Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

W odpadach będzie drożej(...)

Wrześniowy Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast w Kołobrzegu był pierwszym tak dużym spotkaniem tego stowarzyszenia, zorganizowanym po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nic dziwnego, że problematyka ta zdominowała tematy rozmów i dyskusji oraz wystąpienia prelegentów. Te ostatnie, zgodnie z zamierzeniem organizatorów, sprofilowane były na próbę udzielenia odpowiedzi na pytania o ekonomikę(...)
»

Czysta energia - grupy ro(...)

Powstało 10 grup roboczych złożonych z przedstawicieli stowarzyszeń i izb branżowych z całego spektrum organizacji zajmujących się odnawialnymi źródłami energii. Wszystkie grupy są otwarte, każdy chętny może do nich dołączyć, ale z założeniem aktywnego udziału. Razem w pracach uczestniczy kilkadziesiąt osób. Powstały grupy robocze ds. gwarancji pochodzenia, uporządkowania systemu świadectw pochodzenia i likwidacji ich nadpodaży, etapowania inwestycji OZE w systemie aukcyjnym, rozwią(...)
»