wyposażone są pompownie stosowane w obiektach przydomowych, gdzie dla użytkownika ważniejszy jest koszt początkowej inwestycji niż pewność eksploatacyjna. W systemach kanalizacji ciśnieniowej, którym stawia się większe wymagania pod względem niezawodności działania, stosuje się pompownie z kilkoma pompami (w tym jedną rezerwową). Obecnie ok. 90% typowych pompowni kanalizacyjnych wyposażanych (...)
»