Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zagospodarowanie ubocznyc(...)

  Istotną rolę w grupie odnawialnych źródeł energii mogą odgrywać biopaliwa ciekłe jako substytut lub dodatek do paliw ropopochodnych. Badania nad produkcją estrów metylowych kwasów tłuszczowych, zwanych biodieslem, ich wpływem na warunki eksploatacji i zużycie silników oraz emisją zanieczyszczeń prowadzi się od wielu lat.   Surowcami do produkcji biopaliw ciekłych są przede wszystkim oleje roślinn(...)
»