Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zadania audytorów energet(...)

Ustalenia zawarte w dyrektywie 2002/91/WE zobowiązują kraje członkowskie do aktywnej promocji poprawy standardu energetycznego budynków w obrębie państw Wspólnoty poprzez egzekwowanie m.in. obowiązku posiadania świadectw energetycznych przez określone rodzaje budynków: nowo wznoszonych, modernizowanych, sprzedawanych i wynajmowanych oraz sprzedawanych i wynajmowanych lokali mieszkalnych. Świadectwo takie jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu zintegrowan(...)
»

Unifikacja wizerunków mia(...)

Dobrze zagospodarowana i spójna przestrzeń publiczna wpływa na pozytywny wizerunek miasta wśród mieszkańców, inwestorów i turystów. Jak zadbać o stylistyczną konsekwencję małej architektury? Czy nowoczesny design nie zaburzy wizerunku tradycyjnego miasta? Świadome tworzenie spójnego wizerunku miasta to jedno z najważniejszych zadań pracowników samorządów miejskich. Rozumieją to m.in. włodarze Poznania, którzy wraz z ekspertami oprac(...)
»