Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Innowacyjne myślenie w bi(...)

Konferencja promująca innowacyjne podejście w sektorze bioenergetycznym odbyła się 22 listopada 2011 r. w Poznaniu podczas targów POLEKO. W trakcie spotkania przedstawiono potrzebę nowatorskiego myślenia o rozwoju zrównoważonej bioenergetyki. Jak podkreślali prelegenci, innowacje wcale nie muszą oznaczać przełomowych zmian technologicznych, często ważniejsza jest odpowiednia współpraca publiczno-prywatna, zaangażowanie lokalnej społeczności oraz umiejętne(...)
»

Historyczne zanieczyszcze(...)

Ministerstwo Środowiska przygotowuje zmiany w regulacjach dotyczących ochrony powierzchni ziemi. Ma się m.in. rozstrzygnąć kwestia odpowiedzialności za zanieczyszczenia historyczne. W związku z pracami nad implementacją do prawa polskiego przepisów dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych1 (ang. Industrial Emissions Directive – IED), Ministerstwo Środowiska opracowało projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (...)
»