Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

PIGEO zmienia nazwę i roz(...)

Uroczyste obchody 10-lecia istnienia Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej zorganizowano 13 stycznia br. w pałacu Prymasowskim w Warszawie. Podczas wydarzenia podsumowano pracę i osiągnięcia Izby. W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 osób związanych z branżą energetyki ze źródeł odnawialnych. Przedtem odbyło się Walne Zgromadzenie Członków, w trakcie którego podjęto decyzję o rozszerzeniu działalności i zmianie nazwy na Polską Izbę Gospodarczą Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (PIG(...)
»

Nie z własnej inicjatywy(...)

  O ile ZDM może pozyskiwać dane właściciela pojazdu z Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP), o tyle już – występując jako organ egzekucyjny – nie jest uprawniony do ustalania danych osobowych osoby parkującej samochód. Dane użytkownika mogą zostać udostępnione przez właściciela pojazdu służbowego, na którego wystawiono opłatę, gdy ten zechce udowodnić, że pojazd był użyczony innej osobie. (...)
»