Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

W czym sęk?(...)

  Jaki będzie ten następny? – To pytanie, które choćby podświadomie zadajemy sobie pod koniec każdego roku. Ale nie ma proroków, którzy znaliby na nie dokładną odpowiedź. Zwłaszcza w makroskali. Nieco łatwiej jest prognozować specjalistom z danej branży – na przykład takiej, jak energetyka odnawialna. Tu łatwo się domyśleć, że po opracowaniu Krajowego Planu Działania, „odpowiednie czynniki” skoncentrują się – oby wreszcie z ene(...)
»

Informator(...)

Nowocześnie i czysto W obecności przedstawicieli instytucji finansujących, firm wykonawczych, radnych Rady Miejskiej oraz zaproszonych gości 25 maja br. przekazano do użytkowania nowoczesną biologiczno-mechaniczną oczyszczalnię ścieków w Biertowicach o łącznej przepustowości 937,5 m3 na dobę. Całość inwestycji kosztowała blisko 2,5 mln zł. Niecałe 70% tej kwoty pokryły środki z funduszu przedakcesyjnego SAPARD, pozostałą część stanowiła pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Och(...)
»