Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zatwierdzenie programu go(...)

Ustawa z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw (DzU nr 28, poz. 145) dokonuje istotnych zmian w dotychczasowej regulacji zagadnień związanych z gospodarką odpadami. Dotyczą one szeregu przepisów szczegółowych. Celem artykułu jest omówienie tylko jednej z nich, choć można ją uznać za najważniejszą. Nowa decyzja administracyjna jest instrumentem kontroli wstępnej procesu wytwarzania odpadów. Jej wprowadzenie(...)
»

Dekada dróg w krzywym zwi(...)

Jerzy Duda Na ogół tak jest, że charakterystyczne i okrągłe daty, takie jak przełom stuleci czy rocznice, zachęcają do spojrzenia wstecz, przypominania sobie i innym co ciekawszych wydarzeń, a nawet dokonywania pewnych analiz i porównań oraz ocen zarówno zdarzeń, jak i ich skutków. Każdy z nas wierzy, że ma w sobie duszę analityka, a przede wszystkim każdy z nas jest wybitnym znawcą i komentatorem przeszłości.. Pozwala nam to dokonywać ocen przeszłości na swój użytek(...)
»