Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Trudne do spełnienia zada(...)

Obecnie przed polską elektroenergetyką stoi szereg bardzo trudnych zadań. Sprostanie im będzie olbrzymim wyzwaniem nie tylko dla sektora, ale również dla całego społeczeństwa. Do najważniejszych spośród nich należy zaliczyć spełnienie wymogów zawartych w tzw. pakiecie klimatycznym, dyrektywie 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającej dyrekt(...)
»

Wpływ doboru technologii (...)

Dobór odpowiedniej technologii odnowy jest zagadnieniem interdyscyplinarnym. Od poddanego odnowie przewodu oczekuje się, tak jak od nowo wybudowanego, długotrwałej i bezawaryjnej pracy. To z kolei narzuca konieczność przeprowadzenia dokładnych analiz, odnoszących się m.in. do aspektów statyczno-wytrzymałościowych i materiałowych, zagadnień hydrogeologicznych, a także parametrów hydraulicznych gwarantujących uzyskanie odpowiedniej przepustowości oraz wielu innych.(...)
»