Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Podłączenie do sieci wodo(...)

Komentarz do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 26 września 2012 r., IV SA/Po 587/121. W artykule omówiono podejmowanie uchwały określającej odpłatność za zamiar podłączenia do sieci wodociągowej. Orzeczenie: W polskim systemie prawnym żaden przepis nie daje gminie uprawnień do ogólnego wprowadzania opłat w drodze regulacji p(...)
»

Aukcje OZE – wyzwania dla(...)

Z obserwacji rynku wynika, że duża część inwestorów, którzy wygrali aukcję OZE, ma problemy z uzyskaniem finansowania swoich inwestycji, co stawia pod duży znakiem zapytania zrealizowanie szeregu obowiązków. Przeprowadzona oraz rozstrzygnięta niedawno pierwsza aukcja OZE wyłoniła wytwórców energii, którzy objęci zostali systemem wsparcia wynikającym z przepisów Ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii1 (dalej: u.o.z.e.). W koszyku dedyko(...)
»