Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odpowiedzialność prawna p(...)

Przepisy zawarte w art. 25 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach dopuszczają możliwość prowadzenia obrotu odpadami oraz ustalają niektóre warunki, na jakich może się on odbywać. Dotyczy to zarówno przekazania odpadów przez wytwórcę innemu posiadaczowi, jak i konstruowania dalszego „łańcucha” posiadaczy. W określonych przypadkach to uprawnienie wytwórcy jest faktycznie jego obowiązkiem – gdy nie może on zagospodarować odpadów w sposób zgodny z prawem. Przepisy (...)
»