Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Co się dzieje z ruchem ro(...)

Pomiary ruchu rowerowego na polskich drogach to ciągle w Polsce temat marginalizowany. W innych państwach tego typu dane zbiera się od lat, natomiast w naszym kraju niewielkie światło na tę sprawę rzucają jedynie badania prowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Artykuł ten jest kontynuacją analizy przedstawionej w poprzednich wydaniach „Przeglądu Komunalnego”1, 2. Pomiary w miastach (...)
»

Charakterystyka energetyc(...)

Przestrzeganie ustaleń dyrektyw Unii Europejskiej wynika z zobowiązań ogólnych Polski, tj. art.226 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Do 4 stycznia 2006 r. państwa członkowskie UE zobowiązane były, zgodnie z ustaleniami art. 15 dyrektywy 2002/91/WE, przygotować system prawny całościowo i terminowo ją wdrażający. Niestety, nie udało się w Polsce zakończyć działań legislacyjnych na czas, z czego już zaczęliśmy się tłumaczyć w Brukseli. Strona polska z końcem grudnia 200(...)
»