Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Od redakcji(...)

  Obecnie mamy do czynienia z wieloma zaniedbanymi terenami poprzemysłowymi. Stare fabryki, tereny pokopalniane, nieużytkowane torowiska, dawniej będące centrum życia gospodarczego regionów częstokroć nie tylko straszą swoim widokiem, ale i są niebezpieczne. Od poindustrialnych nieużytków najbardziej roi się na Górnym Śląsku, ale nie brakuje ich także w innych częściach kraju, jak choćby w Łodzi. Zakładam, że każdy swojej okolicy bez trudu znajdzie jakiś st(...)
»

Projekt HOLIWAST(...)

Holistyczna ocena systemu zagospodarowania odpadów komunalnych Holistyczna ocena systemu gospodarki odpadami komunalnymi bierze pod uwagę aspekty techniczne i środowiskowe, a także społeczno-ekonomiczne skutki jego funkcjonowania oraz uwarunkowania polityczne, poglądy i stanowiska różnych uczestników systemu. Wzrostowi zamożności społeczeństwa europejskiego towarzyszy coraz to większy strumień odpadów komunalnych. W latach 1995-2004 ilość odpadów komunalnych w krajach Un(...)
»