Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Tytuł aktu prawnego Publikator Podstawa wydania aktu prawnego, dzień oraz publikator (...)
»

Różne barwy certyfikacji(...)

W ubiegłym roku został wprowadzony w Polsce system zbywalnych świadectw pochodzenia dla energii odnawialnej. Ponieważ polityka Unii Europejskiej przewiduje nałożenie na państwa członkowskie obowiązku wspierania także innych obszarów sektora energetycznego, pojawia się naturalna pokusa, aby skorzystać z doświadczeń zdobytych przy konstruowaniu systemu dla odnawialnych źródeł energii. Zielone certyfikaty – główne elementy systemu Głównym elementem tego systemu jest rozdzi(...)
»