Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Stężenia pyłu pod kontrol(...)

Informacji na temat poziomu stężeń poszczególnych zanieczyszczeń dostarcza państwowy system monitoringu, realizowany przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. Warto zapoznać się bliżej ze sposobem prowadzenia pomiarów oraz przyjrzeć się dotychczas uzyskanym wynikom kontroli jakości powietrza. Monitoring jakości powietrza stanowi jeden z siedmiu podsystemów (obok m.in. jakości wód, gleby i przyrody) bloku analizującego stan środowiska w ramach struktury Pańs(...)
»

Liberalizacja rynku gazu (...)

Głównym celem nowej ustawy – Prawo gazowe jest wprowadzenie całościowej regulacji dla sektora gazowniczego oraz odbiorców gazu ziemnego. Ma ona też wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego przez stymulowanie konkurencyjności. Ustawa ma zastąpić dotychczas stosowaną ustawę – Prawo energetyczne (PE)1 oraz implementować Dyrektywę 2009/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 lipca 2009 r. dotyczącą wspólnych zasad (...)
»