Wszystkie artykuły w kategorii: "Walcz z nami z Dymonami"

Polecane artykuły:

Z Warmii i Mazur (...)

Warmia i Mazury… cicha, spokojna kraina lasów i jezior. Sielanka. Jakie problemy mogą mieć wodociągowcy z tego regionu? Okazuje się, że takie same jak w innych rejonach Polski! Dlatego w 2006 roku powstało Regionalne Stowarzyszenie Wodociągowe. Zrzeszenie 111 członków zwyczajnych i 36 członków wspierających z terenu północno-wschodniej Polski ma na celu rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających stymulowaniu rozwoju branży w regionie, a także umacnianiu jej prestiż(...)
»

Obowiązek przyłączenia do(...)

Pozostało już tylko dwa i pół roku do momentu, kiedy to poszczególne aglomeracje o RLM powyżej 2000 będą musiały rozliczyć się z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Trzeba jednak pamiętać, że spełnienie wyznaczonych w KPOŚK wymogów jest częścią zobowiązania, jakie przyjęła na siebie Rzeczpospolita, przystępując do Unii Europejskiej. Zgodnie z traktem akcesyjnym, Polska zobligowała się bowiem, iż do 31 grudnia 2015 r. wypełni obow(...)
»