Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przewóz odpadów przez gra(...)

Stosunkowo niedawno w UE na nowo uregulowano zasady międzynarodowego przemieszczania odpadów. Z punktu widzenia Polski największe znaczenie mają tu dwa podstawowe akty prawne: stosowane bezpośrednio rozporządzenie UE nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów oraz polska Ustawa z 2 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (DzU nr 124, poz. 859). Z chwilą wejścia w życie nowych przepisów dotyczących transgranicznego przemieszcza(...)
»

Chirurg drzew a arborysta(...)

Dobroczynna rola drzew w przestrzeni życia człowieka jest nie do przecenienia. Powodów, dla których sadzimy i chronimy drzewa w miastach, jest wiele. Szczególną troską otoczono drzewa sędziwe i cenne, wobec których zaczęto stosować leczenie chirurgiczne. Wzorem lekarzy dla ludzi, pojawił się zawód lekarza, a nawet chirurga drzew. W ostatnim ćwierćwieczu w Ameryce i Europie nastąpiła ewolucja poglądów na temat postępowania z drzewami, wynikająca z l(...)
»