Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Taryfy i energetyka odna(...)

Przyczyną, która legła u podstaw wprowadzenia instytucji zatwierdzania taryf dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła było „równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii”. Tak znacząca interwencja państwa wynika z niedoskonałości funkcjonowania konkurencji w sektorze energetycznym1. Jednak dotychczas nie akcentowano znaczenia rozważanego instrumentu ingerencji publicznej w stosunki gospodarcze, w odniesien(...)
»

Technologie stosowane w c(...)

Ciepłownictwo to bardzo ważna dla polskiej gospodarki branża w sektorze energetycznym kraju. Świadczy o tym fakt, że scentralizowane systemy ciepłownicze pokrywają średnio 72% zapotrzebowania na ciepło w miastach. Skromnie więc licząc kilkanaście milionów obywateli naszego kraju korzysta z lokali ogrzewanych z sieci ciepłowniczych. Ciepło na te potrzeby wytwarzane jest w ramach energetyki zawodowej i przemysłowej oraz w ciepłowniach komunalnych. Tylko ok. 27% zapotrzebowania na ciepło w gospo(...)
»