Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Nominacje do tytułu Dyrek(...)

W czerwcu br. zakończono przyjmowanie zgłoszeń do konkursu o tytuł Dyrektora Roku 2007 – wspólnej inicjatywy Krajowego Forum Zakładów Oczyszczania Miast (KFDZOM) i redakcji „Przeglądu Komunalnego”. O tytuł ten może ubiegać się dyrektor lub prezes firmy spełniającej warunki określone dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpa(...)
»

Problemy recyklingu(...)

Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Problemy recyklingu” jest pokłosiem zakończonego w 2007 r. cyklu konferencji „Problemy recyklingu i biopaliwa”, których inicjatorem był nieżyjący już prof. Cezary Ignacy Bocheński.   Tej wybitnej postaci poświęcono inauguracyjną konferencję, która zgodnie z założeniem organizatorów zapoczątkuje kolejne tego typu seminaria. Spotkanie zostało zorganizowane w dniach 5(...)
»