Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Nie abstrakcja, lecz aksj(...)

Odpowiadając na list do redakcji p. Tomasza Ucińskiego, zatytułowany „Wyższy stopień abstrakcji”, chciałbym przede wszystkim stwierdzić, że nigdy nie było moim zamiarem „narzucenie agresywnej retoryki” w stosunku do samej KIGO czy jej członków ani też stwierdzenie, że „my” jesteśmy najlepsi, że „my” mamy receptę na racjonalną gospodarkę. Ale też, by z wyższego stopnia abstrakcji dokonać stopniowej konkretyzacji, odpowiadam, że demagogią w stanie cz(...)
»

Przyczyny przekroczeń emi(...)

Dotychczasowe działania w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza są nieefektywne. Ponadnormatywne stężenia toksycznych gazów i pyłów (a zwłaszcza pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu) w powietrzu mają bardzo negatywny wpływ zarówno na środowisko naturalne, jak i na ludzkie zdrowie. Pył zawieszony PM 10 (Particulate Matter – PM) to cząstki o średnicy poniżej 10 mikrometrów, natomiast jego drobniejsza, a zarazem bardziej szkodliwa frak(...)
»