Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Miejscowe plany zagospoda(...)

W ramach prowadzonej polityki przestrzennej uwzględniać trzeba szereg zróżnicowanych kwestii i problemów. Jednym z nich jest ochrona środowiska. Zagadnienia z nią związane są szczególnie ważne z uwagi chociażby na związek z koncepcją zrównoważonego rozwoju, stanowiącą jedną z podstaw planowania przestrzennego. Zarówno w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak i w ustawie Prawo ochrony środowiska są zawarte mniej lub bardziej szczegółowe wytyczne n(...)
»

Co czeka branżę opakowani(...)

Ostatni rok przyniósł wiele zmian prawnych i systemowych w zakresie odpadów komunalnych. Dużą ich część stanowią odpady opakowaniowe, które przedsiębiorcy muszą zagospodarować poprzez odzysk i recykling. Stanowią one między 30% a 40% masy odpadów komunalnych i nawet do 60% ich objętości. W myśl nowej dyrektywy o odpadach, polski rząd planuje zwiększenie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych. Dziś, aby dobrze zinterpretować nowy system, trz(...)
»