Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Drzewo za drzewo(...)

Park Muskau został założony w I połowie XIX w. Jego pomysłodawcą i twórcą był pruski arystokrata i właściciel lokalnych dóbr – Książe Hermann von Pückler-Muskau. Jest to nadzwyczaj piękne założenie krajobrazowo-architektoniczne obfitujące w rozmaite gatunki oraz odmiany drzew i krzewów. W połowie maja 2011 r. odwiedziliśmy słynny park Mużakowski, położony na polsko-niemieckim pograniczu nad Nysą Łużycką. Sąsiadują tu ze sobą dwie małe miejscowo(...)
»

Postępowanie z odpadami "(...)

Postępowanie z odpadami „okazjonalnymi” Użyte w tytule określenie ma charakter umowny, w ustawodawstwie ono nie występuje. Cechą wspólną tego rodzaju odpadów jest to, że ich bezpośrednim wytwórcą jest osoba fizyczna – tzn. zdarzenie, w związku z którym te odpady powstają, jest skutkiem działania czy zaniechania osoby fizycznej, a nie działania sił przyrody. Celem użycia terminu „odpady „okazjonalne” jest z jednej strony próba objęcia jedny(...)
»