Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Koncesja(...)

jako jedna z możliwych form realizacji przez gminę zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków Henryk Bylka W 1999 r. tylko 4% rynku usług wodociągowo-kanalizacyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej należało do przedsiębiorstw prywatnych. W Zachodniej Europie odsetek ten sięgał 35%, w Ameryce Północnej 9%, a w Południowej 10%. Pod koniec 2000 r. firmy prywatne zajmowały 20% rynku niemieckiego. Według miarodajnych prognoz za piętnaście lat prywatni operato(...)
»

Majówka spod znaku Wod-Ka(...)

Przedstawiciele przedsiębiorstw wod-kan oraz firm branżowych zaczynają odliczać dni, bowiem wielkimi krokami zbliża się do nich największa tematyczna impreza – Targi Wod-Kan w Bydgoszczy. Nie zawiodą się ani zwiedzający spragnieni nowości, ani ci, którzy łakną wiedzy z tej dziedziny. Nie zabraknie bowiem nowych produktów na stoiskach ani oprawy seminaryjnej Targów. Honorowy patronat nad Targami Wod-Kan, które odbędą się w dniach 17-19 maja, objęło Ministerstwo Środowiska. W(...)
»