Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przekazywanie odpadów nie(...)

Zgodnie z art. 25 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ich wytwórca może zlecić wykonywanie obowiązku gospodarowania nimi innemu posiadaczowi odpadów. Ten ostatni ma prawo przekazywać je jednak wyłącznie podmiotom, które uzyskały niezbędne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia. Wyjątek taki stanowi m.in. prowadzenie działalności w zakresie wykorzystania odpad&oa(...)
»

Zrównoważona energetyka w(...)

  Energię wody wykorzystuje się od stuleci, więc hydroenergetyka może wydawać się technologią tradycyjną. Jednak technologie hydroenergetyczne podlegają procesowi nieustannego rozwoju. A to w powiązaniu z ciągłymi wyzwaniami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na specjalistów z zakresu energetyki wodnej zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Pomimo iż na europejskich uczelniach od da(...)
»