Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Problemy ochrony drzew(...)

Przepisy prawa dotyczące ochrony roślinności obowiązują już od kilku lat, jednak w praktyce pojawia się wiele trudności związanych z ich stosowaniem.  Ochrona roślinności drzewiastej na terenach zieleni jest obecnie regulowana przez szereg aktów prawnych, w tym m.in. przez Ustawę z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2004 r. nr 219, poz. 2229)1, zwaną dalej ustawą oraz akty wykonawcze, które obejm(...)
»

Baterie w jednym worku(...)

Na stronach Ministerstwa Środowiska zamieszczono projekt ustawy o bateriach i akumulatorach oraz o zużytych bateriach i akumulatorach. Projekt tej ustawy będzie wdrażać dyrektywę 2006/66/WE, a proces jej wcielenia w życie powinien zakończyć się do 26 września 2008 r. i jest rezultatem wypełnienia zobowiązań wynikających z członkowstwa Polski w Unii Europejskiej. Do tej pory w ustawodawstwie polskim sprawy związane z bateriami i akumu(...)
»