Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Reklama

Polecane artykuły:

Odwadnianie wykopów(...)

Spora część robót wykopowych podczas budowy systemu kanalizacyjnego oraz innych budowli infrastruktury wodno-ściekowej, szczególnie tych podziemnych, np. pompowni i zbiorników, odbywa się poniżej zwierciadła wody gruntowej. Często stosowane przy odwadnianiu wykopów ścianki szczelne są kłopotliwe w eksploatacji, a ich użycie okazuje się stosunkowo kosztowne. Jednocześnie poza ściankami szczelnymi cały czas utrzymywany jest wysoki poziom wody gruntowej, będący jedną (...)
»

Realność udostępnienia za(...)

Jednym ze sposobów, aby w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonać wyboru oferty wykonawcy, który będzie gwarantować należyte wykonanie zamówienia, jest określenie przez zamawiającego odpowiednich warunków udziału w postępowaniu. W celu ich spełnienia wykonawcy mogą skorzystać z zasobów podmiotów trzecich na podstawie udzielonego im udostępnienia. Wprawdzie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy wykonawcze wskazują (...)
»