Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nie wszystko złoto, co si(...)

Antoni Niedziałkowski Popularność kompostowania odpadów komunalnych w Polsce wzrasta w szybkim tempie. Z roku na rok przybywa nowych obiektów do przetwarzania odpadów organicznych na „nawóz wysokiej klasy”, o czym świadczy zestawienie kompostowni w Polsce zamieszczone w lipcowym wydaniu „Przeglądu Komunalnego”. Analiza danych zawartych w zestawieniu wymaga jednak pewnego komentarza, co niniejszym postaram się uczynić. Ilość kompostow(...)
»

Przygotowanie Szybkości N(...)

Parametryzacja pracy inspektorów detekcji wycieków opiera się na zrozumieniu podstaw i zasad ich pracy w danych warunkach sieci. Nie są one jednakowe ani z góry przyjęte dla wszystkich systemów wodociągowych. Jak wiadomo, natężenie czy częstotliwość przeglądów sieci zależy od opłacalności usuwania strat z wycieków. W zależności od potencjału ukrytego w stratach wody przedsiębiorstwa wodociągowe stosują w uogólnieniu trzy metody aktywnej pracy ze stratami wody, determinujące sposób det(...)
»