Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

I po co nam to było?(...)

Małopolska dotrzymała terminu i 2 lipca 2012 r. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwały w sprawie nowelizacji Planu Gospodarki Odpadami oraz w sprawie jego wykonania. Województwo podzielono na cztery regiony, a w każdym z nich wskazano istniejące bądź planowane regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK-i) oraz instalacje zastępcze do obsługi tych regionów. O co więc tyle hałasu? Przecież wszyscy wszystko wiedzieli, uczestniczyli w konsultacjach i powinni b(...)
»

Rekultywacja jezior(...)

Od redaktora Właściwie zaplanowany proces rekultywacji składa się z kilku etapów. Pierwszy, bardzo ważny, to precyzyjne zdefiniowanie umiejscowienia i skali problemu. Istotne jest, czy tkwi on w samym jeziorze oraz czy zlewnia, niegdyś zaniedbana, jest uporządkowana? Bo być może istnieje problem spływu nutrientów z pól i niedoczyszczonych ścieków z gospodarstw domowych. Należy też ustalić, czy jezioro jest zdegradowane, bo umiejscowio(...)
»