Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dla wszystkich starczy mi(...)

Pochodzący ze starożytnego Rzymu obyczaj związany z pierwszym dniem kwietnia, tzw. prima aprilis, polegający na robieniu żartów i celowym wprowadzaniu ludzi w błąd, znany i obchodzony jest niemal w całej Europie. Jednak czasem 1 kwietnia robi się coś również na poważnie – tak było w 1994 r. w Łodzi, kiedy powołano i rozpoczął działalność Zakład Robót Publicznych.   Cztery lata później połączono go z Zakładem Przetwar(...)
»

Gminne instalacje OZE w j(...)

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki od blisko 20 lat aktywnie działa na rzecz poprawy stanu środowiska regionu. Realizuje liczne projekty z udziałem funduszy pomocowych, m.in. dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Związek 20 samorządów gminnych z terenu woj. podkarpackiego i małopolskiego, zlokalizowanych na terenie zlewni rzeki Wisłoki, tworzą: miasto Jasło, gm. Brzostek, gm. Brzyska, gm. Czarna, gm. Chorkówka, gm. Dębica, gm. Dębowiec, gm. Jasło, gm. Jed(...)
»