Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Źródła i oddziaływanie od(...)

Wspólną cechą obiektów gospodarki ściekowej (OGŚ) jest to, że zwykle znajdują się w sąsiedztwie skupisk ludzkich, a zakres ich oddziaływania na środowisko jest wielokierunkowy. Problematyka identyfikacji źródeł oraz charakterystyki oddziaływania tych obiektów jest od wielu lat przedmiotem badań i publikacji. OGŚ to m.in. systemy kanalizacyjne i sieciowe pompownie ścieków, gminne i miejskie oczyszczalnie ścieków, punkty i stacje zlewne ścieków dowożonych, a także obiekty gospodark(...)
»

Powstanie obowiązku podat(...)

Znowelizowana Ustawa z 7 grudnia 2012 r. o podatku od towarów i usług1 weszła w życie 1 stycznia br. W wielokrotnie nowelizowanej ustawie w wersji obowiązującej od 1 stycznia br. wyeliminowano przepisy niezgodne z dyrektywą 112/2006/WE2 oraz implementowano przepisy dyrektyw 2008/8/WE3 i 2010/45/WE4. Zmiana przepisów dotyczy m.in. momentu powstania obowiązku podatkowego w dodanym art. 19a w zakresie podatku VAT. Dotychczas(...)
»