Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Krajowy lider(...)

Światowy Dzień Ochrony Środowiska Ideą proklamowania przed 33 laty Światowego Dnia Ochrony Środowiska przez Zgromadzenie Ogólne ONZ była promocja działań i inwestycji ekologicznych oraz zachowań, które mają na celu przyjazne współżycie człowieka ze środowiskiem naturalnym. Obecnie jest on obchodzony w ponad 100 krajach świata. W Polsce ta tradycja ma 15 lat. Co roku inne województwo, wyznaczone przez ministra środowiska, jest organizatorem centralnych obchodów Światowego(...)
»

Wielkopolska nie gorsza(...)

W lutym cykl konferencji zapoczątkował edukację w zakresie wykorzystania OZE w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (czytaj „Czysta Energia” 3/2005), a 8 marca w wielkopolskiej gminie Kiszkowo zorganizowano seminarium regionalne pn. „Biomasa szansą dla Wielkopolski”. Fot. 1. Produkcja brykietu ze słomy Seminarium(...)
»