Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Podstawy prawne usuwania (...)

Jak powszechnie wiadomo, polski system prawny staje się bardziej rozdrobniony, m.in. wskutek wprowadzania „specustaw”, które wnoszą autonomiczne podstawy realizacji określonych w nich inwestycji. Jednym z takich aktów prawnych jest Ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu – zwana dalej specustawą (DzU nr 84, poz. 700, z późn. zm.). Na pierwszy rzut(...)
»