Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Nowelizacja ustawy VAT a (...)

Na ostatnim przedwakacyjnym posiedzeniu Sejmu, czyli 26 lipca br., uchwalono kolejne zmiany do Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Nowelizacja tych ustaw ma na celu rozbudowanie obowiązujących regulacji w zakresie przeciwdziałania nadużyciom w podatku VAT w obrocie tzw. towarów wrażliwych oraz wprowadzenie przepisów regulujących odpowiedzialność nabywców tych towaró(...)
»

Zrównoważona konsumpcja(...)

Zrównoważona konsumpcja Nawet najlepsze rozwiązania technologiczno-organizacyjne i finansowe dotyczące transformacji gospodarki na niskoemisyjną nic nie dadzą, jeżeli nie będzie zrozumienia i przyzwolenia społecznego na takie działania. Konieczne jest przekonanie każdego obywatela do takich rozwiązań i zachęcenie do ich wdrażania w życiu prywatnym oraz zawodowym. Wiedząc o tym, Ministerstwo Gospodarki w projekcie Narodowego Programu Rozwoj(...)
»