Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wycinka drzew przydrożnyc(...)

Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka W 1999 r. Najwyższa Izba Kontroli z własnej inicjatywy przeprowadziła działania kontrolne dotyczące funkcjonowania organów zarządzających drogami w zakresie ograniczenia zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego1i przedstawiła m.in. dane na temat zmniejszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w wyniku niewłaściwie usytuowanej lub nie pielęgnowanej zieleni przydrożnej. Kontrola, chociaż wskazała na występowanie wielu nieprawidłowości, ta(...)
»

Jak Cie widzą...(...)

Jak cię widzą… Poprosiliśmy osoby, które na co dzień mają do czynienia z tematem punktów selektywnej zbiórki odpadów, by wypowiedziały się, co w ich opinii przez ostatnie dwa lata udało się zrobić, jakie mają pomysły na udoskonalenie działania PSZOK-ów.   Organizując PSZOK-i, gminy powinny pamiętać, że mieszkańcy muszą mieć możliwość pozbywania się odpadów, które mogą być zagrożeniem dla środowiska naturalnego lub powodować (...)
»