Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Bądźmy (ekologicznie) odp(...)

Z Krzysztofem Lissowskim, Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, o modelu prowadzenia biznesu w sposób ekologicznie odpowiedzialny oraz o gospodarce o obiegu zamkniętym rozmawia Marta Siatka, koordynator konkursów redakcyjnych. Celem Konkursu Ekoodpowiedzialni w Biznesie, który od wielu lat jest wspierany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, jest nagradzanie przedsiębiorstw, które realizują proekologiczne przedsięwzięcia (...)
»

Goniąc kormorany(...)

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne realizują zadania własne gmin, które są zbieżne z podjętymi przez Polskę zobowiązaniami akcesyjnymi w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków. Trzeba wybudować ponad 1700 oczyszczalni ścieków, ponad 1500 miejscowości powyżej 2000 mieszkańców trzeba wyposażyć w komunalne oczyszczalnie ścieków i dodatkowe zbiorcze systemy kanalizacyjne. Na początku 2000 r. od 4 do 5% mieszka(...)
»