Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Baterie i akumulatory(...)

6 września 2006 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły nową dyrektywę w sprawie baterii i akumulatorów – nr 2006/66/WE. Zastąpiła ona przepisy przyjęte jeszcze na początku lat 90. ubiegłego wieku. Stara dyrektywa 91/157/EWG w sprawie baterii i akumulatorów zawierających niektóre substancje niebezpieczne tylko częściowo spełniła swoje zadanie. Uznano, iż nie stwarza ona podstaw do budowy nowoczesnego systemu kontroli postępowania z bateriami i akumu(...)
»

Sposób określenia nasadze(...)

  Zarówno problematyka miejsca wykonania nasadzeń kompensacyjnych, jak i określenie zakresu swobody organu administracji wydającego zezwolenia może w praktyce skutkować wieloma komplikacjami przy ustalaniu szczegółowych kwestii, dotyczących nasadzeń kompensacyjnych. Jak wynikało z rozważań zawartych w poprzednim artykule, problematyka miejsca wykonania nasadzeń kompensacyjnych wykonywanych na podstawie art. 83 ust. 3, art. 84 ust. 4 i art. 86 us(...)
»