Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gospodarowanie (?) wodą(...)

W grudniowym numerze „Przeglądu Komunalnego” znalazł się tekst prof. Marka Jerzego Gromca, który zaintrygował mnie śródtytułem: Czego nie udało się wdrożyć w ramach nowego Prawa wodnego? Moje zainteresowanie tą właśnie tematyką nie jest przypadkowe, gdyż w pierwszej połowie lat 90-tych aktywnie uczestniczyłem w pracach Tymczasowej Rady Gospodarki Wodnej Dorzecza Środkowej Wisły i tamże wielokrotnie toczyliśmy dyskusje o tym, w jakim kierunku powinno iść prawo wodne. Opie(...)
»

Społeczna odpowiedzialnoś(...)

Wieloletnie badania rynku, realizowane przez rozmaite podmioty,jednoznacznie wskazują, że wdrażanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu, zwanej CSR, stanowi szansę na rozwój i budowę pozytywnego wizerunku określonej organizacji. Niestety, zasady CSR wciąż są bardzo słabo znane w sektorze komunalnym w Polsce. Społeczna odpowiedzialność biznesu(ang. CSR – Corporate Social Responsibility) to koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorstwo na etapie budowania i realiz(...)
»