Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kluby Naszej Ziemi(...)

W latach 80. w Australii odbyło się pierwsze „Sprzątanie świata”. Dzisiaj w akcji bierze udział blisko 30 mln wolontariuszy ze 122 krajów. Można powiedzieć, że jest to największa ekologiczna i społeczna inicjatywa na świecie. Dzięki niej ludzie na wszystkich kontynentach uczą się nie tylko, jak dbać o swoje małe ojczyzny, ale każdego dnia pomagają Ziemi, organizując akcje i kampanie na rzecz ochrony środowiska. W Polsce „Sprzątanie świata” już od 1993 r. koordynuje F(...)
»

Sztuczna fotosynteza – ut(...)

Według danych Amerykańskiego Departamentu Energii (U.S. Department of Energy) w ciągu ostatnich 150 lat stężenie tlenku węgla(IV) w atmosferze wzrosło z ok. 280 ppm do 387 ppm (2009 r.). Zmianę stężenia tlenku węgla(IV) w atmosferze w latach 1979-2007 zilustrowano na rysunku 1. Uwalnianie CO2 w procesach przemysłowych (spalanie paliw kopalnych) i inne czynniki wynikające z aktywności człowieka spowodowały, że naturalna równowaga między emis(...)
»