Wszystkie artykuły w kategorii: "Lista laureatów XV edycji Konkursu o Puchar Recyklingu"

Polecane artykuły:

Nowe perspektywy dla star(...)

W przeszłości zadania związane z rewitalizacją terenów pokopalnianych (obejmujące m.in. formowanie krajobrazu, rekultywację hałd pokopalnianych oraz zbiorników na wodę kopalnianą) polegały na jak najszybszym przywróceniu ich do stanu jak najbardziej „naturalnego”. Od początku lat 90. zmieniły się priorytety i na pierwszy plan wysunęła się idea rewitalizacji obszarów pokopalnianych, traktowanych jako część krajobrazu zintegrowanego z otoczeniem, miejs(...)
»

Nakazy to złe rozwiązanie(...)

Dotyczy to zarówno odległej przeszłości, kiedy to pojawiły się np. żarówka czy samochód, jak i czasów współczesnych, w których telefon komórkowy zastępuje stacjonarny, a analogowy zapis dźwięku i obrazu jest wypierany przez technologię cyfrową. Niemniej w tym ostatnim przypadku zauroczenie zapisem cyfrowym nie jest całkowite, wiadomo przecież, że nie da się zrobić zdjęcia „z duszą” aparatem cyfrowym, a czarne, analogowe płyty wracają do łask. Biorąc pod uwagę to historyczne doświadc(...)
»