Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dobre rady na plastikowe (...)

Fundacja Nasza Ziemia oraz Fundacja PlasticsEurope Polska zapraszają do udziału w II edycji konkursu grantowego pt. „Dobre rady na plastikowe odpady!” Do wygrania: cztery granty po 5 tys. zł brutto każdy. Dofinansowanie mogą otrzymać: regionalne centra edukacji ekologicznej, przedszkola, szkoły i organizacje społeczne za ekologiczne działania rozpoczęte nie wcześniej niż 1 września 2008 r. i trwające nie dłużej niż do 10 czerwca 2009 r. Termin składania wn(...)
»

Plany gospodarki odpadami(...)

Antoni Niedziałkowski Ustawa o odpadach nakłada na gminy obowiązek realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami w oparciu o plany gospodarki odpadami. Muszą one być zgodne z planami wyższego szczebla, czyli powiatowymi i wojewódzkimi, a te z kolei z planem krajowym. Warto się zastanowić, co plan każdego szczebla winien zawierać. Zgodnie z art. 15 ust. 3 tej ustawy krajowy, wojewódzki, powiatowy lub gminny plan gospodarki odpadami powinien określać rodza(...)
»