Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowa ustawa o odpadach a (...)

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym została znowelizowana przez art. 214 ustawy o odpadach. Do ustawy o ZSEE wprowadzono 36 zmian. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach1 wprowadza szereg istotnych zmian w całym systemie prawnym odnoszącym się do gospodarki odpadami. Nie tylko uchyla poprzednio obowiązującą ustawę z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ale także wprowadza zmiany m.i(...)
»

Monitoring sieci kanaliza(...)

Pojęcie monitoringu kanalizacji stosowane w praktyce nie jest jednoznacznie zdefiniowane. Najczęściej pod tym pojęciem ukry(...)
»