Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Biologiczna denitryfikacj(...)

Ujęcie wody Wierzchowisko jest najstarszym, jednym z czterech podstawowych ujęć Wodociągów Częstochowskich, a zarazem najbardziej wydajnym źródłem wody, z którego czerpie Centralny Wodociąg Częstochowski. Postępujące zanieczyszczenie związkami azotu wód podziemnych, zasilających jedno z podstawowych ujęć dla miasta Częstochowy o zdolności produkcyjnej 24 000 m3/dobę, mogło stać się powodem wyłączenia go z eksploatacji. Stałoby się tak przez nieodpowiednie wskaźniki jakości wody p(...)
»

Standardy oświetlenia sta(...)

PSE od kilku lat prowadzi intensywny proces racjonalizacji zużycia energii elektrycznej, co związane jest z potrzebą optymalizacji kosztów funkcjonowania spółki. Proces ten pozostaje w zgodzie z przestrzeganymi w całej grupie kapitałowej zasadami zrównoważonego rozwoju. W tym celu opracowano specjalnie dedykowany Program poprawy efektywności energetycznej. Jednym z istotnych (...)
»