Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Gmina musi mieć wpływ na (...)

Na temat proponowanych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z Andrzejem Markowiakiem, posłem na Sejm, rozmawia Piotr Strzyżyński Zmiana w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ma zdaniem jej zwolenników pomóc w mądrym prowadzeniu gospodarki odpadami. Czy dotychczasowe przepisy nie dawały samorządom takich możliwości? Przeciwnicy zmian mówią, że gminy takie możliwości mają już teraz, tylko, że z nich nie korzystają. Nie, gminy nie m(...)
»

Handel emisjami(...)

Wieści z Poznania Oddział Izby w Poznaniu, we współpracy z Ecofys Polska, zorganizował szkolenie dotyczące europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. W rynku handlu emisjami (jak to się skrótowo określa) uczestniczą nie tylko przedsiębiorcy, ale również starostwa powiatowe i urzędy wojewódzkie. Poprzez decyzje administracyjne starostowie i wojewodowie będą umożliwiać przedsiębiorcom handel tymi uprawnieniami. Stąd też adresatami szkoleń, które odbyły się(...)
»