Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

W poszukiwaniu konsensusu(...)

W zaufaniu do praworządnego państwa prywatni przedsiębiorcy zainwestowali setki milionów złotych w nowoczesne bazy, sprzęt i technologie służące zbieraniu, zagospodarowaniu oraz przetwórstwu odpadów. Dzięki temu polska gospodarka odpadami sukcesywnie niweluje skutki zaniedbań i zapóźnień będących efektem kilkudziesięciu lat państwowego monopolu i zbiurokratyzowanego zarządzania tą dziedziną gospodarki. Otwarcie rynku dla prywatnego kapitału oraz ko(...)
»

Pod latarnią najciemniej(...)

Usprawnienie systemu recyklingu pojazdów powinno polepszyć sytuację w ochronie środowiska oraz zwiększyć koniunkturę w gospodarce. Żałować można tylko tego, że ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji dopiero teraz została wprowadzona w życie. Przeważnie jest tak, że wraz z wejściem w życie nowej ustawy pojawia się wiele pytań i problemów. W związku z tym Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów (FORS) zorganizowało konferencję pt. „Recykling samochodów w Po(...)
»