Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe obowiązki w zakresie(...)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU z 2015 r. poz. 1989, dalej: rozporządzenie z 2015 r.) weszło w życie 27 listopada 2015 r. Ten akt prawny zastąpił dotychczasowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. (DzU nr 61, poz. 417, ze zm.).  Jednym z głównych celów nowego rozporządzenia jest implementacja przepisów wynikających z Dyrektywy Rady 2013/51/EURATOM z (...)
»

Informator(...)

  Alternatywnie w Dąbrowie Przetwarzanie odpadów na paliwa alternatywne to ostatni krzyk „śmieciarskiej mody”. Instalację do przygotowania takiego właśnie paliwa 27 czerwca br. w Dąbrowie Górniczej uruchomiło przedsiębiorstwo Remondis. Jest to linia technologiczna, przy(...)
»