Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Źródła i oddziaływanie od(...)

Gospodarka komunalna, procesy przemysłowe, rolnictwo, oczyszczanie ścieków i tym podobna aktywność stanowią źródła znaczących ilości biomasy oraz innych biodegradowalnych materiałów. W Polsce ich ilość można szacować na ok. 200 kg na mieszkańca rocznie, z czego 139 kg to biodegradowalne odpady komunalne1. Zgodnie z obowiązującym prawem (art. 7 ust. 2 i 3 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, DzU nr 62, poz. 628, z późn. zm.), obróbce mającej na celu odzysk lub unies(...)
»

Na wysokim poziomie(...)

Pracownicy z ośrodków naukowych z całego kraju, kadra techniczna z wielu wiodących pod względem technologicznym oczyszczalni ścieków oraz znaczna liczba przedstawicieli administracji publicznej wzięli udział w XIV Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu „Aktualne Problemy Gospodarki Wodno-Ściekowej”. fot. R. Malmur Konferencja, którą hon(...)
»