Wszystkie artykuły w kategorii: "JEREMIE dla przedsiębiorców w Wielkopolsce"

Polecane artykuły:

Wyjaśnianie treści oferty(...)

W oparciu o art. 87 ust. 1 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 – P.z.p.) zamawiający – w toku badania i oceny ofert – może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Literalnie przepis ten nie nakłada na zamawiającego obowiązku wyjaśnienia treści oferty, a raczej kreuje uprawnienie do występowania do wykonawców o złożenie wyjaśnień dotyczących treści przedłożonych ofert. Jednak nieskorzystanie z dyspozycji za(...)
»

KU PAmięci właściciela&#8(...)

Widok psich nieczystości zdaje się wpisany w polski krajobraz. Psimi kupami usiane są podwórka, parkowe trawniki, przyuliczna zieleń, a nawet chodniki i deptaki. Nic więc dziwnego, że temat ten – niczym bumerang – powraca w gminnych debatach dotyczących utrzymania czystości. Przykład nietypowej toalety dla psów z pieńkiem w środku (...)
»