Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Szanse na przyszłość - PO(...)

Międzynarodowe Targi Technologii, Urządzeń, Innowacji i Usług dla Ochrony Środowiska odbyły się w dniach 25-30 listopada 2002 roku w Lyon (Francja). Bilans: 90000 m2 powierzchni wystawienniczej, 2338 wystawców z całego świata, w tym 716 zagranicznych z 32 krajów, 62579 odwiedzających i około 160 konferencji oraz spotkań oficjalnych. Polsce zarezerwowano w tym roku poczesne miejsce na targach. Izby handlowo-przemysłowe całego regionu Rhône-Alp(...)
»

Pokaż mi swój śmietnik…(...)

…a powiem ci, kim jesteś! Zaglądając bowiem do naszych kubłów, można z dużą dozą prawdopodobieństwa wskazać, czy jako naród jesteśmy ignorantami w kwestiach związanych z odpadami, czy raczej selektywna zbiórka stanowi dla nas wymóg cywilizacyjny. Czy jesteśmy zatem w stanie zapanować nad naszymi odpadami? Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to samorządy ustanawiają na swoim terenie warunk(...)
»