Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Inwestycje(...)

RIPOK w Dzierżysławiu W Dzierżysławiu (woj. opolskie) 28 lutego br. została otwarta regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), która będzie obsługiwać cały południowo-wschodni region gospodarki odpadami w województwie. Zamieszkuje go ok. 300 tys. mieszkańców, wytwarzających ok. 90 tys. ton odpadów rocznie. Instalacja została przystosowana do mechanicznego przetwarzania łącznie maks. 120 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych wraz z frakcjami (...)
»

Historia gospodarki odpad(...)

Europejskie doświadczenia w obszarze ochrony środowiska, które stanowią fundamentalne zadania dla Wspólnoty Europejskiej, są bardzo zróżnicowane. Holandia jest jednym z mniejszych krajów w Europie, jednakże bardzo licznie zaludnionym. Dla porównania: Polska jest osiem razy większa od Holandii i liczy ok. 38 mln mieszkańców, natomiast terytorium Holandii zamieszkuje aż 16 mln osób. W efekcie gęstość zaludnienia powoduje, że bra(...)
»