Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Giełda Nowych Technologii(...)

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 26 października br. zorganizowały w Kielcach V Świętokrzyską Giełdę Kooperacyjną Nowych Technologii – „Odnawialne Źródła Energii”. Patronat nad nią objęli Krajowy Punkt Programów Badawczych i Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem Giełdy była przede wszystkim promocja innowacy(...)
»

Podmioty zarządzające(...)

W licznych publikacjach analizowano i krytycznie oceniano rozwiązania organizacyjno-prawne stosowane w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, proponując przede wszystkim zmiany obowiązujących podstaw prawnych. Czas mija, a nic nie wskazuje to, że sytuacja się poprawi. Stąd warto zaprezentować koncepcję rozwiązań, które mogą przynieść polepszenie standardów charakteryzujących jakość usług, przy jednoczesnej optymalizacji ich kosztów.(...)
»