Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ochrona przyrody - przesz(...)

Krzysztof Kasprzak Przewidywanie przyszłości, podobnie jak i ocena przeszłości, jest zadaniem trudnym, a precyzowane oceny są na ogół subiektywne. Działania z przeszłości oceniamy według kryteriów współczesnych, a nie sytuacji istniejącej w chwili podejmowania określonych decyzji. A przyszłość to wielka niewiadoma, poddawana prognozowaniu przy niepełnych danych i narzędziach dobrych może dzisiaj, ale już niewystarczających jutro. Podobnie jest z oceną ochrony przyrod(...)
»

Kiedy pojazd staje się od(...)

Ustawa o pojazdach wycofanych z eksploatacji łączy w sobie zapisy zarówno ustawy o odpadach, jak i ustawy Prawo o ruchu drogowym. Natomiast wszystkie trzy ustawy w różny sposób odnoszą się do pojęcia samochodów nie użytkowanych nazwanych potocznie wrakami. Rozbieżność w stosowaniu pojęć, kiedy pojazd można traktować jako nie użytkowany, kiedy jako wycofany z eksploatacji, a od jakiego momentu będzie odpadem, powoduje problemy w podejmowaniu czynności wyjaśniających przez funkcjon(...)
»