Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Budowla czy urządzenie te(...)

  Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO) zwróciła się do Cezarego Grabarczyka, ministra infrastruktury, o zmianę zapisów projektu nowelizacji ustawy Prawo budowlane (projekt z 26 lutego 2009 r.) odnośnie definicji budowli.   Interpretacja Zmiana w proponowanym projekcie dotyczyła przeniesienia zapisu w sprawie elektrowni wiatrowych i odłączenia od słów „a także części budowlanyc(...)
»

Ogrody Bahaitów w Hajfie(...)

Podczas pobytu w Izraelu (w Ziemi Świętej) warto pojechać do Hajfy i zobaczyć najdłuższe na świecie ogrody pochyłe. Hajfa jest położona w północno-zachodniej części Izraela, na górze Karmel. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z rzymskich dokumentów z II wieku n.e. oraz z żydowskich pism religijnych z III wieku n.e. Prawdziwy jej rozkwit nastąpił w latach trzydziestych XX w. Obecnie we właściwej Hajfie mieszka ok. (...)
»