Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Krajowy plan działań na r(...)

Zgodnie z artykułem 4 ust. 3 Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, każde państwo członkowskie do 30 czerwca 2010 r. opracuje i przekaże Komisji Europejskiej Krajowy plan działań na rzecz wzrostu wykorzystania OZE do 2020 roku tzw. Action Plan. Krajowy plan działania będzie przedstawiał ścieżki dochodzenia do 15% udziału OZE w energii finalnej w pod(...)
»

Hortensja pnąca(...)

Hortensja pnąca (Hydrangea anomala subsp. petiolaris) należy do rodziny hortensjowatych (Hydrangaceae). Znana jest także pod nazwą botaniczną Hydrangea petiolaris. W stanie naturalnym występuje w lasach południowej części Półwyspu Koreańskiego, w Japonii, na Tajwanie oraz na Sachalinie i Wyspach Kurylskich. Do uprawy została wprowadzona w 1865 r. W Polsce jest znana, ale rzadko uprawiana, mimo odporności na mróz. Jest krzewem – pnączem wspinającym się na grubych pni(...)
»