Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wokół odpadów-Inwestycje(...)

RIPOK w Zakurzewie Uroczyste otwarcie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Zakurzewie k. Grudziądza odbyło się 5 czerwca br. RIPOK wyposażono w sortownię odpadów komunalnych o wydajności 40 tys. ton na rok przy pracy jednozmianowej oraz instalację do biologicznego przetwarzania odpadów o przepustowości 26 tys. ton rocznie. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”, (...)
»

Ekonomiczne aspekty gospo(...)

Jadwiga Domański-Behrendt Pierwsza zmiana w szwedzkiej gospodarce odpadami pod względem ekonomicznym została wprowadzona 1 stycznia 2000 r., jako podatek w wysokości 250 koron szwedzkich (SEK) za każdą tonę odpadów przeznaczonych do składowania. Podstawą tej regulacji była zasada, aby poprzez podwyższenie kosztów spowodować przesunięcie strumienia odpadów ze składowania i przedstawienie metod przerobu w korzystniejszym ekonomicznie świetle. Za wcześnie jest jeszcze, (...)
»