Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Kolejny rok dynamicznego (...)

Czy circular economy jest kolejnym paradoksem unijnej biurokracji? Czy na pewno potrzebujemy dotacji z UE? Jak wygląda dynamika rozwoju zbiórki selektywnej w ostatnich latach, a może praktycznie jej brak? Czas na kolejną dawkę paradoksów polskiego recyklingu. Nowa filozofia UE, zwana circular economy (CE), staje się powoli niepodlegającym krytyce dogmatem, a sekta jej wyznawców zdaje się nie dostrzegać jakichkolwiek uwag i wątpliwości. Jeśli się do(...)
»

Efekt ekologiczny biogazo(...)

Elektrownie biogazowe stanowią w Polsce i na świecie coraz bardziej popularne źródło energii odnawialnej. Obok instalacji funkcjonujących przy oczyszczalniach ścieków oraz składowiskach odpadów jednym z typów elektrowni biogazowych są biogazownie rolnicze. W dziedzinie systemów biogazowych przodują Niemcy. Gwałtowny wzrost liczby instalacji nastąpił tam w latach 90. XX w., choć pierwsze duże scentralizowane biogazownie zbudowano tam ((...)
»