Od redakcji

wydany w Dodatek specjalny – 2013-9
  DRUKUJ

Zaburzenie krążenia. Może pojawić się praktycznie w każdych warunkach, a jego konsekwencje zależą od miejsca wystąpienia. Stanowi ono jedno z głównych przyczyn chorób, które mogą dotknąć głównie organizmy… miejskie. Gwałtowne burze, deszcze lub długotrwała susza potęgują tego typu komplikacje. Obecnie funkcjonujące systemy kanalizacyjne, które w większości miast były projektowane wiele lat temu, nie zawsze są przystosowane do odbierania opadów, których intensywność, w wyniku zmian klimatu, coraz częściej okazuje się ekstremalna. Zwiększona ilość wody deszczowej może skutkować czasowym paraliżem miasta, a także negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne. Z drugiej strony może wystąpić efekt suszy. Niedobór wody związany jest np. ze zbyt dużym uszczelnieniem powierzchni, szczególnie w centrach miast, które odznaczają się zwartą zabudową oraz nieprzepuszczalną infrastrukturą (parkingi, drogi, chodniki). W efekcie występuje nasilenie spływu powierzchniowego lub ograniczenie możliwości dopływu wody do gruntu. Warunki te mają duże znaczenie dla całego ekosystemu, a szczególnie dla wzrostu i rozwoju roślin. Mogą też stanowić przyczynę ich obumierania.

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

Tego typu czynniki powodują zmiany obiegu wody na obszarach należących do aglomeracji. Ważne jest zatem, aby jak najszybciej postawić diagnozę i wdrożyć odpowiedni system zabezpieczeń, przeciwdziałający pojawiającym się problemom. A regularny monitoring oraz analizy przeprowadzone przez specjalistów zmniejszą ryzyko wystąpienia poważniejszych powikłań.

Receptę na niektóre problemy związane z nieprawidłową cyrkulacją wody w środowisku miejskim mogą stanowić informacje zawarte w zeszycie specjalnym pt. „Woda w krajobrazie miast”. Na jego łamach można znaleźć m.in. opisy rozmaitych metod zagospodarowania wód deszczowych, innowacyjnych rozwiązań stosowanych w zarządzaniu ich zasobami oraz już zrealizowanych projektów w tym zakresie. Obszary wodne w otoczeniu zieleni to również idealne miejsce na wypoczynek oraz poprawę kondycji.

Warto zatem podjąć działania profilaktyczne, które obejmują przede wszystkim dbanie o zrównoważoną gospodarkę wodną. W konsekwencji zwiększy się odporność organizmów miejskich (i naszych!) oraz poprawie ulegnie komfort życia.

Barbara Krawczyk, redaktor prowadzący

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus