Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Jak zarządzamy drzewami? (...)

W poprzednich numerach „Przeglądu Komunalnego” (4/2014 i 6/2014) ukazały się ciekawe teksty na temat zarządzania drzewami w przestrzeni publicznej. Zarówno artykuł „Kalki językowe utrapieniem dla arborystów”, jak i list do redakcji pt. „Jak opisywać drzewa” skłoniły mnie do dalszych rozważań. Pominę kwestie zapożyczania nomenklatury brakarskiej do arborystyki, co dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska i dr inż. Robert Kimbar próbowali przeprowadzić w swoim artykule, gdyż zo(...)
»

Środowisko i zdrowie(...)

Konferencja (4 grudnia 2003 r. W-wa) „Partnerstwo na rzecz zdrowia środowiskowego”, której organizatorem był Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, miała charakter informacyjny. Jej głównym celem było wzmocnienie aktywności i współdziałania różnych grup społecznych na rzecz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa ekologicznego i zdrowotnego. W konf(...)
»