Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Konsekwencje zmiany prawn(...)

Nowa ustawa Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. od początku wzbudza wiele kontrowersji w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Jedno z pytań, które pojawiło się po opublikowaniu ustawy, dotyczy konsekwencji wynikających z odstąpienia od kwalifikowania wód opadowych i roztopowych jako ścieków.  W szczególności chodzi o to, czy będzie dopuszczalne, a jeżeli tak, to na jakich zasadach, pobieranie przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opłat za usługę o(...)
»

Cudowne odpady(...)

Na VI Międzynarodowym Forum Gospodarki Odpadami w Licheniu Starym przez dwa dni od rana do późnego popołudnia wygłoszono 61 referatów. Organizator Forum, wielkopolski oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, nadał tegorocznemu Forum tytuł „Efektywność gospodarowania odpadami”. Przetapianie aluminiowych puszek (...)
»