Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Straż miejska do likwidac(...)

Dba o spokój i porządek w mieście oraz pomaga mieszkańcom czy unika interwencji i tylko koncentruje się na wypisywaniu mandatów za złe parkowanie i stawianiu fotoradarów? W Polsce trwa w najlepsze dyskusja na temat zasadności funkcjonowania straży miejskich. Jaka przyszłość czeka straże miejskie i jak oceniana jest ich praca? „(...)
»

Place zabaw dla opornych.(...)

Na placach zabaw nie chodzi tylko o bezpieczeństwo. Właściwie na pierwszym planie jest niebezpieczeństwo, czyli ryzyko, które stanowi główny aspekt dziecięcych zabaw. Przynajmniej tak twierdzą europejscy normalizatorzy, czemu dali wyraz przez wprowadzenie europejskiej normy EN 1176-1:2008, która jest także normą polską. Mimo że zaliczam się do tych normalizatorów, to chciałbym postawić inną tezę: w przypadku placów zabaw, poza ryzykiem, chodzi także o wielozmysłowe(...)
»