Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Pelety z biomasy wierzby (...)

– wyniki podjętych prób produkcji Biomasa przeznaczona do celów energetycznych pochodzi głównie z odpadów leśnych, przemysłu drzewnego, tartaków oraz pielęgnacji zieleni miejskiej. Coraz więcej uwagi poświęca się jednak polowym uprawom roślin energetycznych, które w przyszłości mają potencjalnie uzupełniać braki biomasy odpadowej, a docelowo stanowić jej główne źródło. Biomasa jako paliwo odnawialne – w porównaniu do kopalin np. węgla kamiennego czy oleju opa(...)
»

Stanowisko ZPFEO w sprawi(...)

W Ministerstwie Gospodarki 17 września br. zaprezentowany został „schemat” założeń zoptymalizowania mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Materiał ten ma stanowić bazę do opracowania nowej wersji projektu ustawy o OZE. Natomiast ZPFEO uważa przedłożone zapisy za słabo uzasadnione (wybór aukcji jako instrumentu wsparcia OZE) i bardzo niedopracowane. Propozycja nowego „schematu” wsparcia odnawialnych źródeł zmniejsza szanse na szybkie uzdrowien(...)
»