Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przesypownia - i co dalej(...)

Już niedługo Szczecin można będzie zaliczyć do miast spełniających europejskie standardy zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków. Ponad miliard złotych kosztować będzie program poprawy jakości wody dla jego mieszkańców, urzeczywistniany dzięki 190 mln euro dotacji z Funduszu Spójności. Prace są zaawansowane. Takie zmiany nie obejmują, niestety, gospodarki odpadami. W pobliżu Szczecina nie ma gdzie składować odpadów komunalnych. 10 lat temu, na mocy porozumienia pomiędzy gminam(...)
»

Recykling elektroniki – g(...)

Pogoda dopisuje, więc robi się gorąco. Zaczyna nawet wrzeć i to nie tylko w pogodzie, ale też w dość niszowym temacie, czyli elektrorecyklingu. Wszyscy wiedzą, że musimy w trybie pilnym zacząć zbierać, przetwarzać i odzyskiwać elektroodpady. Nieliczni jednak mają świadomość, że cały rynek już wkrótce (za dwa lata) wart będzie ok. 150 mln zł, a jego wartość będzie w kolejnych la(...)
»