Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator ze świata(...)

Problem rozwiązany Aleo Solar dostarczy firmie GreenIndusTree, dostawcy systemów zasilania, 278 modułów fotowoltaicznych, które będą wytwarzać energię elektryczną dla 18 gospodarstw domowych w Pakistanie. W kwietniu br. system zostanie zainstalowany w Lahaur, drugim co do wielkości mieście Pakistanu, w pobliżu granicy z północnymi Indiami. Zastosowane zostaną moduły, które osiągają sprawność ok. 18%. Instalacje będą wyposażone w akumulatory, dzięki czemu gospodarstw(...)
»

Selektywne poprawki(...)

Wszystko wskazuje na to, że drugie podejście Ministerstwa Środowiska do uregulowania kwestii standardów prowadzenia w gminach selektywnego zbierania odpadów powinno zakończyć się powodzeniem. Skierowany w czerwcu tego roku do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów uwzględnia bowiem wiele uwag zgłaszanych przez organizacje przedsiębiorców i samorządy do projek(...)
»