Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odpady zwierzęce jako ele(...)

W związku z narastającym zagrożeniem chorobami odzwierzęcymi istnieje potrzeba zaprojektowania instalacji mogących jednorazowo unieszkodliwić znaczne ilości odpadów mięsnych, w tym zwierząt pochodzących zarówno z hodowli, jak i żyjących w stanie wolnym. Analiza substancji pochodzenia zwierzęcego wymaga określenia szeregu wielkości, podobnie jak czynione jest to dla innych substancji palnych. Tak więc wyznacza się podstawowe wielkości kaloryczne, takie jak zawartość węgla związane(...)
»

Paradoksy recyklingu(...)

Wiele problemów, a konkretów mało   Czy możemy być mądrzy przed szkodą? Refleksje na temat problemów z recyklingiem i nie tylko.   W ostatnich tygodniach kilka ważnych kwestii zdominowało przekaz informacyjny w kraju. Wydarzenia na Ukrainie stają się coraz bardziej naszym problemem i zaklinanie rzeczywistości przez naszych dzielnych polityków nie zwiększa bezpieczeństwa kraju. Sporo uwagi w mediach poświęca si(...)
»