Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Prawne aspekty ochrony dr(...)

Drzewa są obiektami przyrodniczymi o dużej plastyce, które w zależności od tego, w jaki sposób zostały posadzone lub ukształtowane przez naturę, mogą występować w różnorakich formach. W praktyce jednym z częstszych tego przejawów są drzewa wielopniowe. Z punktu widzenia przyrodniczego oraz dekoracyjnego ich wartość może być dużo większa niż drzew o pojedynczych pniach. W związku z tym należy się zastanowić, w jaki sposób powinny być one chronione. Próbując rozwiąza(...)
»

Od redaktora(...)

Październikowy numer miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” jest dowodem na to, że miniony czas dla naszej redakcji wiązał się z bardzo intensywną pracą. Dział „Aktualności” odzwierciedla to, ile wydarzyło się we wrześniu, począwszy od szeregu konferencji, nad którymi sprawowaliśmy patronat medialny, przez nasz udział w VI edycji Międzynarodowych Targów Infrastruktury Wodno-Ściekowej, Odwodnień i Melioracji TIWS, po wydarzenie szczególnie, nie tylko dla miesięcznika istotne, a mianowicie p(...)
»