Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wydłużona odpowiedzialnoś(...)

Polski system recyklingu odpadów niekomunalnych oparty jest w dużej mierze o unijną zasadę rozszerzonej odpowiedzialności producenta za swój wyrób. Na tzw. wprowadzających przerzucany jest cały obowiązek organizowania oraz finansowania systemu zbierania i przetwarzania, jednak w wielu przypadkach nie daje się im odpowiednich do tego narzędzi, a nawet odbiera podstawowe środki, jakimi mogliby dysponować. Producenci muszą zbierać to, do czego nie mają dostę(...)
»

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Unijna inwestycja w Pyrzycach Zakończył się przetarg obejmujący modernizację oczyszczalni ścieków w Pyrzycach (woj. zachodniopomorskie). Realizację zadania wartego ponad 9,3 mln zł brutto powierzono Poznańskiemu Przedsiębiorstwu Robót Instalacyjno-Hydrotechnicznych WODKAN. Przedsięwzięcie zakłada wykonanie prac budowlano-montażowych, instalacyjnych, elektrycznych, wykończeniowych oraz zakup wyposażenia do przepompowni, oczyszczalni ścieków i laboratorium.(...)
»