Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Niezbędny sprzęt laborato(...)

Laboratoria analityczne w małych oczyszczalniach ścieków Każda oczyszczalnia ścieków wymaga ciągłej kontroli parametrów technologicznych oraz skuteczności usuwania zanieczyszczeń. Bieżącej kontroli wymaga jakość osadu czynnego, zawartość tlenu rozpuszczonego w reaktorach oraz stopień usuwania zanieczyszczeń ogólnych i biogennych. Aby na bieżąco oceniać sprawność działania systemu oczyszczającego, należy na miejscu wykonywać podstawowe oznaczenia fizykochemiczne. Należą d(...)
»

Przejrzyste źródło finans(...)

■ Z jednej strony słyszymy o katastrofalnym skażeniu niektórych regionów kraju, z drugiej wyrazy zachwytu nad polskimi puszczami i rzekami, które w znacznej mierze zachowały pierwotne piękno. Jak to właściwie jest ze stanem naszego środowiska? Z pewnością jest coraz lepiej. Ale Polska to duży kraj i w poszczególnych regionach różnie bywa. Mamy leśne ostępy i dziewicze ba­gna, których i(...)
»