Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Szeroki wachlarz tematów(...)

Tradycyjne i niekonwencjonalne technologie oczyszczania wód i ścieków, ochrona zasobów wodnych, innowacyjne metody zagospodarowania odpadów, rekultywacja terenów zdegradowanych, nowoczesne technologie ochrony i rekultywacji zbiorników wodnych, odnawialne źródła energii, nowe technologie stosowane w inżynierii i kształtowaniu środowiska oraz problemy zrównoważonego rozwoju – to zagadnienia, które przyciągnęły do Lublina ponad 100 osób na konferencję naukowo-techniczną pt. „Innowacyjne technolo(...)
»

Perspektywy wykorzystania(...)

Deklaracja Madrycka z 1994 r. obliguje kraje Unii Europejskiej, aby do 2010 roku osiągnęły udział energii niekonwencjonalnej w wysokości 15% energii całkowicie produkowanej. Wg definicji przyjętej w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne - pod pojęciem niekonwencjonalnego źródła energii rozumieć należy takie, które nie wykorzystuje spalania organicznych paliw kopalnych w procesie przetwarzania. (...)
»