Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Słownik angielsko-polski(...)

stack - a vertical passage through which products of combustion are conducted to the atmosphere Komin stack effect - the vertical movement of hot gases in a stack that results because they are hotter, and therefore less dense, than the atmosphere Efekt kominowy statutory limit - a specific upper limit which by law cannot be exceeded Graniczna wartość dopuszczalna (...)
»

Zrównoważony rozwój szans(...)

  Obecnie jednym z największych wyzwań jest zrównoważony rozwój. Wdrażanie tej idei wyznacza nowe priorytety, odpowiadające światowym koncepcjom ekonomicznym, ekologicznym i społecznym. Czy zrównoważony rozwój stanowi szansę na rozkwit innowacyjności? Jakie zagrożenia dla polskiej gospodarki niesie realizacja jego założeń?   (...)
»