Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Sposoby magazynowania ene(...)

Najbardziej znanym dziś sposobem magazynowania dużych ilości energii elektrycznej przez długi czas jest wykorzystanie elektrowni szczytowo-pompowych. Technologie zasobników bateryjnych są dopiero rozwijane, ale mając na względzie szybki postęp, można z dużym prawdopodobieństwem zakładać, że rozwiązania bateryjne będą w przyszłości niezwykle istotnym elementem systemu elektroenergetycznego.   Technologia CAES Poza tymi dw(...)
»

Poprawki w granicach proj(...)

Na ręce Ewy Wolak, przewodniczącej podkomisji do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ZPGO złożył poprawki do tejże noweli, które na podstawie dyskusji wewnątrzzwiązkowej skompilował i w języku prawniczym podał Michał Kubicz. Poniżej najistotniejsze z nich. W art. 3 ust. 2 pkt 2 proponujemy zapis: „2) tworzą warunki do budowy i eksploatacji własnych, wspólnych z innymi gmin(...)
»