Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Alternatywne wykorzystani(...)

Zastosowanie na szerszą skalę oleju rzepakowego do produkcji biokomponentów paliw płynnych, po uznaniu przez Trybunał Konstytucyjny ustawy dotyczącej rynku biopaliw jako niezgodnej z Konstytucją, stoi pod znakiem zapytania. Są jednak inne rozwiązania. Olej rzepakowy w postaci surowej można z powodzeniem stosować bezpośrednio do celów grzewczych. Ważnym elementem na drodze do ww. celu jest posiadanie odpowiednich urządzeń technicznych, które pozwolą go skutecznie zagospodarować. Właści(...)
»

Inwestycje(...)

Odnowią park w Lądku Władze gminy ogłosiły wynik przetargu dotyczącego wzrostu konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Lądek Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowego parku zdrojowego. Zwycięzcą została firma P.P.H.U. Zieleń Dawne MPZ z Wrocławia, która za kwotę blisko 460 tys. zł w terminie do 29 sierpnia br. zrealizuje, na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, następujący zakres robót: pielęgnacja zieleni i drzew(...)
»