Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

ENVICON – platforma wiedz(...)

W jakim kierunku powinna zmierzać gospodarka odpadami, by zminimalizować składowanie odpadów, rozwinąć selektywną zbiórkę oraz recyklingu odpadów? Między innymi tym zagadnieniem zajmą się uczestnicy Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. Wymagania związane z osiągnięciem wyznaczonych 50-procentowych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych do 2020 r. nie będą łatwe do spełnienia. Nowe wyzwania dla branży odpa(...)
»

Kolejna umowa BOŚ - w tro(...)

W następstwie umowy trójstronnej pomiędzy Bankiem Ochrony Środowiska S.A., Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, 31 grudnia 2002 r. została zawarta umowa w sprawie udzielania przez BOŚ S.A. ze środków NFOŚiGW kredytów preferencyjnych przeznaczonych na finansowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii. 60 milionów na OZE (...)
»