Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zielone zamówienia public(...)

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) weszła w życie 19 października 2014 r. Na podstawie art. 91 ust. 2a ustawy stosowanie ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty zostało znacznie ograniczone. Zgodnie z tym artykułem, kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. Natomiast jednostki sektora finansów publicznych i państwowe jednostki orga(...)
»

Inteligentna sieć ciepłow(...)

Pod ostatnio nośnym terminem „smart city” kryją się różne pojęcia: inteligentne systemy kierowania ruchem ulicznym, komunikacja elektroniczna kierowana do mieszkańców czy aplikacje ułatwiające sterowanie domowymi instalacjami. Kierunek „smart” oznaczać też może inteligentną infrastrukturę, a konkretniej inteligentne zarządzanie procesami związanymi z dostawą ciepła, energii, wody itd. Głównym przedmiotem działalności Veolii Energii w Poznaniu jest produkcja ciepła s(...)
»