Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wody gruntowe jako natura(...)

Wśród wielu możliwości wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych nowością jest użycie wód gruntowych w procesie chłodzenia. Klimatyzacja to nie tylko komfort w pracy czy w domu, ale często również wymóg funkcjonowania urządzeń. Jak obniżyć koszty klimatyzacji? Instalacja klimatyzacyjna jest analogiczna do instalacji c.o. Jak można obniżyć koszty jej eksp(...)
»

Dla kogo darmowe uprawnie(...)

Zgodnie ze znowelizowaną w 2009 r. dyrektywą EU ETS, w systemie handlu emisjami, począwszy od 1 stycznia 2013 r., odchodzi się od zasady bezpłatnego przydzielania uprawnień do emisji, jak było w latach 2005-2012. Mimo to niektóre podmioty będą mogły jeszcze skorzystać z pewnej puli darmowych uprawnień.   Przydziały ustalano w Krajowych Planach Rozdziału Uprawnień (KPRU), które w Polsce wprowadzano w ramach rozporządzeń Rady Ministr(...)
»