Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ciągnie się jak smród za (...)

O nieobecnych na rynku komunalnym nie powinno mówić się źle, ale nie można dopuszczać, aby dalej brnięto w błędy popełnione w przeszłości przez nieistniejące już dzisiaj organizacje projektowo-wykonawcze. Błędna filozofia technologiczna firm projektujących zakłady utylizacji, polegała i nadal polega na forsowaniu nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Według takich oferentów, możliwe jest mechaniczne rozdzielenie odpadów zmieszanych na zakładane frakcje i ich wielkości. Jednocześnie zape(...)
»

Książki nadesłane(...)

Pozwolenia zintegrowane - nowy instrument w ochronie środowiska Problemy, wątpliwości, dylematy pod red. Roberta Pochyluka, Jarosława Szymańskiego Nowym instrumentem w Polsce w dziedzinie ochrony środowiska są pozwolenia zintegrowane, - wprowadzone Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Ustawa ta objęła postanowienia Dyrektywy 96 / 61 / EC Rady Wspólnoty Europejskiej z dnia 23 września 1996 roku, w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszc(...)
»