Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przepisy i procedury(...)

Transport odpadów zawierających azbest Odpady zawierające azbest mogą być transportowane na składowisko po uprzednim przygotowaniu dokumentów, związanych z ewidencją i obrotem odpadami (rys. 1)2. Rys. 1. Schemat postępowania dotyczącego przygotowania do transportu odpadów zawierających azbest (Według materiałó (...)
»

Sprzątanie świata(...)

Już osiemnasty raz Polacy przystąpią do wspólnego działania dla dobra środowiska i samych siebie podczas akcji „Sprzątanie świata”.   Jak co roku w trzeci weekend września bardziej niż na co dzień staniemy się świadomi bycia częścią globalnej rodziny – nie tylko ludzkiej, ale jeszcze większej – rodziny wszystkich żywych istot zamieszkujących Ziemię. Z dumą i radością trzeba zaznaczyć, że w ciągu tych minionych osiemnast(...)
»