Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

O wodzie i ściekach w Bys(...)

W połowie czerwca br. Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego zorganizował dwudniowe szkolenie z zakresu działalności zakładów gospodarki komunalnej w Bystrem, gm. Baligród. Głównym tematem było zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Blisko sto osób, w tym przedstawiciele zakładów komunalnych oraz 21 firm prezentujących swoje technologie i urządzenia, uczestniczyło w szkoleniu Konwentu Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpa(...)
»

Zasobność gleb i podłoży(...)

Zasobność gleby to całkowita zawartość w niej składników mineralnych i organicznych, nagromadzonych w wyniku procesów akumulacji. Zasobność gleb i podłoży specjalnie konstruowanych dla konkretnych upraw jest warunkowana zarówno przez komponenty tworzące glebę lub materię podłożową, jak i działania człowieka, modyfikujące ich skład chemiczny. W odniesieniu do większości terenów zieleni kształtowanej modyfikacje te są daleko posunięte, istotni(...)
»