Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ze świata(...)

Siła Słońca 585 dni trwała podróż największej na świecie łodzi zasilanej energią słoneczną. Mierzący 31 m długości i 15 m szerokościkatamaran PlanetSolar zasilany jest przez 537 m2paneli fotowoltaicznych. Dostawcą paneli była firma DuPont. Po 14 miesiącach budowy łódź Tûranor PlanetSolar została uruchomiona w marcu 2010 r. Maszyna waży 95 ton, a jej wysokość to 6,10 m. Na jej pokładzie może znajdować się jednocześnie 40 osób.(...)
»

Administracyjne kary pien(...)

Poza ustawą P.o.ś. możliwość nakładania administracyjnych kar pieniężnych przewidują także przepisy innych ustaw związanych z ochroną środowiska. Kary te mają jednak w części nieco inny charakter, niż przewidywane przepisami P.o.ś. Kary pieniężne w ustawie o ochronie przyrody Art. 47k ustawy przewiduje wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów, powodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych, w(...)
»