Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Plaże i śmieciarki(...)

Tomasz Szymkowiak Słoneczne plaże Pomorza Środkowego były świadkiem wrześniowego, dziewiętnastego już Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. W Mielnie, na zaproszenie koszalińskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, gościło ponad trzystu dyrektorów i prezesów z całego kraju. Zjazd otworzył wiceprezydent Koszalina Jerzy Zaroda, który w(...)
»

Wymiana doświadczeń(...)

Od momentu uchwalenia nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszelkie wydarzenia związane z gospodarką odpadami skupiają się głównie na tej tematyce. Tak było również na I Międzynarodowym Forum Gospodarki Odpadami w Polsce SOSEXPO 2012. Odbyło się ono w dniach 25-26 kwietnia br. w Warszawie. Organizacją tej inicjatywy zajęli się Zarząd Targów Warszawskich i Federacja Regionalnych Związków Gmin i Pow(...)
»