Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Akredytacja laboratoriów (...)

  Akredytacja laboratoriów badawczych staje się codziennością ich pracy. W analityce środowiskowej ogranicza się coraz bardziej zakres badań, które mogą być wykonywane przez laboratoria bez uzyskanej akredytacji.   Cóż zatem w codziennej pracy laboratorium oznacza uzyskanie akredytacji? Czy konieczność ta ogranicza, czy też zwiększa możliwości laboratorium? Uzyskanie akredytacji często kojarzy się ze znacznym skomplikowan(...)
»

Biblioteka wod-kan(...)

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych B. Rakoczy Bydgoszcz 2012 ISBN 978-83-906486-9-9   Monografia stanowi analizę rozwiązań przyjętych w Ustawie z 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, z punktu widzenia ich praktycznego zastosowania w działalności przedsiębio(...)
»