Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Czy Kodeks rozwiąże probl(...)

Ministerstwo Środowiska podjęło kolejną próbę wprowadzenia ustawy odorowej. Pierwszym krokiem jest opracowany przez resort środowiska Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej. Kwestia uciążliwości zapachowych od lat stanowi przedmiot debaty publicznej. Temat ten powraca zwykle przy okazji głośniejszych medialnych protestów związanych z budową lub eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, oczyszczalni ścieków czy też dużych obiektów(...)
»

Debata „Woda w krajobrazi(...)

Debata „Woda w krajobrazie miejskim” Redakcja miesięcznika „Zieleń Miejska” we współpracy z prof. dr. hab. Tadeuszem Baranowskim zorganizowała debatę poświęconą wodzie w krajobrazie miejskim, która odbyła się 15 marca br. na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W ostatnich latach widoczne są działania miast, zmierzające do „powrotu nad wodę”. Kształtowanie przestrzeni nastawionej na ścisły związe(...)
»