Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Analiza frakcyjna i morfo(...)

W planowaniu gospodarki odpadami w skali regionalnej czy też lokalnej dość często wykorzystuje się uogólnione wskaźniki dotyczące nagromadzenia, składu morfologicznego oraz frakcyjnego odpadów. Z góry również przyjmuje się założenia dotyczące właściwości fizykochemicznych odpadów. Czytając plany gospodarki odpadami w skali gminnej, powiatowej czy wojewódzkiej, można zauważyć, iż autorzy przyjęli te same parametry opisujące właściwości(...)
»

Jak ten czas…(...)

Drodzy Czytelnicy, jesteśmy z Wami – i dla Was – już 15 lat! Owszem, w porównaniu do wielu innych czasopism to jeszcze wczesna młodość, ale za to odnosząc nasz wiek do tematu, którym się w Polsce zajmujemy, można śmiało powiedzieć, że istniejemy prawie „od zawsze”. Bo przecież przed ok. piętnastu laty energetyka odnawialna zaczęła u nas dopiero raczkować i – głównie za naszym pośrednictwem – „ogłaszać”, że istnieje jako odrębna, pełnoprawna i całkiem profesjonalna dziedzina. „Czysta(...)
»