Wszystkie artykuły w kategorii: "Przegląd inwestycji w gospodarce odpadami"

Polecane artykuły:

Opłata marszałkowska uszc(...)

Opłaty za korzystanie ze środowiska z jednej strony powinny służyć ograniczaniu składowania odpadów, z drugiej zaś – promować rozwój selektywnego zbierania odpadów oraz motywować do rozwoju nowoczesnych, proekologicznych technologii ich przetwarzania. Polska Izba Gospodarki Odpadami od 2012 r. konsekwentnie wnioskowała do Ministerstwa Środowiska o podjęcie nowelizacji przepisów dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, która wdrażałaby podstawową zasad(...)
»

Gospodarka akumulatorami (...)

Niewłaściwe postępowanie z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi może stanowić istotne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Powyższe stwierdzenie dotyczy zarówno akumulatorów nowych, jak i zużytych. Określenie takiego akumulatora jako produktu niebezpiecznego dla środowiska naturalnego jest związane z właściwościami surowców, zastosowanych do jego produkcji, a mianowicie ołowiu oraz kwasu siarkowego(VI). Od opracowania w 1859 r. przez Gastona Plantego podstaw konstrukcyjnych akumula(...)
»