Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Na płaszczyźnie ponadgmin(...)

Woda, w którą zaopatrywani są mieszkańcy Rzeszowa, pochodzi z ujęcia powierzchniowego na rzece Wisłok. Ponieważ w latach 80. jakość wody pozostawiała wiele do życzenia, z inicjatywy miasta i 14 okolicznych gmin w lutym 1994 r. powołano Związek Komunalny „WISŁOK”, któremu jako cel działania wyznaczono ochronę zlewni tej rzeki. Do ZK "WISŁOK" należą 22 gmi(...)
»

Aktywnie, ciekawie, świad(...)

Edukacja ekologiczna, określana zwykle jako proces kształtowania prośrodowiskowej świadomości człowieka oraz promowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, może przyjąć rozmaite formy. Upowszechnianiem wiedzy oraz realizacją innowacyjnych projektów w tym zakresie zajmie się zespół działający w ramach nowo powstałego w firmie Abrys działu edukacji ekologicznej. Jaki jest poziom wiedzy na temat kwestii związanych z ochroną środowiska naturalnego? Jakie dz(...)
»