Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Recykling samochodów a de(...)

Przemysł samochodowy należy do głównych konsumentów różnych surowców, głównie żelaza i aluminium, a paliwo do pojazdów to główny produkt przerobu ropy naftowej. Nowe samochody, które w tak wielkich ilościach w ostatnich latach trafiły do eksploatacji, także po latach zostaną skasowane. Istotnymi celami w procesie rozwoju nowych pojazdów są: oszczędność surowców naturalnych oraz możliwie zamknięty o(...)
»

Po pierwsze: nie szkodzić(...)

Zgodnie z prawem, regionalny dyrektor ochrony środowiska jest organem ochrony środowiska właściwym w przypadku szkód w powierzchni ziemi dokonanych przed 30 kwietnia 2007 r. Jaki jest jednak organ właściwy w sytuacji, gdy na skutek tej samej działalności zostały zanieczyszczone również wody podziemne? Najważniejsze kompetencje regionalnego dyrektora ochrony środowiska ujęte w Ustawie z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i (...)
»