Pole do popisu

wydany w Dodatek specjalny – 2014-12
  DRUKUJ

Jesteście Państwo pomysłodawcą nowej kategorii w konkursie „Ekoodpowiedzialni w biznesie”. Dlaczego tak ważne jest nagradzanie ekoinnowacyjnych rozwiązań?
Myślę, że najważniejsze jest przełamanie bariery mentalnej, czyli przekonania, że w Polsce nie da się wdrożyć innowacji. Właśnie temu powinno służyć pokazanie skutecznie wprowadzonych rozwiązań i najlepszych pomysłów w zakresie technologii środowiskowych. Takie inicjatywy jak Puchar
Innowacji Środowiskowych są świetnym narzędziem do aktywizowania środowisk specjalizujących się w badaniach w obszarze ekoinnowacji. Jednocześnie wymusza się ekonomiczne spojrzenie na proponowane rozwiązania. Takie podejście jest niezbędne przy projektach, mających potencjał komercjalizacyjny. Wnioski, które spłynęły do kapituły konkursu, pokazują, że występuje znaczna podaż ciekawych pomysłów, posiadających szansę na wdrożenie.
W tegorocznym rankingu, mierzącym ekoinnowacyjność krajów unijnych, Polska zajęła przedostatnią pozycję, wyprzedzając jedynie Bułgarię. Z czego wynika tak słaby rezultat? Jak można zmienić tę sytuację?
Nie odkryję niczego nowego, twierdząc, że Polska poprzez słabe prawo, brak wsparcia finansowego oraz tworzenie wielu przeszkód dla innowatorów, jest skutecznym hamulcem rozwoju. Poprawa tego stanu wymaga totalnej przebudowy wielu obszarów funkcjonowania gospodarki i nauki. Okazuje
się, że wiele inicjatyw tych zmian, wychodzących od przedsiębiorców, nie spotyka się ze zrozumieniem rządzących. Bez pełnego i rzeczywistego wsparcia ze strony państwa w postaci ułatwień dla firm zajmujących się poszukiwaniem, weryfikacją, badaniami i wdrażaniem ekoinnowacji, zmiana tej sytuacji będzie niemożliwa i nie zdołamy się zbliżyć do poziomu najlepszych światowych gospodarek.                                                                    Czy Pana zdaniem, oferta polskich przedsiębiorców jest interesująca dla firm zagranicznych? Jak wygląda transfer polskich technologii środowiskowych na rynki międzynarodowe?
Nie znam statystyk w tym zakresie. Mogę natomiast stwierdzić, że w obszarze technologii środowiskowych mamy szereg innowacyjnych rozwiązań, które znakomicie obronią się również na globalnym rynku. Ekspansja innowacyjnych technologii środowiskowych i ich eksport będą bardzo trudne
bez czytelnej polityki rządu, promującej takie działania. Inne państwa, szczególnie w Unii Europejskiej, bardzo intensywnie wspierają swoje firmy oferujące tego typu rozwiązania.
Jaką rolę w zakresie wspierania ekoinnowacyjności odgrywa kierowana przez Pana instytucja?
n Wypełniamy w jakiejś części olbrzymią lukę powstałą pomiędzy pomysłem, badaniami a jego wdrożeniem w skali przemysłowej. Uzupełniamy proces badawczy o najważniejszą część, decydującą o sukcesie komercyjnym – badania w skali półtechnicznej. Wprowadzamy też do projektów badawczych elementy rachunku ekonomicznego, który jest decydujący przy podejmowaniu decyzji o ewentualnej komercjalizacji badań.
Jaką pomoc mogą u Państwa uzyskać naukowcy i przedsiębiorcy, mający pomysł na ekoinnowacyjne rozwiązanie bądź chcący je wdrożyć do praktyki gospodarczej lub przemysłowej?
Oferujemy wsparcie w pełnym zakresie, po pozytywnej weryfikacji wstępnej pomysłów, z uwzględnieniem aspektów rachunku biznesowego. Pomagamy innowatorowi w znalezieniu finansowania niezbędnego do prowadzenia dalszych badań, również w skali półtechnicznej. Znajdujemy też, jeśli istnieje taka potrzeba, partnera branżowego, który jest zainteresowany uczestniczeniem w projekcie. Znacząco zwiększa to szansę przedsięwzięcia na sukces komercyjny. Celem naszych działań, dla pozytywnie zweryfikowanych projektów, jest najczęściej powołanie spółki celowej, w ramach której projekt będzie dalej rozwijany. Zachęcamy przedsiębiorców do prezentowania ciekawych projektów innowacyjnych, na dowolnym etapie badawczym. Gwarantujemy, że solidnie przeanalizujemy każdy zgłoszony pomysł.

Wywiad przeprowadzono drogą elektroniczną 29 października 2014 r.

O GOT PNP
Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo- Przemysłowy został utworzony przez lubuskich przedsiębiorców w listopadzie 2013 r., przy wsparciu miasta Gorzów Wielkopolski oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Obszarami działalności spółki są: komercjalizacja innowacyjnych technologii środowiskowych, opracowanych przez instytucje badawcze oraz przedsiębiorców, budowa profesjonalnego zaplecza badawczo-pomiarowego, dedykowanego przedsiębiorstwom przemysłowym z regionu, a także przygotowanie zaplecza kadrowego dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców poprzez promowanie nauk przyrodniczych i technicznych wśród dzieci oraz młodzieży, czemu służy Klub Młodego Wynalazcy. GOT PNP specjalizuje się w projektach badawczo-rozwojowych, związanych z technologiami środowiskowymi, w tym z odzyskiem surowców i energii z odpadów, energią ze źródeł odnawialnych, unieszkodliwianiem odpadów (również niebezpiecznych), a także paliwach niekonwencjonalnych.

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus