Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Priorytet to nowa oczyszc(...)

Przed laty inwestycje ekologiczne w regionie konińskim były przede wszystkim domeną wielkich zakładów przemysłowych - Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin, czy też Huty Aluminium Konin SA. Wielomilionowe nakłady finansowe na modernizację urządzeń emitujących zanieczyszczenia oraz nowoczesne oprogramowanie i oprzyrządowanie sprawiły w efekcie, że przedsiębiorstwa te dysponują obecnie najnowocześniejszymi systemami tego typu w Europie. Samorząd koniński inwestycjom o charakterze ekologiczny(...)
»

Wątpliwości wokół nowego (...)

W minionym roku branża wodociągowo-kanalizacyjna żyła procesem legislacyjnym nowego Prawa wodnego. I choć docierające stopniowo sygnały zintensyfikowały się tuż po burzliwych debatach w przedmiocie wpływu Prawa wodnego na ceny wody i ścieków, prawdopodobnie niewielu praktyków spodziewało się tak znaczących zmian regulacji prawnych sektora wod-kan. Oficjalnie zmiany mają być remedium na słabości dotychczasowego systemu, w którym gminy pełniły jednocześnie funkcj(...)
»