Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

OZE w sieci dystrybucyjne(...)

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw stała się faktem. Uchwalono ją 26 lipca br. i co do zasady po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia zaczęła obowiązywać. Obowiązują zatem również nowe zasady dotyczące przyłączania mikroinstalacji oraz elementów istotnych umowy o przyłączenie źródła wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej. Przyłączanie mikroinstalacji Istotnym novum w ustawi(...)
»

Opodatkowanie odnawialnyc(...)

Zgodnie z zapisami ustawy o podatkach, inwestor obowiązany jest do uiszczenia podatku od nieruchomości w wysokości 2% wartości budowli. Nie wszystkie inwestycje w OZE w całości stanowią obiekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. Elektrownia wiatrowa na lądzie Inwestujący w farmy wiatrowe zobowiązani są do zapłaty podatku od nieruchomości na rzecz gminy, a jego wysokość oblicza się na podstawie wartości budowli. Zgodnie z ustawą o podatkach(...)
»