Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Drogi bardziej i mniej lo(...)

  Według danych GDDKiA z 31 grudnia 2008 r., mamy w Polsce ponad 383 tys. km dróg publicznych, w tym krajowych 18,5 tys. km (5%), wojewódzkich 28,5 tys. km (7%), powiatowych 126,9 tys. km (33%) i gminnych 209,3 tys. km (55%). Statystyczna polska gmina zarządza drogami o długości 84,5 km, a statystyczny powiat – 335 km. Podczas konferencji zorganizowanej pod hasłem „11 lat dróg powiatowych”, która odbyła się w lutym br. w Krakowie, s(...)
»

Zwiększyć tempo rewitaliz(...)

  Już po raz czwarty na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych” w Ustroniu (6-8 października br.) naukowcy, eksperci oraz przedstawiciele samorządów i przedsiębiorstw dyskutowali nad skutecznymi i efektywnymi sposobami odnowy zdewastowanego środowiska. W tym przedsięwzięciu wzięło udział 10 młodych naukowców, laureatów pierwszego ogólnopolskiego konkursu na prace naukowo-b(...)
»