Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Treść pozwolenia zintegro(...)

Najbardziej charakterystyczny dla pozwolenia zintegrowanego wymóg, odróżniający je od pozwoleń sektorowych, wprowadza art. 204. Według niego instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego powinny spełniać warunki wynikające z najlepszej dostępnej techniki. Zaś emisje powodowane przez te instalacje muszą się mieścić w granicach specjalnie określonego dla nich standardu emisyjnego, zwanego „granicznymi wielkościami emisyjnymi”. W ten sposób do polskiego ustawodawstwa wprowadzona zo(...)
»

Oczyszczalnia ścieków – c(...)

Eksploatowane oczyszczalnie ścieków, zobowiązane przepisami do równoczesnego usuwania związków węgla azotu i fosforu, stosują wysokoefektywne technologie w celu spełnienia warunków przy wprowadzaniu oczyszczonych ścieków do środowiska. Niestety, obserwowane w wielu oczyszczalniach zmniejszanie się ilości ścieków, któremu towarzyszy wzrost ładunków zanieczyszczeń, powoduje, że wykorzystywanie wyłącznie metod biologic(...)
»