Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Finansowanie zadań wodno-(...)

Wprowadzenie zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska (DzU z 2010 r. nr 229, poz. 1498) spowodowało powrót trendu „na normalność” w gminach, szczególnie w gospodarce wodno-ściekowej. Oznacza też realny wzrost znaczenia rady gminy jako gospodarza na swoim terenie Jednak jak każda zmiana – tworzy też nieuzasadnione nadzieje lub nadinterpretację prawa. Niewątpliwie nadinterpretacją je(...)
»

Jak zainwestować w odnawi(...)

W aktualnej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 z funduszy europejskich, środków krajowych i prywatnych na wzrost wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych przeznaczono ogółem 2 143, 90 mld euro (500 mln euro ze środków UE).  Są to fundusze z Programu Infrastruktura i Środowisko, z priorytetów IX i X. Głównym warunkiem, jaki trzeba spełnić, aby uzyskać dofinansowanie, jest (...)
»